slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Themasessie 2: een geïntegreerde Brusselse woonzorg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Themasessie 2: een geïntegreerde Brusselse woonzorg - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Stelling 2.3 De Vlaamse Gemeenschap zou in Brussel beter aanbod organiseren volgens zorgbehoefte graad eerder dan volgens doelgroep. Inleider: Joris Van Puyenbroeck. Themasessie 2: een geïntegreerde Brusselse woonzorg. P robleemstelling.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Themasessie 2: een geïntegreerde Brusselse woonzorg' - jena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Stelling 2.3 De Vlaamse Gemeenschap zou in Brussel beter aanbod organiseren volgens zorgbehoefte graad eerder dan volgens doelgroep.

Inleider: Joris Van Puyenbroeck

Themasessie 2: een geïntegreerde Brusselse woonzorg

p robleemstelling
Probleemstelling
 • de aanwezigheid van jongere personen met een handicap en psychiatrische problemen in woonzorg
 • relatief over-aanbod aan rusthuisbedden en een gebrekkige uitbouw van voorzieningen voor volwassenen met een handicap en psychische aandoening
 • De vraag is
  • of de huidige structuren voldoende zijn aangepast aan deze doelgroepen
  • of binnen een hernieuwde visie op woonzorg en vanuit een zorgbehoeftebenadering eerder dan een doelgroep benadering beter aangepaste zorg en omkadering kan worden verleend.
onderzoeksrapport zorgen voor een kwaliteitsvol leven i o v minister wvg vlaanderen

Onderzoeksrapport ‘Zorgen voor een kwaliteitsvol leven’ i.o.v. minister WVG Vlaanderen

Vandevyvere, Van Puyenbroeck & Smits (2010)

slide5
(“Om ouder wordende personen met een handicap te ondersteunen, is samenwerking tussen de gehandicaptenzorg en gewone ouderenzorg wenselijk/haalbaar
slide6
Gezamenlijk oordeel over groepen heen

Grijs = meningsverschil tussen sectoren

outreach tussen vaph en vazg
Outreach tussen VAPH en VAZG
 • cf. Brussels initiatiefZonar project in Brussel (Zonneliedvzw, Arcus), GroepUbuntu (Avelgem)
 • Bi-directioneleuitwisseling van expertise
  • Bv. kenniszorgkundigeaspecten/dementie VAPH
  • Bv. Agogischekennisrondbeperkingen  VAZG
 • Gradaties
  • “Ad hoc” persoonsvolgend (bv. aanbodbijverhuis)
  • Structureelverankerdi.f.v. meerderetrajecten (bv. Intervisiegroepen, functie-uitwisseling)
 • Beleid:
  • “rechtstreekstoegankelijk” bijvermoedenhandicap
  • outreach structureelverankeren
diensten inclusieve o ndersteuning vaph
Diensten Inclusieve Ondersteuning (VAPH)
 • Zal VAPH erkenningen‘Beschermdwonen’ en ‘Geïntegreerdwonen’ vervangen(experimenteelsinds 2010)
 • Geen ‘erkendeplaatsen’, maarpersoonsvolgende financiering (voucher) met personeelspuntenafhankelijk van inschattingzorgzwaarte (ZZI)
 • Intensiteitmobieleondersteuningvarieertsterk
 • Gaatuit van concentrischecirkels: gebruiker,gezin, buurt, familie, vrijwilligers, regulierezorg, gespecialiseerdezorg
 • Enkeleenaanvullendeopdrachtvoor VAPH, basiszorg door mantel- en regulierezorg, woon- en leefkostvoorgebruiker
 •  Mogelijkeinnovatieveinteresectoralewoonvorm
ad