slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Praktické příklady & zkušenosti projektů spolufinancovaných ze SF EU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Praktické příklady & zkušenosti projektů spolufinancovaných ze SF EU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Praktické příklady & zkušenosti projektů spolufinancovaných ze SF EU - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Praktické příklady & zkušenosti projektů spolufinancovaných ze SF EU. Konference SCHP. Ing. Jakub Smetánka. 18.10.2006, Pardubice. Obsah: Dosavadní čerpání v OPPP - statistika Příklady projektů podnikatelů spolufinancovaných ze SF EU Praktické zkušenosti s čerpáním.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Praktické příklady & zkušenosti projektů spolufinancovaných ze SF EU' - jasper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Praktické příklady & zkušenostiprojektů spolufinancovaných ze SF EU

Konference SCHP

Ing. Jakub Smetánka

18.10.2006, Pardubice

slide2

Obsah:

    • Dosavadní čerpání v OPPP - statistika
    • Příklady projektů podnikatelů spolufinancovaných ze SF EU
    • Praktické zkušenosti s čerpáním
dosavadn erp n v oppp
Dosavadní čerpání v OPPP
 • bylo podáno 4 629 žádostí
 • byla přiznána dotace 798 projektům*
 • celkem schváleno 2 366 projektů v celkové hodnotě 5 433 892 100 Kč
 • byly uzavřeny úvěrové smlouvy u 1568 projektů v celkové hodnotě

1 989 984 497 Kč.

* Statistika přiznaných dotací zahrnuje pouze ty projekty, kterým již bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Zdroj: MPO, stav k 15.10.2006

oppp p ehled stavu dost
OPPP – přehled stavu žádostí

Pozn.: První číslo udává celkový počet podaných žádostí. Druhé číslo uvádí počet zamítnutých a vyřazených žádostí (např. pro nesplnění formálních kritérií, odstoupení žadatele atd.). Poslední číslo udává počet přiznaných dotací a zvýhodněných úvěrů, ostatní projekty procházejí hodnocením.

Zdroj: MPO, stav k 15.10.2006

oppp po et dost o dotace
OPPP – počet žádostí o dotace

Zdroj: MPO, stav k 15.10.2006

program inovace stav erp n
Program INOVACE – stav čerpání

Celkové čerpání z programu Inovace:

Podáno: 331 žádostí

Pozn: nejvíce ve Středočeském (64) a Jihomoravském (55) kraji

Vyřazeno: 222 žádostí

Schváleno: 64 žádostí

ostatní projekty procházejí hodnocením

Do programu Inovace II bylo celkem podáno 113 žádostí. Žádosti jsou postupně zpracovávány a vyhodnocovány.

Zdroj: MPO, stav k 15.10.2006

program inovace stav erp n1
Program INOVACE – stav čerpání

OKEČ 24 – Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken

Zdroj: MPO, stav k 15.10.2006

sf eu vyu v n
SF EU - využívání

Zdroj: MMR, stav k 31.8.2006

slide9

Obsah:

    • Dosavadní čerpání v OPPP - statistika
    • Příklady projektů podnikatelů spolufinancovaných ze SF EU
    • Praktické zkušenosti s čerpáním
oppp rozvoj
OPPP - ROZVOJ

Žadatel: CARLA spol. s r.o.

Místo realizace: Dvůr Králové

Název projektu: Navýšení výrobních kapacit společnosti CARLA a zavedení nové výroby pravé čokolády, Etapa I

Předmět projektu:

Nákup zcela nové, moderní výrobní linky pro novou produkci pravé čokolády o kapacitě až 8 400 tun s dalšími periferiemi, které představují především vysokokapacitní zásobníky (tzv. tanky či sila), ve kterých budou skladovány suroviny nezbytné pro výrobu (především se jedná o cukr, kakaovou hmotu, kakaové máslo a rostlinné tuky). Mělo by se jednat o jedno z nejmodernějších zařízení, která budou v provozu na území České republiky.

Celkové investiční náklady: 54 500 000,- Kč

Dotace z programu: 20 000 000,- Kč

oppp reality
OPPP - REALITY

Žadatel: MERKO CZ, a.s.

Místo realizace: Ostrava

Název projektu: Nákup a rekonstrukce areálu na sídlo a výrobní základnu společnosti MERKO CZ, a.s.

