CONEIXEM LA PEDRERA - PowerPoint PPT Presentation

activitat educativa sobre diferents parts de la pedrera n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CONEIXEM LA PEDRERA PowerPoint Presentation
Download Presentation
CONEIXEM LA PEDRERA

play fullscreen
1 / 11
CONEIXEM LA PEDRERA
121 Views
Download Presentation
jerod
Download Presentation

CONEIXEM LA PEDRERA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Activitat educativa sobre diferentsparts de la Pedrera CONEIXEM LA PEDRERA

 2. 1. Competències 2. Objectius 3. Continguts 4. Criteris d’avaluació 5. Activitat inicial 6. Activitat de desenvolupament 7. Activitat de síntesi 8. Com ens organitzem índex

 3. Competències

 4. Objectius

 5. CONTINGUTS

 6. CRITERIS D’AVALUACIÓ

 7. Nom: Busca el teu grup treball • Temporalització: 30 minuts • Grup: 3r de primària • Espai: aula • Material: • Les cinc fotografies corresponents de cada part. • Competències: • Competència d’aprendre a aprendre • Competència comunicativa, lingüística i audiovisual. • Desenvolupament: • A cada un dels alumnes se’ls donarà un tros d’una fotografia i ells hauran de buscar per tota l’aula els diferents companys que tinguin el tros corresponent amb la seva fotografia. Un cop estiguin tots els alumnes hauran de muntar la fotografia i aquella serà la part que els tocarà fer. • Avaluació : • Observar la manera de relació que tenen tots els alumnes del grup. 8 .ACTIVITAT INICIAL

 8. Nom:Visita a la Pedrera Temporalització: Tres hores ( de 9 a 12) Grup: 3r de primària Espai: La Pedrera Material: Màquina fotogràfica. Full i bolígraf per anotar detalls, full i llapis de colors per dibuixar el que veuen. Competències: Competència matemàtica Competència artística i cultural Competència comunicativa, lingüística i audiovisual. Desenvolupament: Per grups cooperatius que el dia anterior havien fet a l’aula, hauran de fixar-se en la part que els hi ha tocat i les figures geomètriques que hi apareixen. Posteriorment hauran de dibuixar tot el que observen i que tingui relació amb el tema explicat. Avaluació : Observar la correcta aplicació de les figures geomètriques analitzades. Valorar el dibuix creat a partir de la realitat observada individualment i cooperativament respectant el treball dels altres. Activitat de desenvolupament

 9. Nom: Expressa el que has vist Temporalització: 60 minuts (una sessió) Grup: 3r de primària Espai: aula Material: Els dibuixos realitzats durant la visita a l’entitat educativa. Competències: Competència comunicativa, lingüística i audiovisual. Desenvolupament: Per grups, hauran d’explicar a la resta de companys quina era la part de La Pedrera de la que s’encarregaven i quines eren les particularitats d’aquesta. Es guiaran a partir dels dibuixos que prèviament han fet a La Casa Milà. Avaluació : Observar la predisposició de l’alumnat per a participar. Observar la manera d’expressar-se de cada infant: clara, entenedora, bon ritme, tranquil·litat... Analitzar el seu interès per transmetre a la resta els seus coneixements. Observar si els receptors estan pendents i interessats pel que expliquen els seus companys. Activitat de síntesi

 10. Els alumnes per realitzar aquesta activitat s’organitzaran en grups cooperatius de cinc persones per treballar la part que els hi ha tocat (façana, terrat, museu, casa, pati interior) COM ENS ORGANITZEM?

 11. Currículum Educació Primària (juny 2009), núm. 2993. La Pedrera[ En línea]. Barcelona. Catalunya, 2010. http://obrasocial.caixacatalunya.cat/osocial/main.html?idioma=2 Fonts de documentació