Riigi äriprotsesside muudatused - PowerPoint PPT Presentation

riigi riprotsesside muudatused n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Riigi äriprotsesside muudatused PowerPoint Presentation
Download Presentation
Riigi äriprotsesside muudatused

play fullscreen
1 / 15
Riigi äriprotsesside muudatused
184 Views
Download Presentation
jeb
Download Presentation

Riigi äriprotsesside muudatused

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Riigi äriprotsesside muudatused Õnne Laanmets

 2. Riigi IS arendamine • Arvestama peab: • Seadusandlus dikteerib palju tegevustikku; • Avalik arvamus riigi toimimisest; • Inimesed harjunud protsessidega ehk kuidas asjad käivad; • Eesmärk pole kasumit teenida; • Mis on avaliku sektori asutuse eesmärk?

 3. Näide • 2011.a Egiptuse revolutsioon • Mis on sellel pistmist ärianalüüsiga ja mida on ärianalüüsil sellest õppida?

 4. Õppetunnid • Kaasa inimesi muudatuste protsessi algusest peale • Tõstab aktiivsust; • Positiivsus muudatuste suhtes; • Ideede genereerimine; • Inimesed harjunud mõttega muudatustest, on veendunud selle vajalikkuses; • Ärianalüütiku töö pole üksi jalgratast leiutada!

 5. Protsesside täiustamise ajastus • Seadusandluse muudatused; • Protsesside kaardistamise ajastamine; • Vahendite planeerimine;

 6. Kes tahab muudatust? • Kes/mis on motivaator: • Ülemus; • Avalik arvamus; • Seadusandlus; • Isiklikult huvitav;

 7. Kuidas kaasata/kuidas leida arendusvajadusi? • Jälgi lõppkasutaja tööd; • Avatud suhtlemine lõppkasutajaga; • Kasutajatoe juhtumite uurimine; • Vaatle protsessi mitte kitsalt ühte tegevust;

 8. Näide • Probleem: väga palju makseid vaja menetleda. Vaja ilmselt inimesi juurde palgata, et säiliks töö kvaliteet; • Esmane ülesanne: uurida, millele kulub aega; • Finantsandmete ja makse taotleja eelneva finantskäitumise kontrollimine;

 9. Lahendus • Automaatsed kontrollid punktides, mida kontrolliti käsitsi; • Eristada problemaatilised maksed; • Probleemsete maksete automaatne kontrolli valimine, ülejäänud saadetakse pärast teatud aega automaatselt maksmisele;

 10. Kaasnevad muudatused • Töökorralduse muudatus; • Määruse korrastamine; • Riskikriteeriumite ja valimi koostamine; • Inimesi osakonnas vähemaks; • Infosüsteemi muudatus;

 11. Tänan kuulamast. Küsimused