slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
การเตรียมตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อลดผลกระทบของระเบียบ REACH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

การเตรียมตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อลดผลกระทบของระเบียบ REACH - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

การเตรียมตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อลดผลกระทบของระเบียบ REACH. โดย พีรพร พละพลีวัลย์ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ. สัมมนา “ระเบียบสารเคมีใหม่ที่ไม่ธรรมดา” 30 สิงหาคม 2548. หน้า 1/2 1. บทบาทของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอต่อมาตรการ REACH.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การเตรียมตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อลดผลกระทบของระเบียบ REACH' - jatin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
การเตรียมตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เพื่อลดผลกระทบของระเบียบ REACH

โดย

พีรพร พละพลีวัลย์

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สัมมนา “ระเบียบสารเคมีใหม่ที่ไม่ธรรมดา” 30 สิงหาคม 2548

หน้า 1/21

slide2
บทบาทของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอต่อมาตรการ REACH
 • - ปี 2546 เริ่มติดตามมาตรการ REACH โดยศึกษาข้อมูลและเข้าร่วมสัมมนา
 • ปี 2547 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
 • ร่วมประชุมพิเศษซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

สัมมนา “ระเบียบสารเคมีใหม่ที่ไม่ธรรมดา” 30 สิงหาคม 2548

หน้า 2/21

slide3
ข้อเสนอของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในการเตรียมการเพื่อรองรับมาตรการ REACH ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • สร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • - ระดมความคิดและประสานงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเตรียมความพร้อม
 • เตรียมความพร้อมเรื่องสารเคมีทดแทน

สัมมนา “ระเบียบสารเคมีใหม่ที่ไม่ธรรมดา” 30 สิงหาคม 2548

หน้า 3/21

slide4
การจัดประชุมเพื่อหารือผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยจากมาตรการ REACH

- ประชุมวันที่ 17 มิ.ย. 2547 โดยมีผู้ร่วมประชุมจากกลุ่มสมาคมสิ่งทอ ผู้ผลิต/จำหน่ายสีและสารเคมี และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- วิทยากร :

- คุณรำไพพรรณ นาคะสาทิศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

- รศ.ดร. วราพรรณ ด่านอุตรา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สกว.)

สัมมนา “ระเบียบสารเคมีใหม่ที่ไม่ธรรมดา” 30 สิงหาคม 2548

หน้า 4/21

slide5
สรุปข้อคิดเห็นของอุตสาหกรรมสิ่งทอต่อมาตรการ REACH
 • อาจมีผลกระทบต่อ SMEs เพราะไม่มีความรู้/เข้าใจที่ถูกต้อง
 • ผู้ผลิตในประเทศต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียน อาจก่อให้เกิดการควบคุมการผลิตของผู้ประกอบการไทยโดยต่างชาติ
 • ผู้ประกอบการต้องเพิ่มภาระด้านการจัดการ/ต้นทุน เพื่อให้ได้การรับรอง
 • อาจทำให้ lead time of production ยาวขึ้นและจัดส่งสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด
 • การปฏิบัติมีความยุ่งยาก/ ซับซ้อน เข้าข่ายการกีดกันการค้า

สัมมนา “ระเบียบสารเคมีใหม่ที่ไม่ธรรมดา” 30 สิงหาคม 2548

หน้า 5/21

slide6
สรุปข้อคิดเห็นของอุตสาหกรรมสิ่งทอต่อมาตรการ REACH
 • ทุกประเทศควรมี Mutual Recognition Standard และให้ผู้ส่งออกสามารถเลือกปฏิบัติตาม Standard ใดๆ ก็ตามที่รับรองในระดับ Global หรือ Local
 • ไม่คุ้มทุนเนื่องจากมีหลายขั้นตอนและมีความยุ่งยาก , กฎระเบียบไม่มีความชัดเจน, ความเป็นกลางของ Agency และผู้ให้ใบรับรองของ REACH
 • ถ้าต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ผู้บริโภคจะได้รับผลกระทบด้วย
 • EU มีข้อกำหนดในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว

สัมมนา “ระเบียบสารเคมีใหม่ที่ไม่ธรรมดา” 30 สิงหาคม 2548

หน้า 6/21

slide7
สรุปข้อคิดเห็นของอุตสาหกรรมสิ่งทอต่อมาตรการ REACH

- ควรขอรับเอกสารฉบับสมบูรณ์จากประเทศเจ้าของกฎระเบียบเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอควรเป็น Agency ของไทย ในกรณี REACH ถูกบังคับใช้

- การพิจารณารายละเอียดต้องใช้เวลา จึงควรแจ้งประเทศเจ้าของกฎระเบียบเพื่อขอขยายกำหนดเวลาให้ข้อคิดเห็น

สัมมนา “ระเบียบสารเคมีใหม่ที่ไม่ธรรมดา” 30 สิงหาคม 2548

หน้า 7/21

slide8
ความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ต่อมาตรการ REACH
 • คณะผู้ศึกษาจาก สกว. เลือกศึกษามาตรการ REACH โดยใช้อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมนำร่อง
 • รวบรวมรายชื่อสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ (199 รายการ )
 • สกว.ตรวจสอบว่าสารเคมีในอุตสาหกรรมตรงกับ REACH หรือไม่ เพื่อหาผลกระทบต่อกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

สัมมนา “ระเบียบสารเคมีใหม่ที่ไม่ธรรมดา” 30 สิงหาคม 2548

หน้า 8/21

slide10
ผลการสืบคนความเกี่ยวของของสารเคมี

ในกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอกับ REACH ใน ANNEX 1

slide11
ผลการสืบคนความเกี่ยวของของสารเคมี (ต่อ)

