Pozemní stavby - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pozemní stavby PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pozemní stavby

play fullscreen
1 / 13
Pozemní stavby
162 Views
Download Presentation
jason
Download Presentation

Pozemní stavby

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pozemní stavby • Stěnové systémy(STA16) • Vývoj • Ing. Eva Netopilová • Stavebnictví

 2. Vývoj stěnových systémů

 3. stěna - popis Základní nosný prvek stěnových systémů. Konstrukce, u které převládá délka nad ostatními rozměry. Výška dána prostorovou potřebou. Tloušťka zatížením a tepelně, případně zvukově izolačními požadavky. Stěna jako součást stěnových systémů sloužila od pradávna jako ochrana vnitřních prostorů před: Útoky nepřátel Nepřízní počasí Útoky zvířat Účel těchto prostorů byl: Kultovní a kulturní Soukromý Později technický a civilizační

 4. Stavební materiály k provádění stěn • Proutí • Historie • Ochranné zástěny proti větru • Přístřešky na skladování potravin • Současnost • Ploty a zástěny • Součást zpevnění břehů • Součást protihlukových stěn

 5. Stavební materiály k provádění stěn • Rákosí • Historie • Zakrytí přístřešků • Nosič omítek • Současnost • Ekologické stavby – střešní krytina • Nosič omítek

 6. Stavební materiályk provádění stěn • Hlína • Historie • Omazávky roubených staveb • Dusání do bednění – monolitické stěny • Stěny z válečků, vyztužených slámou • Sušené cihly • Současnost • Ekologické stavby - cihly • Omítky

 7. Stavební materiály k provádění stěn • Dřevo • Historie • Sruby • Hrázděné stavby • Současnost • Montované dřevostavby • Lepené a sbíjené konstrukce • Sendvičové dřevěné stěny

 8. Stavební materiály k provádění stěn • Využití rákosí na dřevěném přístřešku • Historické stavby

 9. Stavební materiály k provádění stěn • Kámen • Historie • Stěny staveb pro vyšší společenskou vrstvu • Hradby, dlažby, chrámy • Současnost • Podezdívky • Opěrné stěny • Dlažby

 10. Stavební materiály k provádění stěn • Zdivo z lomového kamene • Historické stavby

 11. Stavební materiály k provádění stěn • Cihla • Historie • Sušené cihly na slunci • Současnost • Pálená cihla • Tvárnice • Lícovka • Věncovka

 12. Stavební materiály k provádění stěn • Vápno • Pojivo vyrobené z vápence • Použití – malta • Cement • Pojivo vyrobené z vápence • Použití – beton, malta, stavební desky • Sádra • Pojivo vyrobené ze sádrovce • Použití – malta, sádrokarton

 13. Stavební materiály k provádění stěn • Kovy • Železné • Ocel, litina • Neželezné • Měď, hliník, olovo, cín, zinek, slitiny • Sklo • Použití • Ploché sklo, drátosklo, tvárnice