Befektetői szemmel - PowerPoint PPT Presentation

befektet i szemmel n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Befektetői szemmel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Befektetői szemmel

play fullscreen
1 / 17
Befektetői szemmel
94 Views
Download Presentation
jerod
Download Presentation

Befektetői szemmel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Befektetői szemmel Horváth István, CFA K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.

 2. hangsúlyeltolódás afinanszírozásban

 3. szigorú banki hitelezés • tőkepiaci finanszírozás növekvő szerepe

 4. befektetői szempontok

 5. lehetőségek kisebb cégekben

 6. ugyanez Magyarországon

 7. fehér foltok

 8. növekvő érdeklődés • növekedési fázisban lévő cégek • trendnélküli piacon megjelenő befektetői érdeklődés a eredeti sztorik iránt • elemzői lefedettség hiánya – gyakran kialakuló félreárazások • nyugdíjalapokra vonatkozó devizamegfelelési szabályok • buy-sideelemzés növekvő szerepe: gyakran privateequity-szerűbefektetés

 9. pénzügyi befektetők tipikuskérdései

 10. puha tényezők • menedzsment „értékelése” • szakmai tapasztalat, iparágismeret • ösztönzési rendszerek • szervezeti struktúra (pl. helyettesíthetőség) • hitelesség • corporategovernance minősége • transzparencia (pl. befektetői kapcsolattartó, prezentációk) • kultúraváltás (pl. információkezelés, kisebbségi befektetők jogai)

 11. puha tényezők 2. • eladni vagy megtartani • többségi tulajdon a menedzsment kezében marad – megmaradó motiváció, friss tőke • magas free-float – intézményi befektetők – felvásárlási sztori

 12. kvantitatív tényezők • kihívások az értékelésben • értékelési benchmark hiánya, új iparág – kevés versenytárs • nem nyilvános működés, rövid adatsorok • alaptevékenységhez nem köthető eszközök értékelése • negatív kezdeti cash-flow a magas CAPEX miatt • maradványérték szerepe • dealmérete • közkézhányad mértéke • tipikus alsó határ 100 millió EUR

 13. egy kis vállalatértékelés

 14. value driverek azonosítása • stratégiai • iparági környezet • üzleti modell • pénzügyi • jövedelmezőség • likviditás • tőkeszerkezet • jogi • adózás • peres ügyek • szabályozói kockázatok

 15. értékelési modellek • cash-flow alapú értékelés • tőkeköltség (béta, risk-premium, tőkeszerkezet) • növekedési lehetőségek (ROE, osztalékfizetési hányad) • szorzószámos értékelés • benchmarkhoz viszonyított – korrekciók • historikus – idősorok • eszközalapú értékelés • opcióárazáson alapuló értékelés • új projektek • időzítési opciók

 16. kvalitatívból kvantitatív • a befektetők által elvárt hozam határozza meg a részvényekért fizetett árat, • a nyitott, transzparens kommunikáció, tiszta üzleti modell stb. jobb árazást tesz lehetővé, • egyszerű példa: DIV P = k-g

 17. Köszönöm a figyelmüket és várom kérdéseiket!