สัมมนา “ระเบียบสารเคมีใหม่ที่ไม่ธรรมดา” 30 สิงหาคม 2548

หน้า

slide12
ชื่อสารเคมีที่เป็นสารกอมะเร็ง สารกอการกลายพันธุ และสารที่เป็นพิษตอระบบสืบพันธุ

สัมมนา “ระเบียบสารเคมีใหม่ที่ไม่ธรรมดา” 30 สิงหาคม 2548

หน้า 13/21

slide13
ประเด็นข้อกังวลในอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
 • ใช้ข้อมูลร่วมกันในการจดทะเบียนสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม โดยภาคเอกชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน
 • ฝึกอบรมให้ความรู้กับภาคอุตสาหกรรม โดยสร้างความตระหนักและมีความเข้าใจในการใช้สารเคมีตามระเบียบ REACH
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบREACH ของภาคเอกชนไทย เพื่อให้ภาครัฐเตรียมมาตรการโต้แย้ง
 • ความเสี่ยงในการรักษาความลับทางการค้า

สัมมนา “ระเบียบสารเคมีใหม่ที่ไม่ธรรมดา” 30 สิงหาคม 2548

หน้า 14/21

slide14
สรุปสถานการณ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และผู้ผลิต/จำหน่ายสีย้อมและสารเคมี (ส.ค.48)

กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ

- โรงงานขนาดใหญ่มีการปรับตัวบ้างแล้ว แต่โรงงาน SME หรือกลุ่ม OTOP อาจประสบปัญหา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรแนะนำข้อมูลแก่ผู้ประกอบการกลุ่มนี้

- ผู้ที่ได้รับผลกระทบน่าจะเป็นกลุ่มผู้ผลิต/จำหน่ายสารเคมีมากกว่าที่จะเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม แต่ก็ได้ติดตามเรื่องนี้อยู่เป็นระยะ

สัมมนา “ระเบียบสารเคมีใหม่ที่ไม่ธรรมดา” 30 สิงหาคม 2548

หน้า 15/21

slide15
สรุปสถานการณ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และผู้ผลิต/จำหน่ายสีย้อมและสารเคมี (ส.ค.48) (ต่อ)

กลุ่มผู้ผลิต/จำหน่ายสีย้อมและสารเคมี

 • - ส่วนใหญ่บริษัทแม่ที่ต่างประเทศมีการเตรียมการแล้ว สำหรับบริษัทของคนไทยก็มีการเตรียมการเช่นกัน
 • มีการปรับเปลี่ยน raw material บางตัว ไปเป็น raw material ที่ไม่ขัดกับข้อกำหนด เช่น เปลี่ยน formaldehyde เป็น low formaldehyde
 • อาจต้องมีการหยุดผลิตสารเคมีบางตัว เนื่องจากไม่คุ้มทุนในการขึ้นทะเบียนและปฏิบัติตามกฎระเบียบของ REACH
 • ค่าทดสอบแพง และไม่ต้องการใช้ข้อมูลร่วมกับผู้ผลิตรายอื่น
 • ห้องปฏิบัติการทดสอบในเมืองไทยไม่สามารถทดสอบสารเคมีตาม REACH ได้ทั้งหมด

สัมมนา “ระเบียบสารเคมีใหม่ที่ไม่ธรรมดา” 30 สิงหาคม 2548

หน้า 16/21

slide16
ผลการศึกษาผลกระทบเชิงลบของระเบียบ REACH ต่อผู้ประกอบการไทยในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
 • ผูประกอบการตองเสียคาใชจายในการเตรียมขอมูลสําหรับจดทะเบียนสารเคมี
 • - การทํา Safety Data Sheet; SDS ที่ถูกตองและทันสมัย

สัมมนา “ระเบียบสารเคมีใหม่ที่ไม่ธรรมดา” 30 สิงหาคม 2548

หน้า 17/21

slide17
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ REACH
 • ผู้ประกอบการจำหน่ายสีย้อมและสารเคมี ประมาณ 150 ราย
 • โรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประมาณ 2,000 โรงงาน
 • ส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด น่าจะเป็น ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสีย้อมและสารเคมี

สัมมนา “ระเบียบสารเคมีใหม่ที่ไม่ธรรมดา” 30 สิงหาคม 2548

หน้า 18/21

slide18
การเตรียมตัวของห้องปฏิบัติการของสถาบันฯ
 • ตรวจสอบรายการสารเคมีตาม REACH(ANNEX I) แล้ว คาดว่าน่าจะให้บริการทดสอบได้ โดยจัดหา
   • วิธีการทดสอบ
   • สารมาตรฐาน
   • อุปกรณ์การทดสอบเสริม

สัมมนา “ระเบียบสารเคมีใหม่ที่ไม่ธรรมดา” 30 สิงหาคม 2548

หน้า 19/21

slide19
บทบาทการทำงานของสถาบันฯ ต่อมาตรการ REACH ในอนาคต

การทำงาน 3 ประสาน

สถาบันพัฒนา

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

อุตสาหกรรมสิ่งทอ (ผู้ใช้สารเคมี)

สัมมนา “ระเบียบสารเคมีใหม่ที่ไม่ธรรมดา” 30 สิงหาคม 2548

หน้า 20/21

slide20
ขอบคุณค่ะ

สัมมนา “ระเบียบสารเคมีใหม่ที่ไม่ธรรมดา” 30 สิงหาคม 2548

หน้า 21/21

ad