basala hygienrutiner rena rutiner l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Basala hygienrutiner Rena rutiner PowerPoint Presentation
Download Presentation
Basala hygienrutiner Rena rutiner

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Basala hygienrutiner Rena rutiner - PowerPoint PPT Presentation


 • 701 Views
 • Uploaded on

Basala hygienrutiner Rena rutiner. Ann-Sofie Pålsson Hygiensjuksköterska 090528. Vårdhygien i historien. Didier Pittet. Joseph Lister. Louis Pasteur. Florence Nightingale. Ignaz Semmelweis. Socialstyrelsens föreskrift. SOSFS 2007:19 föreskrift - bindande regler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Basala hygienrutiner Rena rutiner' - javan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
basala hygienrutiner rena rutiner

Basala hygienrutiner Rena rutiner

Ann-Sofie Pålsson

Hygiensjuksköterska

090528

v rdhygien i historien
Vårdhygien i historien

Didier Pittet

Joseph Lister

Louis Pasteur

Florence Nightingale

Ignaz Semmelweis

socialstyrelsens f reskrift
Socialstyrelsens föreskrift
 • SOSFS 2007:19
 • föreskrift - bindande regler
 • 2§ ”…vid undersökning, vård och behandling eller annan direktkontakt med patienter iaktta följande för att begränsa risken för vårdrelaterade infektioner”
slide4

Ren vård på UMAS

- för patienternas skull

basal hygien
Ur Föreskrift 2007:19

Arbetskläder ska ha korta ärmar, bytas dagligen eller oftare vid behov

Händer och underarmar ska vara fria från armbandsur och smycken

Basal hygien
basala hygienrutiner
Handhygien

Handtvätt

Handdesinfektion

Handskar

Skyddsförkläde

Ev. munskydd, visir…

Basala hygienrutiner
handhygien
Tvätta händerna med tvål och vatten

då de känns eller är smutsiga

känd/misstänkt tarmsmitta med Calicivirus el. Clostridium difficile

Torka torrt!

Alltid handdesinfektion efter tvåltvätt

Handhygien
handhygien9
Händerna ska desinfekteras med handsprit

före patientkontakt

före användning av handskar

före rent arbete

Urplockning av diskdesinfektor

Läkemedel

Livsmedel mm

Handhygien
handhygien10
Händerna ska desinfekteras med handsprit

efter patientkontakt

efter smutsigt arbete

efter användning av handskar

Handhygien
handhygien11
Handhygien

Denna bild illustrerar var vi ofta slarvar

då händerna desinfekteras.

r tt handdesinfektion
Rätt handdesinfektion
 • Ta rikligt med handsprit 3-4 ml (två tryckningar).
 • Gnid in spriten noggrant mellan fingrarna.
 • Gnid in spriten noggrant på fingertoppar och naglar.
 • Desinfektera tummarna med roterande rörelser.
 • Avsluta med handlederna.
handskar
Skyddar händerna från att bli kraftigt förorenade av kroppsvätskor

Minska risken för blodburen smitta

Handskar
handskar14
Byte av handskar mellan rent och orent arbete

Byte av handskar mellan olika arbetsmoment hos samma patient

Byte av handskar mellan patienter

Handsken får inte desinficeras!

Handskar
plastf rkl de
Risk för stänk

Kontakt med kroppsvätskor

Våta arbetsmoment

Kroppskontakt med patienten eller dennes säng

Kastas direkt efter användning

Praktiskt & ekonomiskt

Plastförkläde
 • Kontakt med kroppsvätskor
 • Våta arbe
 • tsmoment
 • Kroppskontakt med patienten eller dennes säng
 • Risk för stänk
 • Kastas direkt efter användning
 • Praktiskt & ekonomiskt
basala hygienrutiner17
Att tillämpa basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården

”Att förebygga vårdrelaterade infektioner.” Ett kunskapsunderlag.

