Geografie cestovn ho ruchu
Download
1 / 14

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU - PowerPoint PPT Presentation


  • 140 Views
  • Uploaded on

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU. 1. cvičení. Geografie cestovního ruchu. Přednášky: Ing. Lenka Půlpánová, Ph.D. Cvičení: Ing. Jan Mačí Ekonomická fakulta Katedra podnikové ekonomiky Budova H, 7. poschodí, č. dveří 841 e-mail: jan.maci@tul.cz. Geografie cestovního ruchu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU' - jena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Geografie cestovn ho ruchu1
Geografie cestovního ruchu

Přednášky:

Ing. Lenka Půlpánová, Ph.D.

Cvičení:

Ing. Jan Mačí

Ekonomická fakulta

Katedra podnikové ekonomiky

Budova H, 7. poschodí, č. dveří 841

e-mail: jan.maci@tul.cz

Geografie cestovního ruchu


Konzulta n hodiny zs 2012 2013
Konzultační hodiny ZS 2012/2013

Úterý 8:50 – 10:20

Individuálně je možné dohodnout konzultace mimo uvedený čas na e-mailu:

jan.maci@tul.cz

Geografie cestovního ruchu


Podklady pro v uku
Podklady pro výuku

http://multiedu.tul.cz/

Geografie cestovního ruchu


Literatura
Literatura

Základní: HRALA, V. Geografie cestovního ruchu. 4. upr. vyd. Praha: Idea servis, 2002. 168 s. ISBN 80-85970-36-8.

Základní: HAMARNHEHOVÁ, I. Geografie cestovního ruchu. Evropa. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 271 s. ISBN 978-80-7380-093-2.

Rozšiřující:Elektronické materiály na webových stránkách (http://cestovani.idnes.cz/, http://www.czechtourism.cz/,...)

Geografie cestovního ruchu


Podm nky pro z sk n z po tu
Podmínky pro získání zápočtu

Zápočet bude přiznán při splnění podmínek:

Docházka – 100% účast na cvičeních.

Vypracování semestrálního projektu dle požadavků.

Aktivní účast.

Geografie cestovního ruchu


Semestr ln projekt
Semestrální projekt

Výběr jednoho/dvou z témat (+/- test).

Papírová podpora + PowerPointová prezentace.

Výklad + ukázka informací na mapě.

Zapojení posluchačů – doplňovačka, křížovka,…

Odevzdání výhradně v papírové tištěné formě!

Geografie cestovního ruchu


Semestr ln projekt1
Semestrální projekt

Obecné:

Název oblasti (originální + český)

Státní zřízení

Poloha a Rozloha

Reliéf

Vodstvo

Geografie cestovního ruchu


Semestr ln projekt2
Semestrální projekt

Hl. město/a

Další velká města

Počet obyvatel

Národnostní složení

Úřední jazyk

Geografie cestovního ruchu


Semestr ln projekt3
Semestrální projekt

Hospodářské údaje:

Měna

Parita kupní síly (PPP)

Cenová hladina – porovnání s ČR

Cestovní ruch:

Silné (a slabé) stránky oblasti (přírodní úkazy, historické památky,komunikace – silniční, lodní, letecká infrastruktura; atd.).

Geografie cestovního ruchu


Semestr ln projekt4
Semestrální projekt

Vyberte z nabídky cestovních kanceláří oblast z Vámi zpracovávané lokality (státu) a zkuste nám ji „prodat“.

(proč jet do této lokality, co je blízko, další možnosti vyžití,…)

Sestavte „rozpočet turisty“

POSLEDNÍM DVĚMA BODŮM VĚNUJTE NOSNOU ČÁST ÚREZENTACE

Geografie cestovního ruchu


Šablona pro psaní semestrálního projektu

Jméno a příjmení

Technická univerzita v Liberci

Ekonomická fakulta, e-mail

Klíčová slova

Doporučený počet klíčových slov je 5. Klíčová slova jsou výrazy stručně charakterizující obsah semestrální práce. Jsou psána kurzívou, fontem Arial.

Abstrakt

Pro psaní abstraktu semestrální práce použijte font Arial, velikost písma 10. Délka abstraktu je minimálně 100 slov a maximálně 200 slov.

Geografie cestovního ruchu


Šablona pro psaní semestrálního projektu

Text semestrální práce:

1 Nadpisy kapitol číslujte, pište tučně, velikost písma 10 a zarovnejte vlevo

Text semestrální práce by měl být členěn do odstavců. Mezi odstavci vynechávejte volný řádek. Je nezbytné dodržet následující nastavení.

• Zarovnání do bloku, velikost písma 10, Arial.

• Odsazení prvního řádku odstavce 0,5 cm, jednoduché řádkování.

• Stránky číslujte. Kapitoly číslujte průběžně.

• Obrázky a grafy jsou číslovány a musí být v textu na ně odkazováno.

• Názvy obrázků a grafů jsou psány tučně a kurzívou, Arial velikost 10, zarovnávány vlevo pod objekt.

• Obrázky musí být čitelné.

• Délka semestrální práce: maximální délka nesmí přesáhnout 12 stran formátu A4

(ideálně 8-9 stran).

Geografie cestovního ruchu


Šablona pro psaní semestrálního projektu

Odkazy na literaturu: Na příslušném místě v textu uvádějte číslované odkazy na literaturu v hranaté závorce []. Pod stejným číslem je poté zdroj uveden na konci článku v seznamu literatury. Bibliografické odkazy zpracujte v souladu s normou ČSN ISO 690. Příklad:

[1] SIXTA, J. a M. ŽIŽKA. Logistika: Metody používané pro řešení logistických projektů. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 238 s. ISBN 978-80-251-2563-2.

[2] ŽIŽKA, M. Quantitative methods of identification of industry clusters. In Proceedings of 28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, 2010. s. 700-705. ISBN 978-80-7394-218-2.

KRÁLÍČEK, T. Ministři financí EU schválili vyšší garanci bankovních vkladů. IHNED [online]. Praha: Economia, 2008-12-02 [vid. 2010-08-20]. Dostupný z: http://ekonomika.ihned.cz/c1-31099050-ministri-financi-eu-schvalili-vyssi-garanci-bankovnich-vkladu. ISSN 1213-7693.

Geografie cestovního ruchu


ad