VANN - PowerPoint PPT Presentation

jenny
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VANN PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Presentation Description
303 Views
Download Presentation

VANN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VANN

  2. ELV

  3. ELV • Ei elv er vann som renner • Elvevann er ferskvann • Vi kan drikke ferskvann

  4. BEKK • Vannet samler seg i bekker • Bekkene renner ut i elvene

  5. FOSS


  6. OTRA • Otra er vår største elv • Otra renner ut i sjøen ved Kristiansand • Vi kan bade i Otra

  7. INNSJØ Vann i kjempestor grop

  8. INNSJØ • Vann fra regn og smeltet snø • Vann fra elver og bekker • Ferskvann

  9. MJØSA • Norges største innsjø - Østlandet • Gudbrandsdalslågen inn • Vorma ut