Socialstyrelsen 2006

Basala hygienrutiner
basala hygienrutiner18
Handhygien

Handtvätt

Handdesinfektion

Handskar

Skyddsförkläde

Gäller alla personalgrupper

Basala hygienrutiner
s rv rd
Sår är i hög utsträckning koloniserade med mikroorganismer

Förståelse för

Kolonisation

Infektion

Kontamination

Sårvård

Stafylokock aureus

Pseudomonas

Streptokocker

kolonisation infektion
Kolonisation: symtomfri, innebär ökad risk för okänd spridning

Kortvarig

Långvarig

Infektion: bakterier ger symtom

Bakterier från normalflora

Bakterier förvärvade utifrån

Kolonisation/Infektion
kontamination
Kontamination: förorening

Bryta smittvägar

Bl a genom skyddsförkläde, byte av handskar, desinfektion…

Aseptisk teknik

Kontamination
aseptik fr grekiska
Aseptik; kirurgisk behandling som avser att utestänga smitta

Aseptisk; a – inte

septikos – åstadkomma förruttnelse Källa: Våra ord. Elias Wessén

Aseptisk teknik

bevara det rena rent

inte blanda rent och orent

Aseptik (fr. grekiska)
renhetsgrader
Sterila produkter

Penetrerar hud eller slemhinna

Genomströmmas av vätskor som tillförs normalt sterila områden

Implantat

T ex hjärtkateter, kärlgraft, infusionsaggregat, injektionssprutor,

Höggradigt rena produkter

Intakta slemhinnor, utan att penetrera

Beröring med skadad hud

T ex gastroskop, spekula, kompress o instrument för såroml. med ren teknik

Rena produkter

berör intakt hud och inte slemhinnor

T ex blodtrycksmanschett, örontratt

Renhetsgrader
slide24
När det gäller övergripande sårrengöringsmetoder ska verksamhetschefen besluta om, hur och när steril eller ren rutin ska tillämpas för olika typer av sår.

Det är den behandlande läkaren som ordinerar steril eller ren rutin.

Ordinationen ska dokumenteras i patientjournalen.

Källa: Handbok i hälso- och sjukvård

steril rutin
Sterila instrument, förband och lösningar

Operationssår 1a dygnet efter operation och så länge det finns dränage samt om det vätskar eller blöder

Sår i förbindelse med djupare normalt steril vävnad ex. led eller bukhåla

Steril rutin
ren rutin
Rikligt med kroppstempererat, färsktappat kranvatten

Höggradigt rena instrument

Höggradigt rent såromläggningsmaterial

Svårläkta bensår

Trycksår

Förorenade sår

Operationssår efter första postoperativa dygnet

Ren rutin
ren rutin27
Personalen ska kunna rutinens innebörd och utförande

Möjlighet ska finnas att åstadkomma och bevara instrument höggradigt rena

Möjlighet ska finnas att hantera omläggningmaterial höggradigt rena

Ren rutin
utf rande
Färsktappat, kroppsvarmt kranvatten i höggradigt rent kärl

Låt vattnet rinna 1-2 min innan det används

Basala hygienrutiner

Inte lägga om sår samtidigt med bäddning, städning, utdelning av mat

Utförande
utf rande29
Material ska dukas upp på rengjord och desinfekterad yta

Aseptiskt arbetssätt tillämpas Gå inte omväxlande mellan rent och orent

Utförande
oml ggningsmaterial
Höggradigt rent i multiförpackning – renhetsnivån ska bibehållas

Använd pincett eller desinfekterade händer för att plocka ut materialet

Återförslut förpackningen noggrant mellan användningarna

Förvara material torrt och dammfritt

Omläggningsmaterial
oml ggningsmaterial31
Ta inte in mer material än vad som behövs

Överblivet material i brutna förpackningar kastas

Använt material läggs direkt i soppåse som knyts ihop och slängs

Omläggningsmaterial
instrumentv rd
Desinfektera använt material (rondskål, sax, pincett…)

i diskdesinfektor

Ev. i spoldesinfektor

mekanisk rengöring och därefter avtorkning med alkoholbaserat desinfektionsmedel

Vidrör instrumenten med desinfekterade händer

Förvara instrumenten i låda med lock

”Rotation” på instrumenten

Instrumentvård
ren rutin33
Personalen ska kunna rutinens innebörd och utförande

Möjlighet ska finnas att åstadkomma och bevara instrument höggradigt rena

Möjlighet ska finnas att hantera omläggningmaterial höggradigt rena

Ren rutin
l s mer
www.1177.se/handbokenHandbok för hälso- och sjukvård

http://www.sos.se/sosfs/search/search.aspSOSFS 2007:19 Basal hygien inom hälso- och sjukvården

www.skane.se/labmedicin/vardhygien

Att förebygga vårdrelaterade infektioner.Ett kunskapsunderlag. Socialstyrelsen 2006

Läs mer…