Tips til slektsgransking - PowerPoint PPT Presentation

jeneil
tips til slektsgransking n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tips til slektsgransking PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tips til slektsgransking

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Tips til slektsgransking
123 Views
Download Presentation

Tips til slektsgransking

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tips til slektsgransking

 2. Tips • Skriv ned etter hvert som du finner opplysninger • navn / datoer / steder • Skriv ned kildene • hvor fant du informasjonen ? • hvem fortalte ? • Har du et mål / delmål ? • Lengst mulig bakover langs en linje • Alle etterkommere etter tipp-oldefar

 3. Kilder - oversikt • Bygdebøker • Gjenlevende slektninger • Folketelling 1910 http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/sok/1910 • http://www.disnorge.no/gravminner/index.php • Folketelling 1900, 1875, 1865, 1801 • Geni.com / MyHeritage.com • http://arkivverket.no/Digitalarkivet (kirkebøker) • Lokale historielag • https://familysearch.org/search

 4. Bygdebøker • Bygdebøkene kan ofte gi en grei oversikt over slekta. • De fleste har god kvalitet, men opplysningene bør sjekkes nærmere på et senere tidspunkt.

 5. Gjenlevende slektninger • Etter at du har samlet noen navn og årstall bør du snakke med noen eldre i slekta som husker litt tilbake. • Etterhvert som navn og datoer er på plass ønsker de fleste å vite litt om personene også. • Disse kildene forsvinner – de fleste andre kilder kan du bruke god tid på senere…

 6. Folketelling 1910 • http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/sok/1910 • Kan søke på navn og steder. Ser gjerne familieknytninger til de som bodde sammen. • Hf – husfar, Hm – husmor, s – sønn, d – datter • Tj – tjenesteytende, fl – losjerende hørende til fam.

 7. Gravminner • http://www.disnorge.no/gravminner/index.php • Ikke alt er registrert...

 8. Folketelling 1900, 1875, 1865, 1801 • Stort sprang mellom 1801 og 1865 • Unøyaktig”Det banker på døra en kveld i desember. Den som registrerer som hvem som bor/er i huset og hvor gamle de er. Da, som nå, husker ikke gubben i huset når kone og barn er født, - så det blir omtrentlig. Og registrator skriver det han hører, ikke det som blir fortalt…”

 9. Web-sider med slektsdata • https://familysearch.org/search • http://Geni.com • https://MyHeritage.com • Kvaliteten er så god eller dårlig som andre slektsforskere har bidratt med. • Hvem legger inn hva om personer i nyere tid?

 10. Kirkebøker • Kirkebøker på nett eller mikrofilmhttp://arkivverket.no/Digitalarkivet • Hvilket år ?Hvilket kirkesogn ? • Regnet som sikker kilde(ført nært opp til hendelsen). • Ministerialbok og klokkerbok

 11. Lokale historielag • Egne websider • Personer i laget med lokalkunnskap

 12. DIS Norge http://www.disnorge.no • Egen forening for de som bruker ”Data i slektsforskning”. • Gravminner • Slektsforum – etterlysninger • Kurs • Grupper pr region • Grupper pr slektsprogram

 13. Slektsprogram