veterin rn a hygienick po adavky n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Veterinární a hygienické požadavky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 72

Veterinární a hygienické požadavky - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Veterinární a hygienické požadavky. Stavby pro hospodářská zvířata Hygiena vody a napájení. zákony.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Veterinární a hygienické požadavky' - varden


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
veterin rn a hygienick po adavky

Veterinární a hygienické požadavky

Stavby pro hospodářská zvířata

Hygiena vody a napájení

z kony
zákony
 • Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 29/2000 Sb., č. 154/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 120/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 131/2003 Sb., č. 316/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 48/2006 Sb. a č. 230/2006 Sb.
 • § 5 odstavec  3 zní:
 •  „(3) Prováděcí právní předpis stanoví
     • konkrétní veterinární požadavky na prostředí, v němž jsou zvířata chována, na jejich ošetřování a ochranu před nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka
po adavky na stavby
Požadavky na stavby
 • Novostavby - vyhláška č. 191/ 2002
 • Dostatečná kubatura vzduchu ve stáji
 • Optimální rozměry všech prvků, všech částí stáje s výhledem na možné zvětšení rámce zvířat
  • 1. Boxy, podlahy, technologická zařízení a jejich řešení z pohledu zdraví jedinců
  • 2. Možnost pohybu
  • 3. Možnost kontaktu s jedinci stejného druhu, vytváření sociálních vazeb
  • 4. Přístup k vodě a krmivu
po adavky na stavby1
Požadavky na stavby
  • 5. Zajištění individuální péče
  • 6. zajištění veterinárně - preventivní péče, dg., terapie
  • 7. možnost řešení havarijních situací , živelných pohrom
 • 8. Dostatečné prosvětlení stáje
po adavky na stavby2
Požadavky na stavby
 • 9. Zajištění přívodu a odvodu vzduchu s dostatečným sklonem střechy
  • větrání
 • Dlouhá životnost konstrukce
kriteria pro ust jen vysokou itkov ch dojnic
Boxové lože + porodní kotce

Svinovací plachta

Hřebenová štěrbina

Velkoobjemová vyhřívaná napajedla

Vhodná krmiště a napajedla

Evaporační zařízení

Pohybová chodba – šířka 250 cm

Kubatura 6 m3/100 ž. hm.

Přirozené prosvětlení stáje

Kartáčová drbadla

Tvarově funkční a masivní hrazení

výběhy

Kriteria pro ustájení vysokoužitkových dojnic
slide7

750 kg dojnice/ 12 m2

Kubatura / 52m3/dojnici

7,5 m2/ dojnici

Doležal a kol., 2004

kriteria pro hodnocen staveb pro skot

Kriteria pro hodnocení staveb pro skot

1. Přístup ke krmivu a vodě

technika krmen
Technika krmení
 • Trvalý přístup ke krmivu
 • Směsná KD
 • Ad libitum
 • 3x dennězavážet
 • 4x denně přihrnovat
 • Na 1 krmné místo 1.5 krávy
  • 50 -52 cm krmného žlabu
krmn lab
Krmný žlab
 • Krmiště
  • široké 300 cm (do 650 kg), 320 cm (nad 650 kg)
  • Podlaha – kyselinovzdorná dlažba (80 cm)
krmn lab1
Žlabové těleso

Snadný přístup ke krmivu

Výška požlabnice

55 – 60 cm zamezí škrcení krku

Výška dna žlabu proti úrovni předních končetin

nejlépe 12 cm

Výška kohoutkové zábrany 110 cm (650 kg)

posun

Krmný žlab

380 cm

oboustranně

340 cm

jednostranně

110 cm

55-60 cm

pastevn lab
léto

žádoucí pod přístřeškem

Větší část KD přesunout na pozdní odpoledne

1/3 ráno

2/3 odpoledne

Žlabové těleso

Snadný přístup ke krmivu

Výška kohoutkové zábrany 110 cm (650 kg)

posun

Pastevní žlab
krmn lab2
Vhodný i předpožlabnicový schůdek

(+10-12 cm x 4-5 cm)