Předmět projektu:

Cílem tohoto projektu je koupě starého nevyužitého areálu a jeho následná celková přestavba na moderní výrobní prostory společnosti. Rekonstrukcí areálu vznikne moderní výrobní závod, který bude obsahovat administrativní a provozní budovu, výrobní a skladovací komplex (hala obrobny a skladu, výrobní hala a jeřábová dráha), stavební dvůr a ostatní plochy jako např. obslužné komunikace, parkovací plochy, manipulační plochy pro nákladní auta, vodojem a další.

Celkové investiční náklady: 78 590 000,- Kč

Dotace z programu:36 719 000,- Kč

oppp inovace
OPPP - INOVACE

Žadatel: NERIA, a. s.

Místo realizace: Pohořelice

Název projektu: Aplikace slinutých karbidů (tvrdokovů) při výrobě progresivních postupových paketovacích střižných nástrojů

Předmět projektu:

Projekt je zaměřen na transfer výsledků výzkumu a vývoje společnosti v oblasti využití tvrdokovů – slinutých karbidů při výrobě speciálních střižných postupových nástrojů. Inovace spočívá v použití těchto tvrdokovů s vyšší tvrdostí a otěruvzdorností při výrobě střižných nástrojů, což zvyšuje životnost jejich namáhaných částí. Společnost má v současnosti k dispozici funkční prototyp střižného nástroje. K realizaci projektu je třeba pořízení moderní progresivní technologie: CNC obráběcí centrum, 3 D měřící stroj, CNC elektroerozivní řezací stroj, NC bruska, technologie na odsávání a povrchovou úpravu.

Celkové investiční náklady: 24 000 000,- Kč

Dotace z programu: 10 672 000,- Kč

oppp spory energi
OPPP – Úspory energií

Žadatel: Enaspol, a.s.

Místo realizace: Teplice

Název projektu: Investice do modernizace energetického hospodářství společnosti

Předmět projektu:

Hlavními cíly projektu jsou: snížení ztrát energie modernizací zařízení k výrobě, rozvodu a transformaci energetických médií, zavedení kombinované výroby elektrické energie a tepla a zlepšení tepelně-technických vlastností budov. Podstatou projektu je zrušení staré, nevyhovující a předimenzované plynové kotelny a výstavba nového modernějšího a účinnějšího kombinovaného zdroje tepla a elektrické energie.

Celkové investiční náklady: 21 000 000,- Kč

Dotace z programu: 8 068 000,- Kč

oppp kol c st ediska
OPPP – Školící střediska

Žadatel: Hennlich Industrietechnik spol. s r.o.

Místo realizace: Litoměřice

Název projektu: Vybudování školicího střediska Hennlich

Předmět projektu:

Cílem projektu je vybudování nového školicího střediska společnosti, které bude z cca 75 % využíváno pro školení vlastních zaměstnanců a dále pro školení spolupracujících firem a podnikatelských subjektů (např. distribučních partnerů odštěpného závodu Hennlich Těsnění nebo odštěpného závodu G-Term). Nové školicí středisko bude dále sloužit ke školení k využívání alternativních zdrojů energie pro projektanty, montážní společnosti, energetické auditory, apod.

Celkové investiční náklady: 5 110 000,- Kč

Dotace z programu: 2 350 000,- Kč

oppp marketing
OPPP – Marketing

Žadatel: AROMA Praha, a.s.

Místo realizace:

Název projektu: Prezentace výrobků Aroma Praha a.s. na zahraničních trzích

Předmět projektu:

Cílem navrženého projektu je oslovit a získat potenciálního zákazníka na evropských trzích se sortimentem parfémových kompozic a potravinářských přísad. Po vstupu do EU a odstranění některých obchodních bariér by výrobky společnosti na základě prezentací a aktivních návštěv u potenciálních odběratelů mohly snadněji získat určitý podíl na trhu v níže vyjmenovaných zemích, zejména tedy v zemích sousedících s Českou Republikou. Omezení kritické závislosti na dosavadním exportu syntetické vonné látky – arocet (kurzová situace na dolarových trzích, jediný odběratel f. Quest Int., minimální závislost) rozšířením exportu o další synt. vonné látky společnosti vyráběné jako např. deriváty cyclohexylethanolu.

Celkové investiční náklady: 1 570 000,- Kč

Dotace z programu: 607 000,- Kč

oprlz profese
OPRLZ – Profese

Žadatel: Primed-Halberstadt-CZ s. r. o.

