Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
200 6 / 200 7 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM LİSE 10 FEN SINIFI PowerPoint Presentation
Download Presentation
200 6 / 200 7 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM LİSE 10 FEN SINIFI

200 6 / 200 7 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM LİSE 10 FEN SINIFI

209 Views Download Presentation
Download Presentation

200 6 / 200 7 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM LİSE 10 FEN SINIFI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 2006 / 2007 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM LİSE 10 FEN SINIFI FİZİK DERSİ SINAVI SORULARI (3) Ad: Soyadı: Okul no: Tarih: Sınav no: 1- Kalınlıkları aynı olan, kendi içinde homojen 1m yarıçaplı daire şeklindeki bir tel ile 60m uzunluğundaki KLMN teli şekildeki gibi birleştirilerek L noktasından asılıyor. Sistem dengede olduğuna göre dairenin öz kütlesinin LM telinin Öz kütlesine oranı kaçtır? (KL=LM=MN) M L r=1m K N 2- 100 N ağırlığındaki düzgün türdeş ve eşit bölmeli çubuk ağırlığı 20N olan makaralardan oluşan şekildeki sistemde dengededir. Buna göre Tip gerilmesini bulunuz. TİP O

  2. Yarıçapı 4 cm olan düzgün türdeş daire levhadan yarıçapı 2 cm olan iki daire kesilerek çıkarılıyor ve şekildeki gibi yan tarafa ekleniyor. Oluşan yeni şeklin ağırlık merkezi kaç cm yer değiştirmiştir? 3- 4- Sürtünmesiz makaralarla kurulan şekildeki sistem dengede olduğuna göre P2 cisminin ağırlığını bulunuz. P2 P1= 100N 300 12cm yarıçaplı homojen daire levhadan şekildeki üçgen çıkarılıp şeklin sağ tarafına yapıştırılıyor. Sistemin ağırlık merkezi kaç cm yer değiştirir bulunuz. 5- . O

  3. 6- T Ağırlığı 20N olan makaralarla kurulan şekildeki sistem dengededir. Buna göre F kuvvetini ve ip gerilmelerini hesaplayınız. F 370 120N 7- M L Eş merkezli olan K-L ve M-N kasnaklarına şekildeki gibi A ve C cisimleri asılıyor. K,L,M,N kasnakların yarıçapları sırasıyla r,2r,4r,r dir. L çarkı ok yönünde 1 tur atarsa A ve C cisimleri cisimleri arasındaki düşey uzaklığı bulunuz. K N A C

  4. 8- Bir hareketli makaraya şekildeki gibi yarıçapları verilen eş merkezli çarklar bağlanmıştır. Çarklar ok yönünde iki tur atarsa P yükü kaç r yer değiştirir , yarıçapı r olan makara hangi yöne doğru kaç tur atar bulunuz. r3 =6 r r2 =2 r r1 =2r P 9- 20cm r=2cm r=2cm K Kendi içlerinde homojen silindir ve küreler şekildeki yapıştırılıyor. Sistem K noktasından bir ip ile asıldığında dengede kaldığına göre silindir ve kürelerin yapıldığı maddelerin öz kütlelerinin oranını bulunuz. MUHAMMET ÇORUH FİZİK ÖĞRETMENİ Sin 370=cos 530 =0,6 - sin530=cos370 =0,8 - sin 300=cos 600=0,5 - sin 600=cos 3003 /2 - sin 450=cos 450= 2 /2