Snížení migrace u žlabu

zakálení prostoru

Pravidelně odstraňovat staré krmivo

Odstraňování příměsí

Krmný žlab
hygiena vody a nap jen

Hygiena vody a napájení

Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy

slide15
Vody
 • Pitná voda
  • Zdravotně nezávadná voda jejiž jakost odpovídá příslušné normě
 • Užitková voda
  • Zdravotně nezávadná voda, která není určena k pití ani ke kuchyňským účelům
 • Napájecí voda
  • Voda pro napájení hospodářských zvířat, která odpovídá svými vlastnostmi pitné vodě
slide16
Vody
 • Technologická voda
  • Použitá voda z očisty zařízení, zvířat, podlah, desinfekce
 • Odpadní vody
  • Vody vznikající při provozu stájových objektů
 • Tekuté odpady
  • Vedlejší produkty živočišné výroby vznikající při ustájení hospodářských zvířat
   • Ztekucené pevné výkaly, moč, ..
slide17
voda
 • Přítok
 • Čistota vody
 • Čistota napajedel
napajedla
napajedla
 • Dostatečný přítok vody
 • Na 1 l mléka 4 – 5 l vody (160 l/krávu/den)
  • Přítok 12 -18 l/min
  • Objem 150 l
 • Umožnění přirozeného způsobu příjmu tekutin z volné hladiny Hladina 3 – 5 cm pod okraj
napajedla1
přirozené pití z volné hladiny.

Stálou hladinu vody udržuje výkonný plovákový ventil.

do nezateplených stájích jsou vyráběny s vyhříváním

topné články či kabely

Výhodou nerezových žlabů

výhřev vnitřku nohy napajedla a tím zamezení zamrznutí přívodu vody

napajedla
zdroje pitn vody napajedla
Zdroje pitné vody –napajedla
 • Dostatečný počet napajedel
  • Délka hrany napajedla
   • 6 – 10 cm/ kráva
   • 20 – 25 krav/ 1 m délky hrany napajedla
 • V přiměřené vzdálenosti
  • Vzdálenost od nejkrajnějších míst 20 – 25 m
 • V zimě možnost temperování vody na 22,4 ± 3,7°C
 • V létě (tropické dny) vhodná zchlazená voda (5,2 ± 1,7°C)
p ednosti temperovan ch a chlazen ch napajedel
Přednosti temperovaných a chlazených napajedel
 • Zvýšení příjmu vody
 • Vyšší mléčná užitkovost
 • Zvýšení příjmu sušiny
 • Zvýšení příjmu krmiva

Prodloužení doby příjmu krmiva

nedostatek nap jec vody
Nedostatek napájecí vody
 • Redukce příjmu krmiva
 • Snížení objemu moči
 • Zvýšené vstřebávání vody v tlustém střevě
 • Hemokoncentrace
 • Ztráta hmotnosti
magnetizovan napajec vody
Magnetizované napajecí vody
 • Výhody
   • Změna krystalické struktury solí (uhličitany) na mikrokrystaly a snažší prostupnost membránami živočišných buněk
 • Nevýhody
   • Znásobuje četnost výskytu bakterií
    • Coli, enterokoky, mezofily
m ov napaje ky
Pastevní napaječky

Výborné termostatické vlastnosti

nevýhody

Obtížně kontrolovatelná čistota

Do stájí nevhodné

Míčové napaječky
rozbor vody a po adavky na kvalitu
Rozbor vody a požadavky na kvalitu
 • ČSN 75 7111 "Pitná voda" a vyhláška ministerstva zdravotnictví č.376/2000 Sb.
 • požadavky na   pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly
mo nost pohybu
Volné ustájení

Pohyb po chodbách a boxech

Průchody – min. průchodná šířka -250 cm

menší skupina: 2 na krajích

Nad 60 dojnic: 3 – i středový

Výběhy

Pevný

12-15m2/dojnici

Zastřešena, odkanalizována

Pastevní

Individuální porodní kotce (IPK)

Možnost pohybu
individu ln porodn kotce
Individuální porodní kotce
 • Možnost výběru místa k telení
 • Možnost volby optimální polohy v otvírací fázi porodu
 • Klid a čas na péči o novorozené tele
 • Bezproblémová placentofágie
 • Přesná identifikace telat
 • Eliminace časných nákaz telat
 • Tele zůstává 12-16 hodin
  • mlezivo
kriteria pro hodnocen staveb pro skot2

Kriteria pro hodnocení staveb pro skot

3. Možnost kontaktu s jedinci stejného druhu a

vytváření sociálních vazeb

mo nost kontaktu s jedinci stejn ho druhu a vytv en soci ln ch vazeb
Možnost kontaktu s jedinci stejného druhu a vytváření sociálních vazeb
 • Vhodné skupiny po 40 – 60 dojnic
 • Maximum i 100 – 120 dojnic
  • zajistit adekvátní podlahovou plochu
  • Odrohovaní jedinci
  • Možnost zabránění střetu výše a níže stojících v hierarchii
kriteria pro hodnocen staveb pro skot3