Místo realizace: Most

Název projektu: Specifické školení zaměstnanců společnosti v oblasti výroby medicínských výrobků

Předmět projektu:

Cíl projektu je zaměřený na školení specializované školení zaměstnanců společnosti. V rámci projektu jde o školení v 5 blocích dle daných témat, vždy všech 5 bloků ve 4 turnusech zaměřených na oblast výroby medicínských výrobků (roušek, ručníků, redonových a sacích systémů a postoperačních systémů). Cílovou skupinou jsou zaměstnanci jak v dělnických profesích, tak i na vedoucích pozicích.

Celkové investiční náklady: 2 492 000,- Kč

Dotace z programu: 1 081 779,- Kč

oprlz opat en 4 1 adaptabilita a konkurenceschopnost zam stnavatel
OPRLZ – Opatření 4.1. Adaptabilita a konkurenceschopnost zaměstnavatelů…

Žadatel: Opavia - LU, a.s.

Místo realizace: Praha

Název projektu: Vzdělávaní zaměstnanců v oblasti zavádění nových systémů řízení jakosti, organizace výroby a bezpečnosti práce

Předmět projektu:

Hlavním cílem realizace projektu je zvýšení kvalifikace zaměstnanců společnosti Opavia – Lu, a.s., zvýšení znalostí a jejich uplatnění a rozšíření možností jejich dalšího profesního růstu. Do vzdělávacích aktivit bude zapojeno 739 zaměstnanců ze všech tří výrobních závodů, tj. závod Opavia - Opava (Moravskoslezský kraj), závod Kolonáda v Mariánských Lázních (Karlovarský kraj) a závod Deli v Lovosicích (Ústecký kraj). Vzdělávací aktivity budou směřovat do 3 klíčových oblastí, které vyplývají z aktuálních potřeb společnosti: 1. školení o důležitosti ochrany vlastního zdraví pri práci a dodržování všech zásad BOZP v souvislosti se zaváděním nového programu řízení bezpečnosti práce, 2. školení týkající se kvality v souvislosti se zaváděním nového systému řízení kvality výrobního procesu (SPC – Statistical process kontrol), 3. manažerská školení v souvislosti s organizačními změnami a změnami procesů výroby.

Celkové investiční náklady: 6 130 016,- Kč

Dotace z programu: 3 894 786,- Kč

slide18

Obsah:

    • Dosavadní čerpání v OPPP - statistika
    • Příklady projektů podnikatelů spolufinancovaných ze SF EU
    • Praktické zkušenosti s čerpáním
obecn z v ry z dosavadn ho obdob
Obecné závěry z dosavadního období
 • Různorodý zájem o získání podpory v rámci operačních programů – jsou opatření s několikanásobně větší poptávkou než alokací (např. SROP 4.2 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch) x opatření s malým zájmem žadatelů
 • Zpoždění ve vyhlašování výzev se přenáší do zpoždění realizace projektů
 • Nezkušenost žadatelů, ale i implementačních orgánů
 • Nejasné podmínky nebo podmínky změněny během výzvy
slide20

Zkušenosti z dosavadního období

Orientační časový průběh přípravy projektu a schvalování dotace:

 • Zkušenosti a postřehy:
 • samotný proces schválení podpory může trvat cca 3 měsíce, běžně ale až 17 měsíců (OPPP) !!!
 • k vyplacení podpory dojde nejdříve od 2 měsíců po ukončení projektu, až do 6 měsíců po ukončení projektu !!!
shrnut
Shrnutí
 • vůle na straně státu
 • osobní přístup odpovědných úředníků
 • potenciál pro další období
 • přenos zkušeností řídících struktur
 • snaha o objektivnost výběru projektů
kontakt
Kontakt

Sídlo a centrála společnosti:

Asistenční centrum, a.s.

Sportovní 3302

434 01 Most

Tel./fax: +420 476 105 888

www.asistencnicentrum.cz

firmy@asistencnicentrum.cz

IČO 63144883, DIČ CZ63144883

zapsána v Obchodním rejstříku u Kraj. soudu

v Ústí n. Labem oddíl B, vložka 714

Regionální kanceláře:

Most, Chomutov, Chodov, Praha, Liberec, Jihlava, Brno, Hodonín a Ostrava