slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zekerheid bij aanschaf van geïntegreerde zorgoplossingen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zekerheid bij aanschaf van geïntegreerde zorgoplossingen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Zekerheid bij aanschaf van geïntegreerde zorgoplossingen - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Zekerheid bij aanschaf van geïntegreerde zorgoplossingen. Hans Meijerink 27-09-2012. Het continu nagaan of alle functies in de keten vanaf de aansluiting van het medische apparaat tot aan de draadloze ontvanger en weer terug naar de centrale apparatuur nog werkt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Zekerheid bij aanschaf van geïntegreerde zorgoplossingen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
certificeren binnen een ziekenhuis
Het continu nagaan of alle functies in de keten vanaf de aansluiting van het medische apparaat tot aan de draadloze ontvanger en weer terug naar de centrale apparatuur nog werkt.

Uitval van één (deel)systeem leidt nooit tot het verlies van alle functionaliteit. Uitval of storing dient te allen tijde door het systeem gemeld te worden en procedureel te worden opgevolgd.

Certificerenbinneneenziekenhuis
certificeren omvat
Eenduidige taal over- Systeemveiligheid (risicoanalyse)- Hoe en wat (opleiding)- Verantwoordelijkheden (analyse systeemlogging)- Uitvoerende taken (logboek)- Afspraken ziekenhuis en leverancier (wie is waarvoor verantwoordelijk)

Beheersbare procedures- Betrouwbaarheid (regulair, correctief en preventief onderhoud)- Design (eenduidige uitvoering toegepaste componenten)- Opbouw systeem (duidelijke installatie instructies)- Ingebruikname (eenduidige instructie voor gebruikers)- Gebruik (het monitoren van het juiste gebruik van het systeem)- Storing/onderhoud (testprocedure voor goede werking)

Organisatiestructuur

Projectmanagement

Servicemanagement

Documentatie

Certificerenomvat
opzet van een ip oplossing

GNCS

GNCS

PSA/DECT/

Opzetvan een “IP” oplossing

Switch

Station y

LON / Audio

mediGraph / Medilog DB / CallEscalator

LAN

centralSubnet

LON / Audio (Channel 6)

LON

GrDi

Station x

LON / Audio

4

zorglabel
Waarom:

Doel is om kwaliteit in de zorgsector te waarborgen.

De klantmeerzekerhedenbieden.

Zorglabel
zorglabel1
Door wie:

De VEBON zorg is een vereniging van leveranciers van producenten resp. importeurs van zorgsystemen.

Voor VEBON leden geldt dat zij een duidelijke kwaliteit en continuïteit op de markt van zorgsystemen nastreven.

Een VEBON onderneming moet minimaal 5 jaar op de Nederlandse markt actief zijn t.a.v. het leveren van zorgsystemen binnen de gezondheidsmarkt en dient een staat van dienst te hebben van bewezen kwaliteit.

Zorglabel
zorglabel2
Voorwie:

De eindgebruiker in de zorgsector, zoals zorg-, rust- en verpleeghuizen.Met het zorglabel wordt beoogd een voor de gehele sector bepalend kwaliteitsniveau te realiseren, aantoonbaar en transparant voor de eindgebruiker.