Kriteria pro hodnocení staveb pro skot

Boxy, podlahy, technologická zařízení a jejich řešení z pohledu zdraví jedinců

boxov lo e
Boxová lože
 • Dostatečná velikost
  • do 650 kg – 112,5 cm x 250 cm
  • nad 650 kg- 120 cm x 250 cm
  • Zúžené boxy (97,5 cm) méně vhodné
 • měkké, suché, čisté lože
 • neklouzavá podlaha
   • Bezstelivové stáje (pryžové matrace, rohože)
   • Stelivové stáje (štípaná sláma, piliny, písek..)
 • Zamezí
   • Lehání do krmných chodeb
   • Vznik mastitid, onemocnění končetin

Doležal a kol, 2002

bezstelivov lehac box
Bezstelivový lehací box
 • vybaven měkkou matrací.
 • čistý, neklouzavý a dostatečně měkký povrch
stelivov lehac box
zavezený slamnatým hnojem, z kterého se vytvoří měkké a suché lože

přistýlá slámou do zadní části 2x denně.

Stelivový lehací box
slide36
Brankový systém hrazení ve stáji

Pro rozdělení jednotlivých částí stáje

Stájové branky se liší svojí konstrukcí, která respektuje kategorie ustájených zvířat.

Branky jsou doplněny panty (závěsy), zajištěním a sloupky

kriteria pro hodnocen staveb pro skot4

Kriteria pro hodnocení staveb pro skot

Vhodné mikrolima, osvětlení, větrání

osv tlen
osvětlení
 • Osvětlení v zimním období
 • Osvětlení přeháněcích uliček
 • Minimalizovat, odstranit zrcadlící plochy
 • Žlabový prostor by neměl být osvětlen sluncem
 • Osvětlení dojírny
  • Minimum 200 Lx
  • v oblasti vemen dojených krav
osv tlen st j
Prosvětlení střešního pásu

10% celkové ustajovací plochy

Horizontální pásy

přehřívání stabilní plochy

Lože, krmiště

Souvislé vertikální pásy

nezohledňují orientaci objektu

Osvětlení stájí
v tr n
větrání
 • Stoupající užitkovost zvyšuje požadavek na prostor
  • Zvýšená produkce tepla (fermentační teplo)
  • Tepelný stres při užitkovosti nad 6 500 kg už při 21°C
  • Větší produkce CO2 a amoniaku..
 • Při užitkovosti 7000 kg mléka
  • 6 m3/ 100 kg ž.hm.
 • Problém globálního oteplování

