vz jomn poloha dvoch kru n c n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VZÁJOMNÁ POLOHA DVOCH KRUŽNÍC PowerPoint Presentation
Download Presentation
VZÁJOMNÁ POLOHA DVOCH KRUŽNÍC

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

VZÁJOMNÁ POLOHA DVOCH KRUŽNÍC - PowerPoint PPT Presentation

jeff
428 Views
Download Presentation

VZÁJOMNÁ POLOHA DVOCH KRUŽNÍC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VZÁJOMNÁ POLOHA DVOCH KRUŽNÍC Mgr.Gabriela Jakubcová

 2. Čo vieme o kružnici S – stred kružnice r- polomer kružnice d - priemer kružnice d = 2r AB - tetiva kružnice X - bod kružnice

 3. k1 + S2 k2 k1(S1;r1)k2(S2;r2) │S1S2│= cc – dĺžka strednej úsečky + c S1 =

 4. Kružnice ležia mimo seba • c ›r1+r2 • k1∩ k2 ={}

 5. Kružnice majú vonkajší dotyk • C =r1+r2 • k1∩ k2 = {T}

 6. Kružnice sa pretínajú • r1-r2 <c <r1+r2 • k1∩ k2 = {A,B}

 7. Kružnice majú vnútorný dotyk • C =r1-r2 • k1∩ k2 = {T}

 8. Jedna kružnica leží vnútri druhej • c < r1-r2 • k1∩ k2 = {}

 9. Kružnice majú spoločný stred • Sústredné kružnice • Dve sústredné kružnice, ktoré majú rovnaký polomer splývajú, sú totožné.

 10. p, o n Napíšte, ktoré kružnice majú s kružnicou k spoločný • jeden bod : • dva body : • žiadny bod : m, h , l

 11. Daná je kružnica k1(S1;3cm) a kružnica k2(S2;4cm).Doplň tabuľku. pretínajú sa 2 vonkajší dotyk 1 vnútorný dotyk 1 ležia mimo seba 0 sústredné kružnice 0 k1 leží v k2 0

 12. Použitá literatúra: • Učebnica matematiky – 8. ročník • www.animfactory.com

 13. Ďakujem za pozornosť