niversiteler m hendislik fak lteleri ve t rkiye teknoloji geli tirme vakf ttgv l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Üniversiteler; Mühendislik Fakülteleri ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV PowerPoint Presentation
Download Presentation
Üniversiteler; Mühendislik Fakülteleri ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Üniversiteler; Mühendislik Fakülteleri ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV - PowerPoint PPT Presentation


 • 279 Views
 • Uploaded on

Üniversiteler; Mühendislik Fakülteleri ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV. Mühendislik Dekanları Konseyi 14.Toplantısı Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon 4-5 Mayıs 2007. TTGV – Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın tanıtılması

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Üniversiteler; Mühendislik Fakülteleri ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV' - zofia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
niversiteler m hendislik fak lteleri ve t rkiye teknoloji geli tirme vakf ttgv

Üniversiteler; Mühendislik Fakültelerive Türkiye Teknoloji Geliştirme VakfıTTGV

Mühendislik Dekanları Konseyi 14.Toplantısı

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Trabzon

4-5 Mayıs 2007

slide2

TTGV – Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın tanıtılması

 • TTGV ve Mühendislik Fakülteleri ile işbirliği olanakları
slide3

TTGV’nin konumu

Ulusal İnovasyon Sistemi

slide4

Başbakan

 • Bakanlar
  • İlgili Devlet
  • Milli Savunma
  • Milli Eğitim
  • Sağlık
  • Orman Tarım ve Köyişleri
  • Sanayi ve Ticaret
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar
 • Müsteşarlar
  • Devlet Planlama
  • Hazine
  • Dış Ticaret
 • Başkanlar
  • TÜBİTAK
  • TEAK
  • TOBB
 • Genel Müdür
  • TRT
 • YÖK
  • Üniversiteden Öğretim Üyesi

Öğretim

İlk ve Orta Öğretim Sistemi

Yüksek Öğretim Sistemi

Araştırma ve Teknoloji Geliştirme ATG

Üniversite Laboratuarları

Kamu Araştırma Merkezleri

Sanayi ATG Laboratuar ve merkezleri

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu

Sekretarya-TÜBİTAK

ATG finansmanı sağlayan kuruluşlar

Devlet bütçesi ve fonları

DTM

Devlet Alımları

TEYDEB

DPT

KOSGEB

TÜBİTAK

TTGV

Sanayinin ATG için ayırdığı fon

vakf m z n kurulu u
Vakfımızın Kuruluşu
 • TTGV, 1 Haziran 1991’de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak,

Türk Sanayii’nin uluslararası pazarlardaki

rekabet gücünü artırmak amacıyla,

teknolojiye dayalı ‘inovasyonun’

tüm alanlarda gelişmesini desteklemek

üzere kurulmuştur.

 • TTGV, kanunla kurulmuş vakıf statüsünde, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.
kurucular y netim kurulu
Kurucular - Yönetim Kurulu
 • TTGV Kurucular Kurulu 26 özel sektör, 6 kamu, 10 şemsiye kuruluş ve 14 gerçek kişiden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu’nun 15 üyesi vardır.

 • 5 üyesi kamu kurumları temsilcileri
   • Hazine Müsteşarlığı
   • Dış Ticaret müsteşarlığı
   • DPT Müsteşarlığı,
   • TÜBİTAK Başkanlığı,
   • KOSGEB Başkanlığı
 • diğer 10 üye ise özel sektörden gelen temsilcilerdir
organizasyon
Organizasyon

Yönetim Kurulu

Danışmanlar

Genel

Sekreter

Hukuk Danışmanı

Genel Sekreter Yard.

(Projeler)

Politika ve Proje Geliştirme

Muhasebeve Finans

Teknoloj

Geliştirme

Projeleri

Çevre Projeleri

İdari İşler ve

İnsan Kaynakları

finansal kaynaklar m z
Finansal Kaynaklarımız
 • Hazine Müsteşarlığı/Dünya Bankası

Teknoloji Geliştirme Projesi (TGP) (1991-1998)

 • Dış Ticaret Müsteşarlığı

Ürün Geliştirme Ar-Ge Sermaye Desteği (DTM) (1995-…)

 • Hazine Müsteşarlığı/Dünya Bankası

Endüstriyel Teknoloji Projesi (ETP) (1999 - 2005)

 • Montreal Protokolu Çok Taraflı Fonu/Dünya Bankası/Hazine Müsteşarlığı

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Giderilmesi Projesi (1994 -2007)