1

1

v tr n1
větrání
 • Problém u skotu
 • Odstranění tepla
 • Důsledky vysokých teplot
 • Tepelný stres
d sledky nefyziologick teploty prost ed tepeln stres
Důsledky nefyziologické teploty prostředí - tepelný stres
 • STRES - odchylka znamenající ohrožení integrity organizmu až jeho trvání tj. život
 • Teplotní šok x teplotní stres
  • změna polotekutosti plazmatických membrán obrana
  • změna ve složení fosfolipidů
 • Stres poškozuje buněčné organely
  • (cytoskelet, ribozomy, jádro)  snížení proteosyntézy
   • inhibice reprodukce buňky
tepeln stres
tepelný stres
 • FÁZE STRESU
  • 1. Poplachová reakcemobilizace vnitřních zdrojů v organizmuadaptace
   • a) fáze šoku
    • vazokonstrikce, srdeční slabost, hypoglykémie, snížení Le, Na+
   • b) fáze protišoku katecholaminy, glykogenolýza a lipolýza hyperglykémie
  • CRH  ACTH  KORTIKOIDY
  • 2. Stadium odolnosti
   • pokračuje osa CRH - ACTH - nadledvina  vyrovnání organizmu se zátěží, POMC
  • 3. Stadium vyčerpání
   • stres trvá dlouho nebo příliš intenzivní  hypotenze, vyčerpání kůry nadledvin  selhání srdce  úhyn
reakce organismu na vysok teploty
Reakce organismu na vysoké teploty
 • Zvýšená rektální t
 • Zapojení termoregulačních mechanismů
 • Termoregulační mechanismy
  • Vazodilatace cév a výdej tepla
   • Sáláním
   • Vedením
   • Prouděním
   • Odpařováním
    • Sekrecí potu
    • Termické polypnoe
    • Zvýšená salivace
  • Chemická termoregulace
d sledky tepeln ho stresu
Důsledky tepelného stresu
 • Pokles pohybové aktivity až apatie
 • Zalehávání na mokrých chodbách
 • Pokles příjmu krmiv
 • Zvýšený příjem tekutin
 • Na pastvě vyhledávání stínu, chladu
d sledky tepeln ho stresu1
Důsledky tepelného stresu
 • Snížení užitkovosti
 • Snížení kvality mléka
  • Vzestup CPM a coli a PSB
  • Vzestup tuku
  • Pokles obsahu bílkovin
  • Pokles laktózy
  • Negativní dopad na obsah tukuprosté sušiny
 • Ovlivnění reprodukčních ukazatelů
v tr n st j mus zajistit
Větrání stájí musí zajistit
 • příznivou tepelnou bilanci stáje
 • dostačující výměnu vzduchu
v trac za zen
Větrací zařízení
 • dostatečně výkonné a funkčně způsobilé
 • Větrání přirozené
 • Větrání řízené
v tr n2
větrání
 • Vstup
  • Podélná stěna
 • výstup
  • Hřebenová štěrbina
   • 1 m rozponu stáje = 2,5cm šířky štěrbiny
v tr n svinovac plachta
Větrání - svinovací plachta
 • místo pevného zdiva
 • Je možné jí instalovat v plné délce stěny
 • nebo od výšky 1400 mm a ve spodní části se použije zdivo, panel nebo fošny.
 • zajišťuje dostatečný přívod vzduchu do stáje
 • ovládána jednoduchým navijákovým systémem
 • Pod plachtou je podpůrné pletivo s velkými oky.

Modrá barva odpuzuje mouchy

Doležal a kol., 2004

slide51

Větrání - výsuvné stěny

Doležal a kol., 2004

v tr n3
Posuvné plastové stěny (trapézové, laminátové)

možno použít místo svinovací plachty

Výhody

pokud jsou zavřené, prochází do stáje světlo

Otevírání posunem nahoru a dolu.

větrání
p irozen v tr n st j
Výhody:

nevyžaduje přívod energie

nezpůsobuje ve stáji hluk

Nízké investiční náklady

Přirozené větrání stájí
p irozen v tr n
Nevýhody:

malé tlakové rozdíly

vliv mnoha dalších faktorů

velikosti přívodních a odváděcích otvorů

jejich hydraulické odpory proti proudění vzduchu

jejich situování v prostoru

ochlazování a ohřívání stěn apod.

účinky větru, vítr nelze při návrhu vzít v úvahu

proměnlivá intenzita výměny vzduchu a průběh přívodu a odvodu vzduch

Přirozené větrání
p irozen v tr n st j1
Přirozené větrání stájí
 • Použití:
 • stáje pro skot, koně a ovce s menšími kapacitami ustájených zvířat
 • stáje s menšími produkcemi škodlivin
 • pomocné větrání k nucenému
zp soby a obecn po adavky p i v tr n st j ii
Způsoby a obecné požadavky při větrání stájí II
 • Nucené
  • pomocí ventilátorů
  • komplexů vzduchotechnických zařízení
   • u velkokapacních stájí pro skot a prasata
   • u stájí bezokenních
   • u stájí bez půdního prostoru
odkliz kejdy
Kejda z hnojných chodeb vyhrnována

lopatami na kejdu

nebo chodby zaroštovány betonovými stájovými rošty.

Odkliz kejdy
tepeln komfort na pastv
Tepelný komfort na pastvě
 • Stínění
  • Redukce tepelného zatížení až o 30%
  • Doporučeno: 3,5-4,5 m2/DJ
 • Přirozené
  • stromy
 • Umělé
  • Přístřešky, stíniště
  • Situované podélně sever-jih
   • Méně stínu, sucho
  • Situované podélně východ-západ
   • stinější, vlhčí
  • Krmiště a napajedla vždy ve stínu
kriteria pro hodnocen staveb pro skot5

Kriteria pro hodnocení staveb pro skot

6. Zajištění individuální péče

7. Zajištění veterinárně - preventivní péče, dg., terapie

slide61
stacionární fixační box

určen pro dospělý skot (dojnice, březí jalovice)

veterinární zákroky, případně pro inseminaci.

