suhfs expertgrupp f r studieadministrativa fr gor 1 juli 2009 30 juni 2011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SUHFs expertgrupp för studieadministrativa frågor 1 juli 2009 – 30 juni 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
SUHFs expertgrupp för studieadministrativa frågor 1 juli 2009 – 30 juni 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

SUHFs expertgrupp för studieadministrativa frågor 1 juli 2009 – 30 juni 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

SUHFs expertgrupp för studieadministrativa frågor 1 juli 2009 – 30 juni 2011. Expertgruppen, s 1(2). Yasmine Lindström, Mittuniv, ordf Einar Lauritzen, Uppsala univ, verkst led Mauritz Danielsson, Lulueå tekn univ Mats Edvardsson, Göteborgs univ Tarmo Haavisto, Lunds univ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SUHFs expertgrupp för studieadministrativa frågor 1 juli 2009 – 30 juni 2011' - jeri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
expertgruppen s 1 2
Expertgruppen, s 1(2)
 • Yasmine Lindström, Mittuniv, ordf
 • Einar Lauritzen, Uppsala univ, verkst led
 • Mauritz Danielsson, Lulueå tekn univ
 • Mats Edvardsson, Göteborgs univ
 • Tarmo Haavisto, Lunds univ
 • Brita Lundh, högsk i Halmstad
 • Margareta Nordstrand, snart Linnéuniv
expertgruppen s 2
Expertgruppen, s 2
 • Peder Tjäderborn, Umeå univ
 • Lena Fries, Karlstads univ
 • Elisabeth Svensk, VHS
 • Tuula Kuosmanen, VHS
 • Carl Nettelblad, SFS

Sekretariat

 • Fredrik Andersson, SUHF
expertgruppens uppdrag s 1 3
Expertgruppens uppdrag, s 1(3)
 • Beredning och hantering av studieadministrativa frågor och regelfrågor för tillträde till högskoleutbildning och utfärdande av examina
 • Strategiska frågor kring behörighet och urval
 • Förslag till utformning av gemensamma regelverk i antagningsfrågor inkl datumfrågor
expertgruppens uppdrag s 2 3
Expertgruppens uppdrag, s 2 (3)
 • Beredning av svar på remisser till SUHF
 • Ta initativ till enkäter och seminarier för att ta reda på sektorns inställning
 • Beredning av ärenden rörande översättningar av examensbenämningar och strukturen för dessa
 • Underhålla och uppdatera gemensamma riktlinjer (rekommendationer)
expertgruppens uppdrag s 3 3
Expertgruppens uppdrag, s 3 (3)
 • Inrätta bedömningshandböcker och utse grupp/er för dessa (i samråd med VHS)
 • Utgöra referensgrupp för dem som utsetts av SUHF till VHS-interna grupper
expertgruppens au
Expertgruppens AU
 • Yasmine Lindström
 • Einar Lauritzen
 • Mats Edvardsson

Uppdrag: att kunna snabbt agera och råda SUHFs styrelse i akuta frågor och vid behov delta i överläggningar mellan SUHF och VHS

aktuella fr gor 08 09 09 10
Aktuella frågor 08/09, 09/10

Rekommendationer

 • om anmälningstider från läsåret 2010/2011 och framåt
 • om bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet
 • om samordnad antagning till engelskspråkiga magister- och masterprogram
aktuella fr gor 08 09 09 101
Aktuella frågor 08/09, 09/10

Rekommendationer

 • för att underlätta studenters möjlighet till rörlighet mellan olika lärosäten i Sverige
 • om kompletteringstider
aktuella fr gor 08 09 09 102
Aktuella frågor 08/09, 09/10

Från bedömningshandboksgrupperna

 • Verifiering av alla akad betyg från Pakistan
 • Admin förenkling vid beräkning av meritpoäng för moderna språk, matematik och engelska
 • Särskild urvalsgrupp i NyA vid antagning till utb på grundnivå som inte vänder sig till nybörjare
aktuella fr gor 08 09 09 103
Aktuella frågor 08/09, 09/10
 • Stöd för krav på deltagare i AkVO
 • Villkorade antagningsbeslut till sökande utanför EU/EES-området (numera: antagningsbeslut med återkallelseförbehåll) som grund för uppehållstillstånd för studier
 • Tillstyrkan av anvisningar för manuell registrering av akad meriter i NyA
aktuella fr gor 08 09 09 104
Aktuella frågor 08/09, 09/10
 • Bedömningshandboksgruppernas mandat och framtid
 • Urval till basår med efterföljande högskoleutbildning fr o m ht 2010
 • Regelverket för sommarkursantagningen 2010
 • Tolkningen av begreppet ’slutfört sin utbildning’ vid utfärdande av examen
aktuella fr gor 08 09 09 105
Aktuella frågor 08/09, 09/10

Diskussionsämnen

 • studera.nu
 • gemensamma examina
 • skiljekriteriet ’kön’ vid lika meriter
 • hanteringen av överklaganden
 • utländska betyg i urvalsgrupper för svenska betyg inför ht 10 (med HSV)
aktuella fr gor 08 09 09 106
Aktuella frågor 08/09, 09/10

Diskussionsämnen

 • hanteringen av sökande som inte kan förvärva meritpoäng i sin urvalsgrupp inför ht 10
 • offentlighet och sekretess för känsliga uppgifter i NyA
suhf l ros tena och vhs
SUHF, lärosätena och VHS
 • Samverkansgrupp (även Ladok)
 • Av SUHF nominerade deltagare i VHS-interna arbetsgrupper
 • Expertgruppen
 • Styrelseledamöter i VHS styrelse