b r balik ilik y net c s n n elk tabi
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bİr BalIkçIlIk YönetİcİsİnİN ElkİtabI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Bİr BalIkçIlIk YönetİcİsİnİN ElkİtabI - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Bİr BalIkçIlIk YönetİcİsİnİN ElkİtabI. Bölüm 1. Giriş – Balıkçılık Yönetimi. 1.1 Bu elkitabına neden ihtiyaç duyulmaktadır?. Bu kitapta; Geleneksel balıkçılık yaklaşımının geçerli ve temel unsurları ile daha geniş yaklaşımlar için mevcut bilginin en iyi biçimde uygulanması aktarılmaktadır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bİr BalIkçIlIk YönetİcİsİnİN ElkİtabI' - jerod


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
b r balik ilik y net c s n n elk tabi

BİrBalIkçIlIkYönetİcİsİnİNElkİtabI

Bölüm 1. Giriş – Balıkçılık Yönetimi

1 1 bu elkitab na neden ihtiya duyulmaktad r
1.1 Bu elkitabına neden ihtiyaç duyulmaktadır?

Bu kitapta;

 • Geleneksel balıkçılık yaklaşımının geçerli ve temel unsurları ile daha geniş yaklaşımlar için mevcut bilginin en iyi biçimde uygulanması aktarılmaktadır.
 • Gelecekteki gelişmelere ve değişikliğe ihtiyaç duyacak yönetim uygulamalarına yönelik fikirler sunulmaktadır.
 • Bu kitaba, balıkçılık ve balıkçılığın yönetimi açısından farkındalık oluşturmak ve gerçeği yansıtmak için ihtiyaç vardır.
1 2 bal k l k y netimi nedir
1.2 Balıkçılık yönetimi nedir?
 • Balıkçılık yönetiminin kesin bir tanımı bulunmamaktadır. Bu yüzden kendi içindeki uygulamalarında bazen sorunlar oluşabilmektedir. Bu sorunlara yol açmamak adına bu ders kapsamında FAO’nun balıkçılık yönetimi tanımı kullanılacaktır.

«Bilgi toplama, analiz yapma, planlama, istişare yapma ve karar alma, kaynakları paylaştırma, kaynakların verimliliğinin devamını sağlama ve diğer balıkçılık hedeflerinin başarılması için, gerektiğinde yaptırım uygulayarak, balıkçılık aktivitelerini yöneten kuralları ve düzenlemeleri icra etmenin ve formülleştirmenin tümünü kapsayan süreçtir»

1 2 bal k l k y netimi nedir1
Paydaşlar ile İstişare

4.1.2 Kapsamın Belirlenmesi

[Balıkçılık ve alan, paydaşlar ve geniş meseleler]

4.1.3 Gerekli Bilgiler ve Analizler

4.1.4 Genel Hedefleri Belirlemek

[Geniş hedefler, işletimsel amaçlar, gösterge ve performans ölçütleri]

3-5 yıl

4.1.5 Kuralları Formülize Etmek

Yürürlüğe Koyma ve Yaptırım

Yıllık

4.1.6 İzleme

4.1.6 Kısa Dönemli Değerlendirme ve Gözden Geçirme

4.1.6 Uzun Dönemli Değerlendirme ve Gözden Geçirme

1.2 Balıkçılık yönetimi nedir?

Şekil 1.1 Bir yönetim planını geliştirmek ve yürürlüğe koymak için gerekli olan süreç.

Değerlendirme ve gözden geçirme farklı zaman ölçütlerinde olmalıdır. Örneğin, yönetim önlemlerinin taktiksel incelemesi ve gözden geçirmesi her yıl yapılması gerekirken kapsamlı ve geniş strateji her 3-5 yılda bir yapılması gerekmektedir.

(FAO (2003) Teknik Kılavuzu, EAF kaynağından: Şekildeki rakamlar söz konusu kaynaktaki ilgili bölüm başlıklarına karşılık gelmektedir.)

