5 tips til forlæsningen - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
5 tips til forlæsningen PowerPoint Presentation
Download Presentation
5 tips til forlæsningen

play fullscreen
1 / 34
5 tips til forlæsningen
170 Views
Download Presentation
Download Presentation

5 tips til forlæsningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 5 tips til forlæsningen

 2. 5 tips til forelæsningen Find énfejl

 3. 5 tips til forelæsningen 1) Sæt dig forrest

 4. 5 tips til forelæsningen - Hvadharde to tilfælles?

 5. 5 tips til forelæsningen 2) Afbryd din underviser … før det er for sent

 6. 5 tips til forelæsningen 3) Bed om pauser

 7. 5 tips til forelæsningen 4) RESPEKTER din læringsstil http://www.ldpride.net/learning-style-test.html http://www.gyldendalsstudiebog.gyldendal.dk/

 8. 5 tips til forelæsningen Hvorforermeningen med livet?

 9. 5 tips til forelæsningen 5) Skriv dig vågen

 10. Nævn 3 vigtigste pointer • LangdonWinner

 11. Nævn 3 vigtigste pointer i • Haldrup & Svabo

 12. Er det allerede mandag?

 13. Har jeg læst? Tja… på en måde. …Tjaaapå en måde

 14. Sandt vedvarende overskud … ja det sker

 15. Hvorfor problemformulering

 16. Den gode problemformulering

 17. 3 typer problemer • XX • Afvigelser, det forunderlige • YY • Umiddelbart modstridende • ZZ • Kompleks situation

 18. Problemfelt, Motivation og Indledning? Indledning Motivation Problemfelt

 19. Samarbejdsaftale og forventninger

 20. Samarbejds aftale – hvordan (Hjælpe spørgsmål)?

 21. Nævn 10 Roller i gruppen som vi har talt om

 22. Dagsorden – Nævn 3 vigtige punkter • .

 23. Hvor længe vare et gruppemøde?

 24. IT-Værktøjer Nævn 4 vigtige IT værktøjer?

 25. Konflikthåndtering Nævn 3 forskellige konflikttyper

 26. Nævn 4 punkter til et godt vejledermøde

 27. Memo teknikken

 28. Hvem kan huske hele ruten?