 • Vakıf Fonu (geri dönüşlerden alınan paylar ve değerlendirme sounucu oluşan)
slide9

Faaliyetlerimiz

 • İnovatif Ürünleri Hedefleyen Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Projelerinin desteklenmesi
 • Teknoloji Üretimi İçin Gereken Alt Yapının Geliştirilmesi İle İlgili Projelerin Desteklenmesi
 • İlk aşama girişim sermayesi desteği sağlanması
 • Risk paylaşımı ile proje desteği
 • Çevre Projelerinin desteklenmesi
 • Teknoloji ödülü (TÜBİTAK, TTGV, TÜSİAD)
 • Dr. Akın Çakmakçı “Endüstride Başarı ile Uygulanan Üniversite Tezi” Ödülü
 • Kamu kesimi ile ilişkilerde teknoloji geliştirilmesi alanında işbirlikleri
 • Uluslararası İlişkilerin geliştirilmesi
ttgv destek yakla m

Teknoparklar

ve

altyapılar

TTGV destek yaklaşımı

Ticarileştirme desteği

Ortak teknoloji geliştirme desteği

Ön kuluçka desteği

Risk sermayesi

Risk paylaşım desteği

Teknoloji geliştirme desteği

Başlangıç sermayesi desteği

Üniversite-Sanayi

İşbirliği Merkezleri

ve

Ağyapılar

slide11

Teknoloji Üretimi İçin Gereken Alt Yapının Geliştirilmesi İle İlgili Projelerin Desteklenmesi

  • Teknoloji üretim merkezlerine ortak olarak iştirak ederek yapılan destek (İlâç, triboloji, yazılım, test ve onay)
  • TTGV, sanayi ile üniversitelerin bir arada teknoloji üretimi için uygun ortamlardan biri olan teknoparkları desteklemektedir.
   • MAM-Martek A.Ş.
   • İTÜ Arıteknokent A.Ş.
   • Bilkent CyberPark A.Ş.
ttgv destek yakla m12
TTGV destek yaklaşımı

Teknoparklar ve altyapılar

Ticarileştirme desteği

Ortak teknoloji geliştirme desteği

Ön kuluçka desteği

Risk sermayesi

Risk paylaşım desteği

Teknoloji geliştirme desteği

Başlangıç sermayesi desteği

Üniversite-Sanayi

İşbirliği Merkezleri

ve

Ağyapılar

teknoloji geli tirme projeleri deste i
Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği
 • Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketlerince gerçekleştirilen, teknolojik yenilik ve gelişme içeren, sonucunda ticari değeri olan ürünlerin elde edildiği projeler bu kapsamda desteklenir.
 • Yürürlükte olan Destekleme Modelimize göre;
  • Proje Süresi : En fazla 2 yıl
  • Destek Miktarı : En fazla 1 Milyon ABD Doları
  • Destek Oranı : En fazla proje bütçesinin %50 ’si
  • Geri Ödeme Süresi : 1. yılı geri ödemesiz 4 yıl – faizsiz
  • Hizmet Bedeli : Proje bütçesinin en fazla %3’ü
desteklerimiz
Desteklerimiz

1991-2007 süresince ...

Sözleşmesi Bağıtlanmış Proje Sayısı

528

Bağıtlanmış Destek Tutarı (Milyon ABD$)

186,1

Projelere Kullandırılan Tutar (Milyon ABD$)

129,7

ttgv destek yakla m21
TTGV destek yaklaşımı

Teknoparklar ve altyapılar

Ticarileştirme desteği

Ortak teknoloji geliştirme desteği

Ön kuluçka desteği

Risk sermayesi

Risk paylaşım desteği

Teknoloji geliştirme desteği

Başlangıç sermayesi desteği

Üniversite-Sanayi

İşbirliği Merkezleri

ve

Ağyapılar

slide22

Ticarileştirme Projeleri Desteği

TANIMI ve KAPSAMI

Firmaların, Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden yararlanarak yürütmüş ve sonuçlandırmış oldukları teknolojik yenilik amaçlı Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerinin/süreçlerinin ölçek ekonomisine uygun biçimde ticarileştirilmesine yönelik geliştirilecek projelerine destek sağlamak...

