tema 8 magnituds en cinem tica
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tema 8: Magnituds en cinemàtica

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Tema 8: Magnituds en cinemàtica - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Tema 8: Magnituds en cinemàtica. CONTINGUTS. Conceptes bàsics: Moviment. Sistema de referència. Trajectòria. 2. Vector posició. Vector desplaçament 3. Velocitat mitjana i velocitat instantània. 4. Acceleració mitjana i acceleració instantània. 5. Components intrínseques de l’acceleració:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tema 8: Magnituds en cinemàtica' - jasper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
continguts
CONTINGUTS
 • Conceptes bàsics:
  • Moviment.
  • Sistema de referència.
  • Trajectòria.

2. Vector posició. Vector desplaçament

3. Velocitat mitjana i velocitat instantània.

4. Acceleració mitjana i acceleració instantània.

5. Components intrínseques de l’acceleració:

Acceleració normal i acceleració tangencial.

conceptes b sics
CONCEPTES BÀSICS.

1.

 • MOVIMENT:Canvi de posició que experimenta un objecte amb el pas del temps.
 • TRAJECTÒRIA:Línia imaginaria que uneix tots els punts pels que va passant un cos al llarg del temps.
 • SISTEMA DE REFERÈNCIA:Sistema d’eixos ortonormals l’origen del qual considerem que és un punt que no es mou.
vector posici vector despla ament
VECTOR POSICIÓ. VECTOR DESPLAÇAMENT.

2.

 • Vector posició (r1) :Uneix l’origen de coordenades amb les coordenades del punt:

r1 = x1 i + y1 j

 • Vector desplaçament (r12):Indica el canvi de posició entre dos punts, té com a origen el punt inicial i com a fi el punt final: r12 = r2- r1
velocitat mitjana velocitat instant nia
VELOCITAT MITJANA. VELOCITAT INSTANTÀNIA.

3.

 • Velocitat mitjana (v12) :Indica la relació entre l'espai recorregut i el temps emprat en recórrer-lo. La unitat de la velocitat en el S.I. és el metre per segon (m /s).
 • S’obté com el quocient entre el vector desplaçament i el temps emprat. v = r12/ (t2-t1)
 • Velocitat instantània (vt) :Indica el valor del vector velocitat en cada instant, s’obté com la derivada respecte del temps del vector posició:

v = dr/dt

acceleraci mitjana acceleraci instant nia
ACCELERACIÓ MITJANA. ACCELERACIÓ INSTANTÀNIA.

4.

 • Acceleració mitjana (a12) :Indica la variació del vector velocitat en un interval de temps. La unitat de l’acceleració en el S.I. és el metre per segon al quadrat (m/s2).
 • S’obté com el quocient entre el vector velocitat i el temps emprat. a = v12/ (t2-t1)
 • Acceleració instantània (a) :Indica el valor del vector acceleració en cada instant, s’obté com la derivada respecte del temps del vector velocitat:

a = dv/dt

components intr nseques de l acceleraci
COMPONENTS INTRÍNSEQUES DE L’ACCELERACIÓ.

5.

 • L’acceleració instantània és un vector. 
 • Pot considerar-se com la suma de dos vectors perpendiculars:

a = at + at

 • Aquests vectors són:
 • - Un que és tangent a la trajectòria: acceleració tangencial at
  • Aquest mesura el canvi del mòdul del vector velocitat amb el temps. at = d/v/ /dt
 • -Un altre que és perpendicular a l'acceleració tangencial: acceleració normal o centrípeta an
  • Aquest mesura el canvi en la direcció del vector de velocitat.
ad