Projekt internetizace knihoven pik
Download
1 / 14

Projekt internetizace knihoven (PIK) - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Projekt internetizace knihoven (PIK). Mgr. Martin Boka 04/2005. Kontext projektu. eEurope 2005 Státní informační a komunikační politika (SIKP) Státní informační politika ve vzdělávání (SIPVZ) Veřejné informační služby knihoven (VISK)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Projekt internetizace knihoven (PIK)' - jena-sherman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Projekt internetizace knihoven pik

Projekt internetizace knihoven(PIK)

Mgr. Martin Boka

04/2005


Kontext projektu
Kontext projektu

 • eEurope 2005

 • Státní informační a komunikační politika (SIKP)

 • Státní informační politika ve vzdělávání (SIPVZ)

 • Veřejné informační služby knihoven (VISK)

 • Rámcová smlouva na dodávky komunikačních služeb pro Komunikační infrastrukturu informačních systémů veřejné správy (KI ISVS)

 • PIK byl schválen usnesením vlády ze dne 15. 9. 2004 č. 877

Projekt internetizace knihoven PIK


V choz stav projektu
Výchozí stav projektu

 • 6003 knihoven v evidenci dle zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon

 • 1070 knihoven bude připojeno do konce roku 2004 v rámci KI ISVS z toho více jak 400 přípojkou ADSL 512/128 kbps s agregací 1:20, zbytek připojených v KI ISVS bude převedeno rovněž na přípojku ADSL 512/128 kbps

  - cca 150 knihoven bylo odloženo kvůli projektu Zlínského kraje do SROP (vybavení PC)

 • některé další knihovny jsou připojeny jiným způsobem

Projekt internetizace knihoven PIK


C l a rozsah projektu
Cíl a rozsah projektu

 • připojení všech knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby dle knihovního zákona

 • jedná se o přibližně 4000 knihoven

 • bude realizováno pomocí IP VPN přípojky P1C - ADSL 512/128 kbps s agregací 1:20

 • termín dokončení instalace přípojek k 31. 12. 2006

Projekt internetizace knihoven PIK


Asov pl n projektu
Časový plán projektu

 • první etapa

  • – vypracování projektu a návrhu financování

  • – schválení projektu a financování vládou ČR

 • druhá etapa

  • – připojení 2000 knihoven v roce 2005

  • – připojení 2000 knihoven v roce 2006

 • třetí etapa

  • – financování provozu přípojek v dalších 36 měsících po jejich zřízení

 • předpokládaný konec projektu v roce 2009

Projekt internetizace knihoven PIK


Finan n rozpo et projektu
Finanční rozpočet projektu

 • bude zřízeno 4000 nových přípojek a současně se počítá s úhradou 100% nákladů za provoz přípojek v dalších 36 měsících po jejich zřízení

 • celkové náklady na zřízení a provoz přípojek v letech 2005 až 2009 budou 431 938 tis. Kč

Projekt internetizace knihoven PIK


Aktualizace pl nu projektu
Aktualizace plánu projektu

 • pravidelná čtvrtletní aktualizace počtů a termínů

 • případné zahrnutí nové služby s lepšími parametry a výhodnější cenou

 • možnost rozšíření projektu o další subjekty jak to vyžaduje akční plán eEurope 2005 (školy, zdravotnická zařízení, archivy, muzea, …)

 • podpora Národní politiky pro vysokorychlostní přístup (broadband strategie) v oblasti připojování subjektů samosprávy – obcí

Projekt internetizace knihoven PIK


Veden a sledov n projektu
Vedení a sledování projektu

 • projektový tým ze zástupců MI, MK, MŠMT, Národní knihovny ČR, krajských knihoven, Asociace krajů, Svazu měst a obcí a Poskytovatele (Český Telecom a.s.)

  • - řízení běhu projektu a kontrola plnění plánu a postupů

 • kontrolní schůzky

  • – pravidelná kontrola a vyhodnocování průběhu projektu

  • – upřesňování termínů realizace jednotlivých přípojek

  • – optimalizace finančních nákladů na realizaci projektu

 • do 30. června 2007 předložena zpráva o plnění projektu

 • vypracování návrhu dalšího financování provozu po skončení prvního 3letého cyklu (v roce 2006)

Projekt internetizace knihoven PIK


Z v re n v stupy projektu
Závěrečné výstupy projektu

 • měřitelným výstupem projektu bude počet připojených knihoven s využitím KI ISVS do konce roku 2006

 • průběžným výstupem projektu bude zpráva o plnění projektu na základě usnesení vlády ze dne 14. ledna 2004 č. 44

 • závěrečným výstupem bude Závěrečná zpráva o realizaci projektu včetně dokumentace o zřízených přípojkách, skutečných termínech realizace a závěrečného vyúčtování finančních prostředků

Projekt internetizace knihoven PIK


Koordinace s krajsk mi projekty
Koordinace s krajskými projekty

 • zaznamenány aktivity krajů v připojování knihoven:

  • Zlín, Plzeň, Karlovy Vary, Olomouc, Liberec, Praha, Hradec Králové (SROP na vybavení PC)

  • Vysočina, Pardubice (dotace kraje na vybavení PC)

 • MI má zájem o koordinaci s těmito projekty

 • v rámci PIK lze zajistit konektivitu

 • v rámci krajských programů lze zajistit vybavení knihoven a personální vybavenost (školení knihovníků v rámci VISK2)

Projekt internetizace knihoven PIK


Sou asn stav
Současný stav

 • připojeno cca 900 knihoven, cca 20 knihoven nelze v současnosti připojit – hledá se alternativní připojení u dalších poskytovatelů

 • sestaven projektový tým, který se pravidelně schází

 • 11/2004 bylo objednáno cca 550 knihoven – přípojka P1C (ADSL 512/128 kbps, 1:20) – ADSL pokrývá cca 1/3

 • 16. 12. 2004 10:00 – seminář se zástupci krajů a krajských knihoven

 • 20. 1. 2005 10:00 Brno, 27. 1. 2005 Praha – seminář se zástupci knihoven s regionálními funkcemi

Projekt internetizace knihoven PIK


Sou asn stav1
Současný stav

 • v lednu 2005 vyhlášeno 1. kolo připojování

 • k 31. březnu 2005 bylo ukončeno 1. kolo v roce 2005

 • shromažďování žádostí prostřednictvím krajských knihoven

 • celkem 1257 žádostí

  - bude rozděleno dle termínů

 • další kola budou vyhlašována průběžně

Projekt internetizace knihoven PIK


Probl my p i realizaci
Problémy při realizaci

 • cca 20 knihoven nelze v současnosti připojit (objednaných v 1. a 2. etapě – hledá se alternativní připojení u dalších poskytovatelů

 • ADSL pokrývá cca 1/3 objednaných knihoven, je nutná agregace poptávky

 • současná koncepce propojovací sítě Govnet neumožňuje některé služby

  • vystavení informačních zdrojů umístěných u uživatele – bylo počítáno s hostováním v DMZ (již existuje technické řešení)

  • průchodnost pro některé služby směrem do Internetu a z Internetu k uživateli – dáno zabezpečením pomocí proxy bran

Projekt internetizace knihoven PIK


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost

Martin.Boka@micr.cz

http://www.micr.cz