1 3 1 bal k l k y neticisi kimdir ve bu kitap kime y neliktir
1.3.1 Balıkçılık yöneticisi kimdir ve bu kitap kime yöneliktir?
 • Balıkçılık yöneticisi terimi tek kişiyi ifade etmemektedir. Balıkçılık yöneticisi, balıkçılık yönetimi ile görevli otoritenin başkanı konumunda olan kişi veya kişilerdir.
 • Bu kitap, aktif olarak balıkçılık yönetimi faaliyetlerinde bulunanların pratik bir rehber olması için geniş bir kitleye hitap etmektedir.
 • Bu kitleye; bireysel, yerel, bölgesel veya ulusal düzeydeki balıkçılıkta yönetim uygulamalarından sorumlu insanlar örnek gösterilebilir.
1 3 2 bal k l k y netiminin gereksinimleri
1.3.2 Balıkçılık yönetiminin gereksinimleri
 • Balıkçılık yönetimi birçok farklı uzmanlık alanlarını birleştiren ve gerektiren çok disiplinli bir süreçtir.
 • Etkili bir yönetici; ilişkilerinde

yetenekli ve çözüm odaklı iyi bir

lider olmalıdır.

1 3 2 bal k l k y netiminin gereksinimleri1
1.3.2 Balıkçılık yönetiminin gereksinimleri

Yönetici; sorunları anlayabilecek, potansiyel çözümleri bulabilecek ve konunun uzmanları ile alternatif yolları tartışabilecek düzeyde farklı alanlar hakkında temel bilgilere sahip olmalıdır.

1 3 2 bal k l k y netiminin gereksinimleri2
1.3.2 Balıkçılık yönetiminin gereksinimleri
 • İyi bir yönetici; biyoloji, ekoloji, stok değerlendirme, ekonomi, sosyal boyutlar, yasal ilkeler, izleme, kontrol ve gözlem (İKG) (Monitoring, Control Surveillance), balıkçılığın yapısı ve doğası konularında en az temel seviyedeki bilgilere sahip olmalıdır.
1 4 bal k l k y netimi ve bal k l k idaresi
1.4 Balıkçılık yönetimi ve balıkçılık idaresi
 • Balıkçılık yönetimi ile balıkçılık idaresi birbiriyle karıştırılabilmektedir.
 • Balıkçılık İdaresi; «hem kamusal hem de toplumsal sorunları çözmek ve sosyal olanaklar oluşturmak için alınan özel etkileşimlerin bütünü» şeklinde tanımlanmaktadır. Bu nedenle yönetimi de çok daha geniş açıdan kapsamaktadır.
1 5 bal k l k y netimi i in baz al ma ilkeleri
1.5 Balıkçılık yönetimi için bazı çalışma ilkeleri
 • Balıkçılık sektörü birçok dinamik bileşeni kapsar ve diğer sektörler ile sürekli etkileşim halindedir.
 • Balık stokları ve topluluklarının bir sonu vardır. Biyolojik üretim balıkçılıktan gelen potansiyel verimi sınırlamaktadır.
1 5 bal k l k y netimi i in baz al ma ilkeleri1
1.5 Balıkçılık yönetimi için bazı çalışma ilkeleri

Bir stokun biyolojik verimi; ekolojik çevre ve bu çevredeki doğal ve insan kaynaklı değişiklikler tarafından etkilenen çevre ile stokun yapısının ve büyüklüğünün bir işlevidir.

1 6 ama odakl bir s re
1.6 Amaç odaklı bir süreç
 • Amaç (Objective) ve Hedef (Goal) terimleri çok karıştırılmaktadır. Bu ders kapsamında bu terimler şu şekilde tanımlanacaktır:
 • Amaç (Objective): bir eylem veya ulaşılmak istenen şey.
 • Hedef (Goal): geniş bir amaç.
 • Amaçlar; özel, ölçülebilir, ulaşılabilir, alakalı ve zamana bağlı olmalıdır. SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)
 • Balıkçılık için amaçlar; balıkçılığın biyo-ekolojik, sosyal, ekonomik ve idari boyutlarını kapsamalıdır.

Amaçlardan her biri asıl hedefe ulaşmak için gereklidir.

1 6 ama odakl bir s re1
1.6 Amaç odaklı bir süreç

Şekil 1.2 Farklı maksatlar(politika, hedefler ve amaçlar), standartlar(referans noktaları ve performans göstergeleri) ve eylemler(yönetim önlemleri) arasındaki hiyerarşik ilişki.

Bunların hepsi yönetim stratejisini belirler ve yönetim planında açıklanmalıdır.