Zvíře fixováno za hlavou chomoutovým vázáním

zajištěn přístup k celému tělu.

Klec není vybavena pro zákroky na končetinách

prasata
prasata
 • Prasata citlivá na výkyvy ±5°C
 • Příčiny tepelného stresu u prasat
  • Vysoká t
  • Vysoká vlhkost
  • Malé prodění vzduchu
 • Příčiny podráždění sliznic dýchacího ústrojí a zdroj zánětů dýchacích cest a plic
  • Snížená vlhkost
st jov klima porodna
stájové klima - porodna
 • 1. týden laktace
  • teplota prostředí by neměla klesnout pod 20–22°C
  • pro selata je zajištit vhodné mikroklima
 • Od 2. týdne laktace
  • prasnice maximální příjem krmiva a mléčné produkce
  • postačuje 18°C
 • teplota nad 20°C
   • příjem krmiva prasnice drasticky dolů
 • dostatečný přísun čerstvého vzduchu a pravidelnou kontrolu vzduchu
 • Rozdíl mezi teplotou ve dne a v noci by měl být maximálně 6°C
 • V létě prasnice dostatečně chránit před horkem
   • nasávání vzduchu ze stinného místa
   • zajištění velkého množství čerstvého vzduchu
   • zamlžení malým množstvím vody
hygiena koryta a krmiva
Hygiena koryta a krmiva
 • Dvě až tři hodiny po předložení krmiva by mělo být koryto prázdné
 • zbytky krmiva odstranit nejpozději před následujícím krmením
 • U navlhčeného krmiva v teplé porodně dochází k mikrobiálnímu rozkladu s negativními důsledky pro příjem krmiva a zdraví zvířat
z soben vodou
zásobení vodou
 • Kojící prasnice 25 – 40l vody /den
 • nízký příjem vody
  • Snížení užitkovosti
  • Následně MMA a infekce močových cest
 • průtočnost napáječky (alespoň 2,0 l/
 • min.
 • pravidelně kontrolovat kvalitu vody (obsah zárodků)
 • V období porodu by měla být do koryta navíc dávána voda„ručně“
prasata prava nap jec vody a i t n vodovodn ho potrub
PrasataÚprava napájecí vody a čištění vodovodního potrubí
 • Doba odstavu
 • přijem až 4x více vody než krmiva
 • V napájecím potrubí se tvoří biofilm (vrstva polysacharidů)
  • Možnost množení různých patogenních mikroorganizmů
 • Zhoršené chemické vlastnosti vody (tvrdost, vysoký obsah železa, vápníku a kyselin), chuť a vůně mohou
  • omezit její spotřebu
  • nepříznivě ovlivnit  trávení a absorpci aditiv
 • Čištění potrubí a likvidace biofilmu a vodního kamene
  • aplikace  peroxidu vodíku kombinací s organickými kyselinami
  • sanitace a současně i okyselení vody
 • Okyselení vody příznivě ovlivňuje
  • zlepšuje trávení krmiva
  • zlepšuje metabolizmus zvířat
  • zvířata jsou zdravější
  • snižují se náklady na léčbu
  • snižuje se  mortalita zvířat
  • zvyšuje ziskovost chovu

Schneiderová, 2006

nap jen prasat
Napájení prasat
 • miskové napáječky.
  • Součástí napáječky je ventil s regulací vody
nap jen prasat1
Napájení prasat
 • napájecí a skrápěcí ventily
  • ve stájích pro napájení prasat vodou a k zvlhčení suchých krmiv v samokrmítkách nebo v korytech
porodn klec kpr
Obě poloviny klece jsou rozevíratelné do stran

možno je zvedat i nahoru

nastavitelná do délky i do šířky podle rámce prasnice

V kleci velkokapacitní nerezové sklopné koryto

Speciální protizálehové zábrany snižují riziko zaléhávání selat.

Porodní klec KPR
porodn klec kpr1
Jedna polovina klece je rozevíratelná do stran

druhá pevně uchycena i v zadní části - zvyšuje to u celoroštového ustájení její pevnost.

nastavitelná do délky a šířky, podle rámce prasnice

Součástí plastové koryto

Porodní klec KPR
porodn klec kpr2
upraven do kotců s šikmým uspořádáním klecí

Kotec přibližně čtvercového tvaru zefektivňuje možnosti rekonstrukcí některých stájí.

rohové koryto

Porodní klec KPR