kelet s k z peur pa politika t rt nete a 20 sz zadban n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kelet-és KözépEurópa politika története a 20. században PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kelet-és KözépEurópa politika története a 20. században

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

Kelet-és KözépEurópa politika története a 20. században - PowerPoint PPT Presentation

javan
75 Views
Download Presentation

Kelet-és KözépEurópa politika története a 20. században

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kelet-és KözépEurópa politikatörténete a 20. században Kitörési kisérletek. 1956 Magyarország, 1968 Csehszlovákia, 1980/91 Lengyelország előadó: Dr. Marinovich Endre

 2. Az 1956-os FORRADALOM ELŐZMÉNYEI • Jugoszlávia 1948-ban nem fogadja el a moszkvai központ utasításait • Sztálin halála 1953-ban, a keletnémet építőmunkások sztrájkja Berlinben • Lengyel munkáslázadás Poznanban 1956 nyarán, vérbe fojtják, 53 ember halála • Gomulka színrelépése és hatalomra kerülése, moszkvai meghívás nem teljesítése, a LEMP KB okt.19-i ülése, Hruscsov váratlan látogatása • Engedmények: kiegyezés a Katolikus Egyházzal, a magángazdálkodás engedélyezése, hamisított többpárt rendszer

 3. Kitörési kísérletek: 1956 • A magyar forradalom vívmányai: politikai pluralizmus, többpártrendszer, szólásszabadság, gyülekezési szabadság, sajtószabadság • 1956. október 31.: – Magyarország kilépése a Varsói Szerződésből – svájci és osztrák mintára: semlegesség

 4. Kitörési kísérletek: 1956 => 1956. november 1-2.: NDK, Jugoszlávia, Csehszlovákia, Románia, Bulgária, Albánia beleegyezése a beavatkozásba • 1956. november 4–11.: Forgószél-hadművelet → a szabadságharc leverése

 5. Kitörési kísérletek: 1956 • Nyugati katonai reakciók elmaradása → atomháború veszélye → javuló kapcsolatok a Szovjetunióval → szovjet be nem avatkozás a szuezi válságba

 6. Kitörési kísérletek: 1956 • Kádár János hatalomra juttatása → megtorlás (perek, kivégzések) → a rendszer restaurációja → a szovjet érdekek kiszolgálása

 7. Kitörési kísérletek: 1956 • Kádár János hatalomra juttatása → megtorlás (perek, kivégzések) → a rendszer restaurációja → a szovjet érdekek kiszolgálása

 8. Kitörési kísérletek: 1968 • 1965: „Brezsnyev-doktrína” • 1968 január: a CSKP új első titkára Alexander Dubček → április: új kormányprogram: átfogó reformfolyamatok Csehszlovákiában (korlátozott politikai pluralizmus) => „prágai tavasz” Leonyid Iljics Brezsnyev (1906–1982) Alexander Dubček (1921–1992)

 9. Kitörési kísérletek: 1968 • A csehszolvák nép többet akart: tömegtüntetések → teljes politikai pluralizmus → szabad választások → kilépés a Varsói Szerződésből • 1968. július 29.: tárgyalások Ágcsenyőn → kudarc

 10. Kitörési kísérletek: 1968 • 1968. augusztus 21.: „a szocializmus védelme érdekében”a VSZ 5 tagországának csapatai bevonultak Csehszlovákiába – szovjet – kelet-német – lengyel – magyar – bolgár → Románia → Albánia nem vett részt

 11. Kitörési kísérletek: 1968 • => 1956 tanulsága: passzív ellenállás • reformok megszüntetése – restauráció → Albánia kilépése a VSZ-ből (1968. szeptember 13.) → szovjet–román kapcsolatok megromlása

 12. Kitörési kísérletek: 1980-1981 • 1980-as évek eleje: a „pangás” időszaka – a szovjet típusú tervgazdaság hanyatlása → társadalmi feszültségek • 1980 július-augusztus: Lengyelországban a munkásság tömeges sztrájkja az élelmiszerárak emelkedése miatt – központja: a gdański hajógyár – szervezője: a Szolidaritás Szakszervezet – vezetője: Lech Walesa

 13. Kitörési kísérletek: 1980-1981 • 1980. augusztus 31.: Gdański Egyezmény → a hatalom enged • 1980. szeptember 8.: megalakul a Szolidaritás Független Szakszervezetek Nemzeti Szövetsége (10 millió tag) → állam az államban • 1981: újabb sztrájkok – a rendszer engedékeny

 14. Kitörési kísérletek: 1980-1981 • Wojciech Jaruzelski tábornok, nemzetvédelmi miniszter az új miniszterelnök • 1981. december 13.: moszkvai „konzultáció” után → rendkívüli állapot → a Szolidaritás betiltása, vezetőinek internálása • Ideiglenes katonai diktatúra: kijárási-, gyülekezési tilalom

 15. Kitörési kísérletek: 1980-1981 • 1983: a rendkívüli állapot feloldása • 1986-tól újra nyilvánosan működik a Szolidaritás Szakszervezet => politikai ellenzéki mozgalom

 16. Kitörési kísérletek: 1980-1981 • 1983: a rendkívüli állapot feloldása • 1986-tól újra nyilvánosan működik a Szolidaritás Szakszervezet => politikai ellenzéki mozgalom

 17. Kitörési kísérletek: 1956 • 1955: megszálló csapatok kivonulása Ausztriából → enyhülés a hidegháborúban → Szabad Európa Rádió hatása (Roll back-doktrína) 1956. október 23.: budapesti tüntetések kezdete → Rákosi Mátyás leváltása → Nagy Imre-kormány hivatalba lépése (1956. október 24.) Tüntető műegyetemi diákság Budapesten (1956. október 23.)