1 7 y netim planlar nlemleri ve stratejileri
1.7 Yönetim planları, önlemleri ve stratejileri
 • Yönetim önlemleri  yönetim stratejisine götürür.
 • Etkili bir yönetim stratejisi, uygulaması zor ve karmaşık çok sayıda yönetim önlemi içermemelidir.
 • Tüm amaçlar, hedefler, önlemler ve stratejiler «Yönetim Planı»nıoluşturmaktadır.
1 8 bu elkitab n n yap s
1.8 Bu elkitabının yapısı

Bu kitap, balıkçılık yönetiminin bir sistem olarak nasıl uygulandığını göstermek için tasarlanmıştır.

 • Temel unsurlara göre bölümlere ayrılmış ve 17 bölüm altında toplanmıştır. Her bölüm, konunun uzmanı/uzmanları tarafından yazılmış ve derlenmiştir.
 • Kitap hakkındaki giriş bilgileri için de tüm bölümler 6 kısımda bir araya getirilmiştir. Her kısım aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

Kısım 1: Balıkçılık yönetiminin temel boyutları ve özellikleri

Kısım 2: Yasal çevre ve kurumsal yapı

Kısım 3: Balıkçılığı yönetmek için uygun araçlar ve önlemler

Kısım 4: Yöneticinin iyi kararlar vermesi için ihtiyaç duyacağı bilgiler

Kısım 5: Balıkçılık yönetimini uygulamak için bazı önemli yönler ve yardımlar

Kısım 6: Gelecekte balıkçılık yönetiminde ve balıkçılıkta olabileceği beklenen gelişmeler ve değişiklikleri tahmin etmek için bu kitaptan derlenen bazı önemli dersler

1 8 1 bal k l k y netiminin temel boyutlar
1.8.1 Balıkçılık yönetiminin temel boyutları

Kısım 1

Kısım 1’de, 2–4 bölümleri arasında balıkçılığın temel boyutları açıklamaktadır.

 • 2. bölümde balık kaynakları ve ekosistemin var olduğu belirtilmektedir. Bu bölüm etkili yönetim için doğal kaynaklar bilgisinin neden temel olduğu açıklamaktadır.
 • 3. bölüm temel insan boyutuna göz atmakta ve balıkçılık yönetiminin sosyal yönlerini tartışmaktadır.
 • 4. bölüm ise balıkçılığı ekonomik açıdan ele almakta ve balıkçılığın ekonomik ilişkilerini açıklamaktadır.
1 8 2 yasal ve kurumsal er eve
1.8.2 Yasal ve kurumsal çerçeve

Kısım 2

Balıkçılık yönetimi sadece uygun ve işlevsel bir yasal çerçevenin varlığında mümkündür.

 • 5. bölüm balıkçılık yönetiminin yasal yönlerini incelemektedir.
 • 6. bölümde balıkçılık yönetiminin aslında insanları yönetme konusunda olduğu aktarılmaktadır.
1 8 3 bal k l k y neticisinin ara kutusu
1.8.3 Balıkçılık yöneticisinin araç kutusu

Kısım 3

3. kısımda bir araç olarak nelerin göz önünde bulundurulabileceğine değinilmektedir.

 • Sadece ekosisteme ve doğal kaynaklar üzerine balıkçılığın direkt etkisini düzenlemek için kullanılmış olan yaklaşımları değil aynı zamanda diğer balıkçıların ve paydaşların hareket ve davranışlarını düzenlemeye yardımcı olabilen araçları da araştırmaktadır.
 • 7. bölüm av araçlarının düzenlenmesine odaklanmakta ve dünyada kullanılan av araçlarının çeşitliliğini anlatmaktadır.
 • 8. bölüm alan ve zaman kısıtlamalarının avantajları ve dezavantajlarını göz önünde bulundurmakta ve önlemlerin uygulanması için gerekli adımları belirtmektedir.
 • 9. bölüm girdi ve çıktı kontrollerini irdelemektedir.
 • 10. bölüm balıkçılıktaki kullanım haklarını ve farklı türlerini açıklamaktadır.
 • 11. bölümde balıkçılık yönetiminde ortaklığın önemi anlatılmaktadır.
1 8 4 bilgi neler oldu unun bilinmesi ve kararlar i in bu bilginin kullan m
1.8.4 Bilgi: Neler olduğunun bilinmesi ve kararlar için bu bilginin kullanımı

