mangan mn n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mangan (Mn) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mangan (Mn)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Mangan (Mn) - PowerPoint PPT Presentation


 • 285 Views
 • Uploaded on

Mangan (Mn). Mangan w układzie okresowym. Mangan:. Grupa - VII B manganowce Okres - 4 Liczba atomowa - 25 Liczba masowa - 54.93805 Liczba elektronów - 25 Liczba neutronów - 30 Liczba protonów - 25.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mangan (Mn)' - jerica


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mangan
Mangan:
 • Grupa - VII B manganowce
 • Okres - 4
 • Liczba atomowa - 25
 • Liczba masowa - 54.93805
 • Liczba elektronów - 25
 • Liczba neutronów - 30
 • Liczba protonów - 25
slide4

Mangan jest srebrzystoszarym metalem z różowym odcieniem. Jest twardy i kruchy. W przyrodzie występuje w postaci tylko jednego izotopu. Jest dość aktywny chemicznie.

budowa manganu
Budowa manganu
 • Konfiguracja elektronowa manganu

[25Mn]: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5

 • Mangan ma 7 elektronów walencyjnych.
 • Mangan występuje w związkach chemicznych na stopniach utlenienia od +II do +VII.
slide6

bezbarwne

kationy Mn2+

zielone aniony MnO42-

brunatny tlenek manganu (IV)

MnO2

intensywnie fioletowe aniony

MnO4-

+II

+IV

+VI

+VII

stopień utlenienia

w a ciwo ci chemiczne
Właściwości chemiczne:

Mangan jest metalem średnio aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. Łatwo reaguje z siarką, węglem i azotem - w atmosferze którego zapala się po ogrzaniu do temperatury 1500 K dając azotek Mn3N2. Z powietrzem w temperaturze pokojowej nie reaguje. Rozdrobniony utlenia się łatwo. Łatwo rozpuszcza się w kwasach nieutleniających z wydzieleniem wodoru. Bardzo silnie rozdrobniony może rozkładać wodę. Tlenek manganu (IV) MnO2 wykazuje charakter amfoteryczny.

zwi zki manganu wyst puj cego na vii stopniu utlenienia s silnymi utleniaczami
Związki manganu występującego na +VII stopniu utlenienia są silnymi utleniaczami.

Ale ich właściwości utleniające zależą od odczynu roztworu!!!

rozcieńczony roztwór manganianu (VII) potasu KMnO4

redukcja anionu mno 4 w rodowisku kwa nym
Redukcja anionu MnO4-w środowisku kwaśnym

roztwór kwasu siarkowego (VI)

roztwór manganianu (VII) potasu

reduktor – roztwór siarczanu (IV) potasu

w obecno ci reduktora jony mno 4 ulegaj redukcji w rodowisku kwa nym a o pi stopni utlenienia
W obecności reduktora jony MnO4-ulegają redukcji w środowisku kwaśnym aż o pięć stopni utlenienia.

Roztwór zakwaszonego reduktora (K2SO3) odbarwia aniony manganianowe (VII), gdyż powstają bezbarwne kationy manganu (II)

redukcja anionu mno 4 w rodowisku oboj tnym
Redukcja anionu MnO4-w środowisku obojętnym.

Roztwór manganianu (VII) potasu.

Reduktor – roztwór siarczanu (IV) potasu.

w obecno ci reduktora jony mno 4 ulegaj redukcji w rodowisku oboj tnym o trzy stopnie utlenienia
W obecności reduktora jony MnO4-ulegają redukcji w środowisku obojętnym o trzy stopnie utlenienia.

Rozcieńczony wodą roztwór reduktora (K2SO3) reaguje z anionami manganianowymi(VII). Roztwór staje się brunatny, po chwili wytrąca się brunatny osad MnO2.

brunatny osad tlenku manganu iv mno 2 powsta y po redukcji kmno 4 w rodowisku oboj tnym
Brunatny osad tlenku manganu (IV) MnO2 powstały po redukcji KMnO4 w środowisku obojętnym.

Nazwa zwyczajowa MnO2 to braunsztyn.

redukcja anionu mno 4 w rodowisku zasadowym
Redukcja anionu MnO4-w środowisku zasadowym.

roztwór zasady (np:sodowej, potasowej)

reduktor – roztwór siarczanu (IV) potasu

roztwór manganianu (VII) potasu

w obecno ci reduktora jony mno 4 ulegaj redukcji w rodowisku zasadowym do jon w mno 4 2
W obecności reduktora jony MnO4-ulegają redukcji w środowisku zasadowym do jonów MnO42-

Zalkalizowany roztwór reduktora (K2SO3) reaguje z anionami manganianowymi(VII). Roztwór staje się zielony, ale barwa po pewnym czasie się zmienia.

mno 4
MnO4-

Mn2+

MnO42-

reduktor, środowisko kwaśne

reduktor, środowisko zasadowe

reduktor, środowisko obojętne

MnO2

znaczenie manganu dla organizmu
Znaczenie manganu dla organizmu

Mangan jest mikroelementem niezbędnym do funkcjonowania enzymów biorących udział w tworzeniu tkanki kostnej i tkanki łącznej oraz uczestniczących w regulacji glukoneogenezy. Aktywnie wpływa na biosyntezę cholesterolu, metabolizm insuliny oraz inne rodzaje przemiany materii.

znaczenie manganu dla organizmu cd
Znaczenie manganu dla organizmu cd.

W większości przypadków mangan nie jest strukturalnym składnikiem enzymów, ale wpływa na ich aktywność katalityczną. Szczególne znaczenie posiada mangan w podtrzymaniu czynności gruczołów płciowych, narządu ruchu, układu nerwowego i immunologicznego. Mikroelement ten jest niezbędny w profilaktyce rozwoju cukrzycy, patologii tarczycy i niewydolności tętnic wieńcowych serca.

wyst powanie
Występowanie:

Mangan jest najbardziej, po żelazie, rozpowszechnionym pierwiastkiem ciężkim. Nie występuje w postaci wolnego pierwiastka poza meteorytami i tzw. konkrecjami manganowo-żelazowymi spotykanymi na dnie oceanów. Konkrecje te będą prawdopodobnym źródłem manganu i innych metali w przyszłości. Zawartość w skorupie ziemskiej - 0,085% wag.

r d o
Źródło:
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Mangan
 • http://www.node81.tsi.net.pl/chemia/Mn.hml
 • http://www.sciaga.pl/tekst/25626-26-zwiazki_manganu
 • http://www.budova24.eu/Mangan.html