crkva sv franje n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CRKVA SV.FRANJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
CRKVA SV.FRANJE

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

CRKVA SV.FRANJE - PowerPoint PPT Presentation

jenna
172 Views
Download Presentation

CRKVA SV.FRANJE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CRKVA SV.FRANJE IMOTSKI

  2. GRADNJA CRKVE SV. FRANJE Crkva se počela graditi domaćim kamenom 1861,a završila 1881.Crkvu su gradili mnogi ljudi iz Imotske krajne.

  3. UNUTRAŠNJA GRADNJA CRKVE Crkva je građena u neoromaničkom stilu. Pročelje ima 3 portala,a unutrašnjost krase 5 oltara. Glavni oltar od bijelog kamena gradio je talijanski kipar Artur Ferrari. Crkvene vitraje izgradio je Josip Botteri Dani.

  4. PREUREĐENJE CRKVE Nakon punih 6 desetljeća počela je unutarnja obnova župne crkve svetoga Frane u Imotskom, posvećene još davne 1900.godine. Uz pomoć Provincije Presvetog otkupitelja i milodarima vjerničkog puka, obnovio se kompletan dio dobro narušenoga poda crkve, postavljenesu kamene ploče, grijanje, a također se unutrašnjost crkve i obojala.

  5. CRKVA SV.FRANJE DANAS Svake nedjelje u crkvi sv.Franje održavaju se dvije mise u 9h i 11h. Večernja misa održava se u 18h.Uz crkvu nalazi se samostan Sv. Franje. 2008.godine franjevci su slavili 800-tu goišnjicu od osnutka franjevaca.

  6. PROSLAVA SV.FRANJE Proslava sv. Franje slavi se 4. listopada.Na taj dan okupi se mnogo ljudi iz Imotskog i Imotske krajne.Prije svete mise ide se u prosesiji.Nakon toga slavi se sveta misa u čast svetog Franje.

  7. SV.FRANJE Crkva Sv. Franje napravljena je u čast Sv. Franje koji se nakon bolnog iskustva posvetio samo siromašnim i bespomoćnim.

  8. AUTORICA: Maša Šabić