Bu kapsamda firmalar aşağıda yer alan faaliyetlere yönelik gerçekleştirecekleri harcamaları proje bütçesine dahil edebilirler;

  • Üretime yönelik kavram geliştirme çalışmaları,
  • Patent ve lisans alımı ile ilgili çalışmalar,
  • Teknolojik/Ekonomik yapılabilirlilik etüdü ve pazar araştırması çalışmaları,
  • Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar vb. çalışmaları,
  • Üretim hattı tasarımı çalışmaları,
  • Test amaçlı yatırım çalışmaları,
  • Deneme üretimi çalışmaları,
  • Seri üretime yönelik yatırım çalışmaları,
  • Reklam, promosyon, fuar katılımı ve benzeri tanıtım ve pazarlama çalışmaları,
  • Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri
slide23

Ticarileştirme Projeleri Desteği

 • UYGULAMA ESASLARI
  • Proje Süresi :En Fazla 1 Yıl
  • Destek Miktarı :En Fazla 1 Milyon ABD$
  • Destek Oranı :Proje Bütçesinin %50 ’si
  • Geri Ödeme Süresi :1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz)
  • Hizmet Bedeli :Toplam Proje Bütçesinin En Fazla %3’ü
  • Desteğin Kaynağı :TTGV
ttgv destek yakla m24
TTGV destek yaklaşımı

Teknoparklar ve altyapılar

Ticarileştirme desteği

Ortak teknoloji geliştirme desteği

Ön kuluçka desteği

Risk sermayesi

Risk paylaşım desteği

Teknoloji geliştirme desteği

Başlangıç sermayesi desteği

Üniversite-Sanayi

İşbirliği Merkezleri

ve

Ağyapılar

slide25

Ortak Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği

TANIMI ve KAPSAMI

En az 3 kuruluşun ortaklaşa Ar-Ge projesi yürütmek amacıyla

yatay-Rekabet öncesi; düşey-Entegrasyon doğrultusunda

Ortak Girişim oluşturması gerekmektedir.

Kuruluşlar arasında beraber çalışma pratiği ve tecrübesinin

"Araştırma ve Teknoloji Geliştirme" çalışmalarında teşvik edilmesi amacı ile tasarlanmıştır.

Destek ile ortaklıktan doğan artı değeri artırmak üzere kuruluşların uzmanlık alanlarındaki

Ar-Ge birikimlerinin bütünü tamamlayacak tarzda bir araya getirilmesi ve daha kapsamlı

Ar-Ge faaliyetlerinde entegrasyonu ve kapasite gelişimini sağlamak temel hedef olacaktır.

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI ve AR-GE DESTEKLERİ

slide26

Ortak Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği

 • UYGULAMA ESASLARI
  • Proje Süresi :En Fazla 2 Yıl
  • Destek Miktarı :En Fazla 2,5 Milyon ABD$
  • Destek Oranı :Proje Bütçesinin %50 ’si
  • Geri Ödeme Süresi :1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz)
  • Hizmet Bedeli :Toplam Proje Bütçesinin En Fazla %2’si
  • Desteğin Kaynağı :TTGV
ttgv destek yakla m27
TTGV destek yaklaşımı

Teknoparklar ve altyapılar

Ticarileştirme desteği

Ortak teknoloji geliştirme desteği

Ön kuluçka ve kuluçka desteği

Risk sermayesi

Risk paylaşım desteği

Teknoloji geliştirme desteği

Başlangıç sermayesi desteği

Üniversite-Sanayi

İşbirliği Merkezleri

ve

Ağyapılar

slide28

Teknoloji Yatırım A.Ş.

 • Ön kuluçka ve kuluçka desteği
 • Başlangıç sermayesi desteği
 • Risk paylaşım desteği

Bu destekler, sermayesi %100 TTGV’ye (TTGV FON I ) ait olan Teknoloji Yatırım A.Ş. Tarafından Ocak 2007den itibaren yürütülmektedir

ba lang sermayesi start up
Başlangıç Sermayesi (Start-up)
 • TTGV FON I in hedefi,
  • Bilişim ve Telekomünikasyon
  • İleri Mikro-elektronik
  • İleri Malzeme
  • Yaşam Bilimleri (Biyo-Teknoloji ve Sağlık)

alanlarında belli sayıda küresel şirketlerin oluşması.

