Menna
Download
1 / 9

ER COF AM KELLY ( sgwennwyd ym Melffast ) Geneth naw mlwydd oed - PowerPoint PPT Presentation


 • 655 Views
 • Uploaded on

Menna Elfyn. C Y F R I F O L D E B. ER COF AM KELLY ( sgwennwyd ym Melffast ) Geneth naw mlwydd oed. ar gymwynas = doing a favour yn deilchion = in pieces mwytho = to caress ymbil = to beg budr = dirty angau = death.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ER COF AM KELLY ( sgwennwyd ym Melffast ) Geneth naw mlwydd oed' - jenis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Menna Elfyn

C

Y

F

R

I

F

O

L

D

E

B

ER COF AM KELLY

(sgwennwydymMelffast)

Genethnawmlwyddoed

argymwynas = doing a favour

yndeilchion = in pieces

mwytho = to caress

ymbil = to beg

budr = dirty angau = death

http://www.flickr.com/photos/belfast1970/6035334845/

 • CYNNWYS

 • Sutmae’rgerddyndechrau?

 • Beth sy’ndigwyddymmhennill un?

 • Beth am bennilldau a thri? Sutmae’rstoriyndatblygu?

 • Sutmae’rgerddyngorffen?

 • ARDDULL

 • Beth ydymesur y gerdd?

 • Pa dechnegausy’ncaeleudefnyddiogan y bardd?

 • (hydllinellau, odl, ail-adrodd, defnyddo’rSaesneg, cyflythreniad, cyffelybiaeth, ansoddeiriaueffeithiol, geirfadda …)

 • Pa moreffeithiolydy’rtechnegauhyn?

T

R

A

F

O

D

W

CH

CYFRIFOLDEB

Storiau

Monica

Blodeuwedd

Esther

Ffilmiau

HeddWyn

Solomon a Gaenor

Gadael Lenin

Patagonia

Lois

Cerddi

Mae genifreuddwyd

Diwrnod y Gêm

Cilmeri

Ailgylchu


CYFRIFOLDEB

Teg?

Gesirhainar y Sêl.

Einir Jones

teg

fair

ar y cyfan

on the whole

wedwni

I’d say

gwnio

to stitch / sew

CYNNWYS – cynnwys, stori, neges …

ARDDULL – mesur, adeiladwaith, technegau …

SYNOPTIG – ffilmiau a rhaglenni, erthyglau a storiau, nofelau, dramau, cerddi …


Y MWNCI ganGeralltLyall

Llygaidllosgardân

http://www.flickr.com/photos/ajagendorf25/5344813422/

llosg = burning effaithddrewllyd = the stinking effect pawen = paw crytnedig = shivering

ymddangos = to appear colur = make-up cosi = to itch rhoimwythau / maldod = to cuddle

cawell = cage gwenyn = bees arbrofi = to test elw = profit

CYFRIFOLDEB

Dadansoddwchgynnwys y gerdd.

Dadansoddwcharddull y gerdd ac esboniwchresymau’rbardd am ddefnyddio’rtechnegauhynny.

Trafodwchunrhywlenyddiaeth a ddarllenwydneulunyddiaeth a wyliwydar y thema hon.


DEB CYFRIFOLDEB CYFRIFOLDEB CYF

DAMWAIN

Mae’rgwaedyngochar y modurgwyn

Gwyn Thomas

Trafodwch

y cynnwys

yr arddull

y thema

HELP

crafion = scratches

picellaugwydyr

glass spears

gwythiennau = veins

rhychau = grooves

fferu = to freeze

aroglau = smells

einioes = life

rhwygo = to tear apart

tywallt = to pour

deugainllath = forty yards

cerbyd = car

gwrthdrawiad = crash

clawdd = hedge


bylchau = gaps

gormes = oppression

llwgu = starving

baw = dirt

cydymdeimlo

to sympathise

estynfyllaw

to reach out my hand

Oesrhaidi mi?

Oesrhaidi mi

CYFRIFOLDEB

Trafodwchgynnwys y gerdd “Oesrhaidi mi?”

Trafodwchardull y gerddhon?

Ydych chi wedigwylioneuddarllenunrhywbetharallar y themayma? Trafodwch.

Hefydrhaidsôn am …

Darllenaisi

Darllenonni

Mae’rthemahonyngliryn …

Es ii’r

theatr a …

Mae themadebygyn …

Astudiaisi …

Astudiuonni …

Gwyliaisi

Gwylionni


Hawl?

Pwyroddodd yr hawl

I ddynlofruddioanifail am sbort?

Gwilym Morris

http://www.flickr.com/photos/wildsproket/2093000085/

http://www.flickr.com/photos/uggboy/7870859946/

CYFRIFOLDEB

GEIRFA

hawl = right llofruddio = to murder

caethiwo = to keep captive difetha = to destroy dyffrynnoedd = valleys aghenfilod = monsters llygru = to pollute budreddi = filth arteithio = to torture bychanu = to belittle

http://www.flickr.com/photos/uggboy/7870859946/


Trafodwchgynnwys y gerdd? Beth sy’ndigwydd? Sutmae’rgerddyngwneudi chi deimlo?

EDRYCH MEWN DRYCH

(gan Non Evans)

Wrthedrychyn y drych

Trafodwcharddull y gerdde.e. y defnydd o liwiau, y defnydd o ddeialog, y cwestiynau, yr iaith …

GEIRFA drych = mirror gwan = weak gwelw = pale yngaeth = captive carcharor = prisoner diamcan = clueless corddi = to churn disgyn = to fall, to drop


Problemauheddiw

1.Dyled

2. Tlodi

3. Diweithdra …

BYW FORY

MyrddinapDafydd

Ishoheddiw

Trafodwchgynnwys y gerdd.

Dadansoddwcharddull y gerdde.e. technegaueffeithiol, adeiladwaith …

Trafodwchunrhywlenyddiaetharallrydych chi wediastudioar y thema “Cyfrifoldeb”

Onddwieisiau …

Dwi’nteimlo’n well

GEIRFA

isho = eisiau

stemio = to steam up

llyncu mil = to swallow my bill

bachu = to grab

sgrialu = to scarper


GEIRFA

annisgwyl = unexpected

hebsiwnamiw = without a sound

pori = to graze byddin = army

haearn = iron teyrnasu = to rule

sathru = to trample

diysbryd = without spirit

di-baid = without ceasing troelli = to turn

lloerig = mad grym = power

gwawr = dawn marchogion = horsemen

MelinauganLynn Phillips

Neb yngwylio,

 • Dadansoddwchgynnwys y gerdd. Oesnegesgyda’rbardd?

 • Dadansoddwcharddull y gerdd ac esboniwchresymau’rbardd am ddefnyddio’rtechnegauhynny.

Defnyddo’rnegyddol

Berfaueffeithiol

cyflythreniad

Geirfaarbennig

Hydllinellau

Ail adrodd

odl

iaith

CYFRIFOLDEB