ali haydar do u erc ment yilmaz karadeniz teknik niversitesi enformatik b l m trabzon n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ali Haydar DOĞU Ercüment YILMAZ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Trabzon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ali Haydar DOĞU Ercüment YILMAZ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Trabzon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Ali Haydar DOĞU Ercüment YILMAZ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Trabzon - PowerPoint PPT Presentation


 • 359 Views
 • Uploaded on

Orta Öğretimden Üniversiteye Gelen Öğrencilerin Temel Bilgisayar Bilgilerinin İl ve Bölge Bazında İncelenmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Uygulaması. Ali Haydar DOĞU Ercüment YILMAZ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Trabzon.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ali Haydar DOĞU Ercüment YILMAZ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Trabzon' - jena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ali haydar do u erc ment yilmaz karadeniz teknik niversitesi enformatik b l m trabzon

Orta Öğretimden Üniversiteye Gelen Öğrencilerin Temel Bilgisayar Bilgilerinin İl ve Bölge Bazında İncelenmesi:Karadeniz Teknik Üniversitesi Uygulaması

Ali Haydar DOĞU

Ercüment YILMAZ

Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Enformatik Bölümü, Trabzon

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü

slide2
İçerisinde olduğumuz bilgi çağı, hayatın her alanında bilgi teknolojileri kullanımı ile karşı karşıya kalmamıza neden olmaktadır. Bu çağa ayak uydurmak için yapılması gereken en önemli adımlardan biri de Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı’nın yaygınlaştırılmasıdır
 • Bu bağlamda ilköğretimden başlayan ve üniversiteye kadar uzanan bu eğitim yolunda öğrencilerimizin bilişim düzeylerinin tespit edilmesi, il ve bölgesel analizlerinin yapılması geleceği planlamada önemli rol oynayacaktır

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü

slide3

BİLGİ TOPLUMU

Temel

Bilişim

Eğitimi

Ortaöğretim

Yükseköğretim

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü

slide4
Bu çalışmada; ÖSS-2009 ile Karadeniz Teknik Üniversitesini kazanan öğrencilerden 3908 öğrenciye anket çalışması yapılmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilerek haritalar oluşturulmuştur. Bu haritalar, öğrencilerin geldikleri bölgelerdeki bilgisayar okuryazarlığını, internet kullanımını, kişisel bilgisayarları olup olmadıkları gibi bilgileri içermekte ve ayrıca 2005 ile 2007 yılları ile karşılaştırılmaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü

anket al mas
Anket Çalışması
 • Çalışmanın temelini oluşturan anket uygulamalarında;
 • Referans periyodu: Eylül-2009
 • Örnek birim: 18-21 yaş grubu
 • Anket sayısı: 3908’dır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü

slide6

% 33

% 12

% 20

% 5

% 14

% 13,4

% 33,1

% 7

% 18,3

% 3

% 5,6

% 6

% 15

% 5,7

% 2,3

2007

2009

% 6,4

Şekil 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi’ni Kazanarak Temel Bilgisayar Eğitimi Almaya Başlayan Öğrencilerden Anket Uygulananların Sayısal Dağılımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü

ekil 2 temel bilgisayar kullan m bilgisi olmayan renciler

2007

2009

% 30

% 27

% 26

% 22

% 23

% 24

% 32

% 27

% 29,2

% 34,5

% 20,9

% 43,2

% 20,7

% 27,9

% 31,1

% 32,3

Şekil 2. Temel Bilgisayar Kullanım Bilgisi Olmayan Öğrenciler

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü

ekil 3 kendine ait bilgisayar olan renciler

% 73

% 73

% 80

% 65

% 76

% 72

% 51

% 62

2007

2009

% 50

% 55,8

% 60,7

% 35,9

% 58

% 50

% 24,1

% 36,7

Şekil 3. Kendine Ait Bilgisayarı Olan Öğrenciler

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü

ekil 4 bilgisayar olan rencilerdeki bilgisayar t rlerinin y zde da l m
Şekil 4. Bilgisayarı Olan Öğrencilerdeki Bilgisayar Türlerinin Yüzde Dağılımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü

ekil 5 rencilerin programlama ve web tasar m yapabilme y zdeleri
Şekil 5. Öğrencilerin Programlama ve Web Tasarımı Yapabilme Yüzdeleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü

ekil 6 lk veya orta reniminde temel bilgisayar dersi okuyan rencilerin da l m 2009

% 56

% 57

% 56

% 69

% 56

% 54

% 44

% 56

Şekil 6. İlk veya Orta Öğreniminde Temel Bilgisayar Dersi Okuyan Öğrencilerin Dağılımı (2009)