Kısım 4

 • 12. bölüm; bilgiye talebin gelişimi ve balıkçılık yönetimindeki göstergelerin (sunum, ölçüm, denetim, kontrol, rapor ve iletişim)farklı işlevlerini değerlendirir.
 • Bu göstergelerden hangilerinin uygun ve kullanılabilir olacağını, hangilerinin organize olabileceğini, bunların gelişim ve uygulamalarında karşılaşılan zorluklar, kapasite ve bilgi yetersizlikleri anlatılır.
 • 13. bölüm; “bilimsel bilginin kullanımı”, ihtiyati yaklaşım ve iyi yönetim için en uygun bilgi gereksiniminin karşılanması, bilginin yönetimdeki yeri, karar vericiler için iyi bilginin ne anlam ifade ettiğine değinilmiştir.
1 8 5 y netim uygulamalar
1.8.5 Yönetim uygulamaları

Kısım 5

 • Herhangi bir karmaşık durumun planı ve hazırlığı önemli olabilir fakat plan iyi uygulanmamışsa hiçbir sonuç alınamaz.
 • Yönetim planı uygulamaları kanun, düzenleme, kod ve etikler ile çoğu ülkede uygulanır.
 • Etkili uygulamalar İzleme, Kontrol ve Gözetim ile mümkün olabilmektedir.
 • 14. bölüm; Yönetim uygulamalarının yönetim planındaki özel yerinden, farklı balıkçılık tiplerinde nasıl gerçekleşebileceğinden, İKG için finansal gereksinimden, farklı amaçlarla farklı tipteki İKG’lerin avantaj ve dezavantajlarından bahseder.
1 8 6 k k l ekli bal k l n zel durumu
1.8.6 Küçük ölçekli balıkçılığın özel durumu

Kısım 5

 • Küçük ölçekli balıkçılık dünyanın bazı bölümlerinde kısmen bazılarında ise tamamen ihmal edilmiştir.
 • Bu özel balıkçılık, özel geleneksel bilgiye, ekolojik ve ekonomik dengeye sahiptir.
 • 15. bölüm; küçük ölçekli balıkçılık ile ilgilidir ve;
 • Küresel önemine, küresel ekonomiye kattığı değere, bu balıkçılık tipinin yönetilebilmesi için gereksinimlere, uygun yönetim plan ve yaklaşımlarına değinilmiştir.
1 8 7 hepsinin bir araya geldi i yer y netim plan
1.8.7 Hepsinin bir araya geldiği yer: Yönetim planı

Kısım 5

 • Balıkçılık yönetim planlaması balıkçılığın bir çok farklı yönünü birleştirmeye ve bunlara ortak bir yol bulmaya mecburdur.
 • Yönetim planı balıkçılığın tüm yönlerini bir araya getiren bir araçtır ve balıkçılığın nasıl yürütüleceğini belirler.
 • 16. bölüm; yönetim planından bahseder;
 • Bir yönetim planının ne içerdiğini, bunu kimlerin tasarladığını, ana aşamalarını, geliştirilebilmesi için zaman çizelgelerine ve yönetim planının uygulanması için göz önünde bulundurulması gerekenlere dikkat çeker.
 • Yönetim planında ekolojik sürdürülebilirliğe değinir ve dünya üzerinde farklı bölgelerde uygulanan yönetim planlarından örnekler verir.
1 8 8 gelece in tuttu u ey ortaya kan sorunlar ve zorluklar
1.8.8 Geleceğin tuttuğu şey: ortaya çıkan sorunlar ve zorluklar

Kısım 6

 • 17. bölüm (son bölüm) balıkçılığa tarihsel bakış açısıyla başlar, 20. yy.’ınbaşlarından bu yana balıkçılık ve balıkçılık yönetiminin kat ettiği mesafeyi anlatır.
 • Son y.y.’ın ikinci yarısında gerçekleşen “gelişme fazı” sonucunda aşırı teknolojik gelişimlerin balıkçılığa olan negatif etkilerinden bahseder.
 • Daha önceki bölümlerden ilham alarak en iyi çözüm, sonuç ve bakış açılarını gösterir.
 • Balıkçılık yönetiminin gelecekte nasıl evrim geçirebileceğine değinerek son bulur.
ad