 • Firma başına 750.000 ABD Doları’na kadar sermaye yatırımı yaparak firmaya ortak olunmaktadır.
 • İş Planı ile başvuru yapılmaktadır. Gelen iş planları 6 kritere göre değerlendirilmektedir:

1. Yetkin ve etkin yönetim ekibi 4. Geniş Pazar Potansiyeli

2. Korunabilir Pozisyon 5. Çıkış Stratejisi

3. Yatırımın Geri Dönüşümü 6. Odak

ba lang sermayesi start up30
Başlangıç Sermayesi (Start-up)
 • Yapılan Yatırımlar
  • UCA Medikal A.Ş.
   • Firma, argon gazı ile çalışan cerrahi cihaz üretiyor.
   • Teknoloji Amerika, Japonya ve Kanada başta olmak üzere Dünya’daki birçok ülkede patent almış.
  • Dijital veri hazırlayan ve pazarlayan bir şirket
  • Şirket yönetimlerinde kullanılacak veri madenciliği alanında çalışan bir şirket (son aşamada)
slide31

Ön kuluçka ve kuluçka desteği

 • Bu destek aşağıdaki maddelerden oluşur
 • Ofis ve donanımı sağlama (istanbul’da 125 m2 Ankara’da 200m2 alan mevcut)
 • Teknolojik destek sağlama (uzman, lab zamanı, tasarım vb)
 • Yönetimsel destek
 • Destek tutarı 50.000 ABD $ (maks)
 • Destek zamanı (2aylık gözden geçirmeler ile en fazla 1yıl)
 • Başarı sağlanırsa
 • Başlangıç sermaye desteği
 • TY A.Ş. Kriterlerini karşılamıyor ama devam edebilirse geri ödeme başarı oranında 1-3 arasında bir çarpan ile çarpılmış olarak
 • Başarı sağlanamazsa
 • Başarılı bir hayat dileği ile ayrılma.....
 • Uygulama
 • Süper Market kasalarında bozuk para üstü veren TRİNK makinası
slide32

Risk paylaşım desteği

 • Proje Süresi : En fazla 2 yıl
 • Destek Miktarı : En fazla 200.000 ABD Doları
 • Destek Oranı : En fazla proje bütçesinin %50 ’si
 • Garanti :Fikri mülkiyet hakları üzerine konan şartlar
 • Hizmet Bedeli : Proje bütçesinin en fazla %3’ü
 • Geri Ödeme Süresi :Projenin başarılı olmasından sonra
 • Geri ödeme :Destek miktarının 3 katı
ttgv destek yakla m33
TTGV destek yaklaşımı

Teknoparklar

ve

altyapılar

Ticarileştirme desteği

Ortak teknoloji geliştirme desteği

Ön kuluçka ve kuluçka desteği

Risk sermayesi

Risk paylaşım desteği

Teknoloji geliştirme desteği

Başlangıç sermayesi desteği

Üniversite-Sanayi

İşbirliği Merkezleri

ve

Ağyapılar

slide34

Risk sermayesinin kurulmasında öncülük

   • İş Girişim A.Ş.
   • Türkven A.Ş.
ttgv destek yakla m35
TTGV destek yaklaşımı

Teknoparklar ve altyapılar

Ticarileştirme desteği

Ortak teknoloji geliştirme desteği

Ön kuluçka ve kuluçka desteği

Risk sermayesi

Risk paylaşım desteği

Teknoloji geliştirme desteği

Başlangıç sermayesi desteği

Üniversite-Sanayi

İşbirliği Merkezleri

ve

Ağyapılar

slide36

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri ve Ağyapılar

 • TTGV’nin faaliyetlerinde en önemli süreç proje değerlendirme ve izleme sürecidir, bu sürecin de temel taşı üniversitelerde ve sanayide bulunan uzmanlıktır.
  • Değerlendirmeler sırasında üniversite öğretim üyesi ile sanayici ortak bir uzmanlıkları alanında bir araya gelmektedir.
  • Bu birlikteliğin yeni fikirleri tetiklediği sık sık görülen bir durumdur.
  • TTGVnin 16 yıllık faaliyetinin en önemli yan çıktısı bu sinerjinin doğmasıdır.
 • Yerel sanayi/sanayi odaları ve üniversiteler ile birlikte yerel inovasyon programlarının yapılması için AB Mali işbirliği destekleri çerçevesinde bir projemiz onay için DPT’dedir
slide38