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü

ekil 7 bilgisayar kullan m n hi bilmeyen yeni rencilerimizin y zdesi
Şekil 7. Bilgisayar Kullanımını Hiç Bilmeyen Yeni Öğrencilerimizin Yüzdesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü

ekil 8 office programlar n kullanabilme y zdeleri
Şekil 8. Office Programlarını Kullanabilme Yüzdeleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü

tablo 1 fak lte yo myo t r ne g re bilgisayar kullan m bilgisi olmayan rencilerin y zde da l m
Tablo 1. Fakülte/YO/MYO Türüne Göre Bilgisayar Kullanım Bilgisi Olmayan Öğrencilerin Yüzde Dağılımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü

ekil 9 bayan rencilerin bilgisayar kullan m bilgilerinin y zde da l m

% 59

% 65

% 64

% 63,5

% 57,2

% 72

% 71,9

% 51,5

% 65

% 67,8

% 69

% 62,3

% 60

% 53,3

% 56,6

% 58,6

Bayan

2007

2009

Şekil 9. Bayan Öğrencilerin Bilgisayar Kullanım Bilgilerinin Yüzde Dağılımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü

ekil 10 erkek rencilerin bilgisayar kullan m bilgilerinin y zde da l m

% 80

% 76,2

% 84,8

% 78

% 78

% 78

% 61,7

% 79

% 89

% 85

% 81,7

% 79

% 74,5

% 71

% 75,9

% 82

2007

Erkek

2009

Şekil 10. Erkek Öğrencilerin Bilgisayar Kullanım Bilgilerinin Yüzde Dağılımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü

sonu ve de erlendirme
Sonuç ve Değerlendirme
 • TBT Kullanım oranları Türkiye’nin güney doğu köşesinde en az seviyededir. 2007 yılına göre. Ardahan, Bitlis, Tunceli, Hakkâri ve Şırnak illerindeki, kullanımın oranları 2009 yılında da düşük seviyesini korumaktadır.
 • Buna karşın Bartın, Karabük, Niğde, Bilecik, Denizli gibi illerimizde oranlarda yükseliş görülmektedir
 • Türkiye genelinde bayan öğrencilerin 2007 yılına göre kullanım oranı % 5’lik bir artış gösterirken bu oran erkek öğrencilerde % 1 ile sınırlı kalmıştır

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü

sonu ve de erlendirme1
Sonuç ve Değerlendirme
 • Office programların kullanımında Excel kullanımı, 2007 yılına göre 2,6 kat, Word, 1,7 ve Powerpoint ise 2,2 kat artış göstermiştir.
 • Öğrencilerin bilgisayara sahip olma yüzdeleri 2007 yılına göre % 48 ‘lik bir artış göstererek % 69’a ulaşmıştır.
 • Temel Bilgi Teknolojileri Kullanım bilgisi hiç olmayan öğrencilerin yüzdesi 2007 yılında % 30 iken bu oran 2009 yılında % 26 ‘ya gerilemiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü

sonu ve de erlendirme2
Sonuç ve Değerlendirme
 • Dizüstü bilgisayarlara sahip olma yüzdesinde 2007 yılına göre % 87 ‘lik bir artış olmuştur
 • Öğrencilerin % 56 ‘lık bir oranı üniversite öncesinde ilk ya da orta öğreniminde bilgisayar dersi gördüğünü ifade etmektedir. Bu oran % 44 ile en düşük Güney Doğu Anadolu bölgemizde görülmektedir

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü

neriler
Öneriler
 • Türkiye’nin özellikle Güney Doğu bölgesindeki ortaöğretimdeki bilgisayar eğitimi desteklenmelidir.
 • TBT Kullanım oranı bayan öğrencilerde daha düşük düzeydedir ve bu oranı artırmak için kurs, seminer, vb etkinlikler düzenlenmelidir.
 • Orta öğretimden gelen öğrencilerin sadece % 2 gibi çok düşük bir oranının programlama bilgisine sahip olması üzerinde düşünülmesi ve tedbir alınması gereken bir sonuçtur. Bu gençler, üretim yapabilecek, çözüm sunabilecek programlama tekniklerini içeren kurs, seminer vb etkinlikler ile özendirilmelidirler

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü

neriler1
Öneriler
 • Üniversitelerde zorunlu olarak okutulan Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı ders içerikleri yeniden gözden geçirilmeli, Yüksek Öğretim ve Orta Öğretim arasında kurulacak komisyonlar ile ders içeriklerinin birbirinin devamı olması sağlanmalıdır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü

slide22

2009- ÖSS İLE KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİN

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ KULLANABİLME YÜZDELERİNİN İL DÜZEYİNDE DAĞILIMI

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Enformatik Bölümü