egy ni utak szem lyre szabott lehet s gek n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Egyéni utak, személyre szabott lehetőségek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Egyéni utak, személyre szabott lehetőségek

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

Egyéni utak, személyre szabott lehetőségek - PowerPoint PPT Presentation

jean
78 Views
Download Presentation

Egyéni utak, személyre szabott lehetőségek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Egyéni utak, személyre szabott lehetőségek

 2. Avagy

 3. Iskola-e a Zöld Kakas? 2008.05.08. Kerényi Mari

 4. Iskola-e a Zöld Kakas? • Középiskolai érettségire, szakmai vizsgára készít fel fiatalokat

 5. A diákok és munkatársak személyes fejlődését támogatja Lehetőséget és segítséget nyújt ehhez

 6. Lehetőséget és segítséget nyújt ahhoz, hogy • Felismerje képességeit • Kibontakoztassa képességeit

 7. Lehetőséget és segítséget nyújt ahhoz, hogy • Felismerje határait • Tágítsa a határait

 8. Lehetőséget és segítséget nyújt ahhoz, hogy • Jobban megismerje önmagát • Mind jobban azzá váljék, aki lehet

 9. A ZK tehát iskola mindenki számára és mindenki azt tanulja benne, amire leginkább szüksége van

 10. Mivel jár mindez? • Speciális szervezet • Speciális működés • Speciális szemlélet

 11. Szervezeti felépítés • Lapos hierarchia • Személyre szabott munkakörök, szerepek • „Mozgó” szervezeti egységek

 12. Munkaszervezési sajátosságok • Évfolyamok, tagozatok időbeosztása, órarendje • Nyilvántartások, adminisztráció • Információáramlás

 13. Resztoratív szemlélet • Kommunikációs kultúra • Konfliktuskezelés

 14. Amivel a mindennapokban találkozunk

 15. A munkatársak egyéni útjai • Egyéni szerződések • Egyéni értékelés • Egyéni támogató rendszer • Folyamatos tanulás • Az innovativitás mint elvárás

 16. A munkatársak együttműködése • Rendszeres stábok aktuális ügyekre • Belső tanárképzés • Belső támogató rendszer • Tanévkezdő és tanévzáró tréningek

 17. A diákok egyéni útjai • Egyéni szerződések • Egyéni tanulási terv • Egyéni fejlesztési terv • Személyre szabott, szöveges értékelés • Személyes támogatás: mentor rendszer

 18. A diákok együttműködése • Az osztályfőnök speciális figyelme • Csapatépítő tréningek • Ön-és közösség építés • Projekt órák • Erdei iskolák • Kortárs segítés

 19. Az egyediség megélésének lehetősége A közösséghez tartozás megélésének lehetősége

 20. Nincs kétféle mérce. Amint fent, úgy lent.

 21. Köszönöm a figyelmet Betti és Noémi nevében is