Esters en Vetten - PowerPoint PPT Presentation

esters en vetten n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Esters en Vetten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Esters en Vetten

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
Esters en Vetten
220 Views
jasper
Download Presentation

Esters en Vetten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Esters en Vetten Hoofdstuk 9 Klas 5

  2. Begrippen • Condensatiereactie = reactie waarbij H2O ontstaat/afgesplitst wordt • Hydrolyserecatie = reactie waarbij H2O reageert

  3. Ester • Reactie van een zuur met een alcohol • Condensatiereactie • Zuur staat de H af, alcohol de OH waardoor de C van het alcohol aan de O van het zuur komt: • Naamgeving: Alkylalkanoaat • Alkwordtvervangen door de naam die hoortbij het aantal C’s (meth, eth, but…)

  4. Vetzuren • Organische zuren met meer dan 11 C atomen. • Verzadigde vetzuren  dubbele bindingen in hun staart: stearinezuur, C17H35COOH • Onverzadigde vetzuren  1 of meer dubbele bindingen in hun staart: oliezuur, C17H33COOH • Vetzuren tabel 67B

  5. Vet & Olie • Een vet of olie is een triester van glycerol (1,2,3-propaantriol) en 3 vetzuren. • Glycerol + 3 vetzuren  vet + 3 water • Vet  alle staarten verzadigd • Olie  1 of meer staarten onverzadigd

  6. Reacties • Vetharding • Omzetting van olie in vet • Olie + H2  Vet • Verzeping • Productie van zeep (stearine zuur zonder H+ion) • Vet + Loog (OH-)  glycerol + zeep • Hydrolyse • Omgekeerdereactie van vetproductie • Vet + 3 water  glycerol + 3 vetzuur