Sorunlar ve sorular,

 • Ülkemizdeki sanayinin %99 KOBİ’dir
 • Sanayimiz Asya,Güney Amerika ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen rekabeti karşılamak üzere bir üst ürün düzeyine geçmek için gereken inovasyonu sağlamakta zorlanmaktadır
 • İnovasyon ve teknoloji üretim yetkinliği gerekmektedir,
 • DTM, TÜBİTAK, TTGV destekleri ile şu anda finans sıkıntısı bulunmamakta fakat destekler için gerekli
  • Konunun ortaya çıkarılması
  • Pazarı hakkında yeterli bilgi toplanması
  • Konun bir mühendislik çözümünün öngörülmesi
  • ArGe /ÜrGe/ÜSürGe sürecinin belirlenmesi
  • Fikri mülkiyet hakları ile ilgili araştırmanın yapılması
  • Proje haline sokulması
  • Projenin yazılması
  • Projenin yönetilmesi

süreç parçalarını sanayi için ortaya koyacak yapı eksiktir.

Kısaca Para var Proje yok

Ülke sanayiini rekabetçi kılacak iyi (!) proje yok

slide39

Sorunlar ve sorular,

TTGV Mühendislik Fakülteleri ile birlikte bir proje madenciliği kampanyası başlatabilr mi?

TTGV değerlendirme ve izleme süreçlerini iyileştirmek için Fakültelerin desteğini alabilir mi?

Mühendislik Fakültelerinde oluşan bilgi birikiminin hayata geçirilmesinde TTGV ile işbirliği nasıl olmalıdır?

Bir önceki süreç parçalarının tasarlanmasında ve uygulanmasında Mühendislik Fakülteleri neler yapabilir?

Mühendislik firmalarının sayılarının ve niteliklerinin artırılması için neler yapılmalı?

slide40

Belki bir yanıt olabilir !..

Üniversite Sanayi İşbirliğine bir Örnek.Arçelik

slide41

16 Yıllık faaliyetinde,

gerek hakem gerekse izleyici olarak görev alan

Mühendislik Fakültelerinin Sayın Öğretim Üyelerine;

TTGV,

bulunduğu saygın konuma ulaşmasındaki büyük katkıları için teşekkürlerini sunar

Teşekkürler ve Saygılar.

slide42

Üniversite Sanayi İşbirliğine bir Örnek.Arçelik

Uzun süreli yaz stajı

Arçelik - Üniversite Tezleri

 • Lisans tezleri :
  • Süre kısa, konular sınırlı.
  • Öğrencileri tanıma ve daha sonra istihdam açısından yararlı.
 • Yüksek lisans tezleri :
  • En uygun ortam.
  • Doktora tezleri :
  • Sanayi için çok akademik kalma veya akademik beklentileri karşılayamama riski olabilir, dikkatli seçilmeli.
 • Doktora öğrencilerine gerçek hayattan konu verilmesi,
  • Araştırma ortamı yaratılması, masraflarda bürokrasinin kaldırılması motivasyon unsuru.
slide43

Üniversite Sanayi İşbirliğine bir Örnek.Arçelik

 • Arçelik ARGE açısından yararları
  • Projelerin bir sahibi var.
  • Zamanında ve kaliteli bir şekilde tamamlanması gerekir.
  • Bilimsel kalitesi güvence altına alınıyor.
 • Öğrenci açısından yararları
  • Yaptığı tezin gerçek ile ilişkisi motivasyon unsuru.
  • Endüstri deneyimi kazanıyor.
  • Kendine iş imkanı, referans sağlıyor.
  • Para kazanıyor (bir çeşit burs niteliğinde).
 • Üniversite açısından yararları
  • Öğrenciye gerçek hayattan bir tez konusu sağlanıyor.
  • Endüstri ile ilişki kuruluyor.
  • Yayın için imkan çıkıyor.
niversite li kileri
Üniversite İlişkileri
 • İTÜ, YTÜ ve BÜ ile protokol kapsamında bugüne dek,
  • 104öğrenci bu yöntem ile tez tamamlamıştır.
  • 1997 – 2007 yılları arasında Ar-Ge ’de tez çalışması yaparak yetişen öğrencilerden 48 kişi Arçelik’te işe alınmıştır.
taral ve santez projeleri ile i birli i
Taral ve Santez projeleri ile işbirliği
 • Üniversitelerimizle Tübitak 1001, 1002 ve Santez projeleri kapsamında çalışmalar yapılmaktadır. Kabul edilmiş olan ve halen devam eden 12 proje mevcuttur. Bunlar aşağıda görülmektedir.