Zorglabel
eisen van organisatie
Eisen van organisatie
 • Producten:
  • Moeten aanalle eisen en normen voldoen
 • Opleiding
  • Regelmatig een passende training voor alle medewerkers
  • Het training van de gebruikers en installateurs
  • Het trainen van eventuele inhuurkrachten
 • Verkoop
  • Gebruik maken van “checklist”
  • Standaard leveringsvoorwaarden hanteren
  • Elke opdracht bevestigen
checklist voor offerte aanvraag zorgsysteem 1
Checklist voorofferteaanvraagzorgsysteem -1
 • Gaat het om:
  • Nieuwbouw
  • Renovatie
  • Vervanging van het zorgcommunicatiesysteem
  • Uitbreiding van het zorgcommunicatiesysteem
 • Onder welke categorie valt uw organisatie?
  • Verzorgingshuis
  • Woonzorgcomplex
  • Seniorenwoningen
  • Verpleeghuis
  • Ziekenhuis
  • Psychiatrisch ziekenhuis
  • Instelling voor doven
  • Justitiële inrichting
  • Tbs kliniek
  • Thuiszorgorganisatie
  • Anders, namelijk ……………..
 • Is de aanbesteding:
  • Compleet
  • Of gaat het om ze delen van de aanbesteding *)
 • *) Het betreft de volgende delen:
 • ………………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………………
 • ………………………………………………………………………
checklist voor offerte aanvraag zorgsysteem 2
Checklist voorofferteaanvraagzorgsysteem -2
 • Gaat het om:
  • Communicatie/signalisatie binnen bestaande infrastructuur(op bestaande bekabeling) of
  • Nieuwe communicatie/signalisatie infrastructuur.
 • Op welke manier wilt u signaleren?
  • …………………….………………………………..
  • ………………………………………………………
 • Dient het systeem aan een branchelabel te voldoen?
  • Ja
  • Nee
 • Hoe dient de afhandeling te geschieden?
  • Centraal
  • Decentraal
  • Intern
  • Extern
  • Ambulant
  • Anders, namelijk ………………………………………………………………..
 • Omvang systeem?
  • ……aantal bedden
  • ……aantal patiënten
  • ……aantal bewoners
 • Welke functies zullen actief zijn met de gevraagde oplossing en hoeveel personen betreft dit?
 • Door wie wordt alarm opgevolgd? En met hoeveel personen?
 • ……………………………………… …………..
 • ……………………………………… …………..
checklist voor offerte aanvraag zorgsysteem 3
Checklist voorofferteaanvraagzorgsysteem -3
 • Verzorgingshuis (eventueel met aanleunwoningen):
 • Bereik alarmafhandeling (alleen invullen indien mobiele alarmafhandeling gewenst)
 • Wilt u overal in het gebouw mobiel oproepen kunnen afhandelen?
 • Ja / □ Nee
 • Indien u beschikt over aanleunwoningen, wilt u dit gebouw dan ook voorzien van de mogelijkheid oproepen af te handelen Of gebeurt dit alleen in het verzorgingshuis?
 • Ja / □ Nee
checklist voor offerte aanvraag zorgsysteem 4
Checklist voorofferteaanvraagzorgsysteem -4
 • Wijkfunctie
 • Registratie oproepen
 • Welke zaken dienen volgens u geregistreerd te worden?
 • Tijdstip oproep gemaakt door bewoner
 • Tijdstip oproep aangekomen Tijdstip einde oproep
 • Tijdstip aankomst zorgverlener
 • Oproepcode (zender, rookmelder, rode knop, etc.)
 • Technische meldingen
 • Andere zaken, zoals………
 • Dient er een Management Informatie Systeem aanwezig te zijn, zodat statistieken eenvoudig geanalyseerd kunnen worden?
 • Ja
 • Nee
checklist voor offerte aanvraag zorgsysteem 5
Checklist voorofferteaanvraagzorgsysteem -5
 • Zonering

Andere vertrekken

Zijn er buiten de woningen andere vertrekken, zoals logeerkamers,recreatiekamers, liften, waar een oproepmogelijkheid aanwezig dient te zijn?

checklist voor offerte aanvraag zorgsysteem 6
Checklist voorofferteaanvraagzorgsysteem -6
 • Bewonerstelefonie
 • Achtervang
 • Indien u interne alarmafhandeling doet, bent u geïnteresseerd in een achtervangcentrale t.b.v. back-up?
 • Ja / □ Nee
 • Aanvullende gegevens
 • Wanneer dient het systeem in werking te treden?
 • Datum ………………………..
 • Het karakter van uw organisatie
 • ……………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………
 • Omschrijving van de werkwijze van de organisatie
 • ……………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………
 • Wat volgens u verder nog van belang kan zijn voor de offerte aanvraag
 • ……………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………
eisen van organisatie1
Eisen van organisatie
 • Projecten
  • Na opdracht projectplanning maken in overleg met de klant.
  • Opleveringsprotocollen maken en archiveren
  • Geeft bij oplevering een certificaat af
 • Service
  • Zorg vooraf voor een 24/7 regeling.
  • Klachten dienen binnen een maand opgevolgd te zijn
  • Aankondiging van “last buy” moment (end of live / end of service)
  • 10 jaar functie garantie
  • Backwards compatible
werkwijze

Saleschecklist

Specificatie opstellen

Werkwijze

Oplossingdefiniëren

Realisatie

Onderhoud

Integrale

oplossingen

& Beheer

Organisatie (Procedures)

Installaties

naleving criteria
Nalevingcriteria
 • De vastgelegde en vermelde criteria moeten aantoonbaar worden nageleefd door de leden van de sectie zorgsystemen;
 • Voor alle criteria is aangegeven op welke wijze dit kan worden aangetoond;
 • Als leden menen een alternatieve wijze te hebben om een criterium aan te tonen dan kan deze wijze worden voorgelegd aan de sectie;
 • Als de sectie dit alternatief acceptabel vindt wordt het alternatief toegevoegd aan dit document.
 • Aanvullende criteria:
 • - Gegarandeerde projectcontinuïteit in geval van faillissement;
 • - Continuïteitsfonds waar klanten in geval van faillissement gebruik van kunnen maken.
 • In relatie tot criterium 2 een solvabiliteitseis voor een lid als voorwaarde waaronder een project door een lid aan de klant kan worden aangeboden.
 • Verificatiecommissie en arbitragemogelijkheid in geval er over een bepaald project dat onder zorglabel wordt geleverd een niet oplosbare discussie met de klant is waarbij een civielrechtelijke procedure ongewenst is.
slide19

Verificatie

 • Het VEBON bureau verifieert of aan alle eisen wordt voldaan en kan dit zo nodig uitbesteden aan een derde. De eisen worden allemaal initieel geverifieerd. Vervolgens kunnen er jaarlijks steekproefsgewijs een aantal criteria geverifieerd worden. In geval van klachten van derden over naleving van enig criterium zal dit criterium in het bijzonder worden geverifieerd.
 • Mocht de wijze waarop leden invulling gegeven aan deze criteria wijzigen dan worden deze wijzigingen aan het VEBON bureau ter verificatie voorgelegd.
tot slot
Tot slot

Vragen?

compleet ge ntegreerde oplossingen
Compleet geïntegreerde oplossingen
 • Tyco Fire & Security levert complete oplossingen voor:
 • Brandbeveiliging en blusgassen
 • Handbrandblusmiddelen
 • Verpleeg (medische) oproepsystemen
 • Personenzoek- en dectsystemen
 • Camera-observatie
 • Inbraakbeveiliging
 • CCTV en monitoring
 • Toegangscontrole
 • (Zorg)communicatie en persoonsbeveiliging
 • Elektronische artikelbeveiliging (EAS)
 • Branddetectie en alarmering
 • PA en ontruiming
contact tyco
Contact TYCO
 • Dirk van Humbeeck
 • Sr. Account Manager Zorg
 • TYCOIntegratedSolutions
 • Humaniteitslaan 241A
 • 1620 Drogenbos - België
 • Telefoon +32 (0)12 - 467 7811
 • Fax +31 (0)12- 466 0534
 • Mobiel +32 477 75 77 23
 • dvanhumbeeck@tycoint.com
 • www.adtfireandsecurity.nl
 • Hans Meijerink
 • Applicatie manager zorgsystemen
 • TYCO Integrated Solutions
 • Laan van Diepenvoorde 9-14
 • 5582 LA Waalre - Nederland
 • Telefoon +31 (0)88 - 2602600
 • Fax +31 (0)88 - 260 2449
 • Mobiel+31 (0)6 - 21856684
 • hmeijerink@tycoint.com
 • www.adtfireandsecurity.nl