slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
SPITALUL PUBLIC -institutie publica finantata integral din venituri proprii

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

SPITALUL PUBLIC -institutie publica finantata integral din venituri proprii - PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on

SPITALUL PUBLIC -institutie publica finantata integral din venituri proprii -functioneaza pe principiul autonomiei financiare. AUTONOMIE FINANCIARA. Organizarea activitatii pe baza Bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) propriu, presupunind: Evaluarea corecta a veniturilor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SPITALUL PUBLIC -institutie publica finantata integral din venituri proprii' - jason-velasquez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
SPITALUL PUBLIC

-institutie publica finantata integral din venituri proprii

-functioneaza pe principiul autonomiei financiare

autonomie financiara
AUTONOMIE FINANCIARA
 • Organizarea activitatii pe baza Bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) propriu, presupunind:
   • Evaluarea corecta a veniturilor
   • Fundamentarea cheltuielilor
   • Aprobarea BVC-ului propriu de catre managerul spitalului si cu acordul organului ierarhic superior
   • Repartizarea BVC-ului aprobat pe sectii si compartimente
   • Executarea BVC-ului printr-o buna gestiune economico-financiara,rezultind un ECHILBRU FINANCIAR intre VENITURI si CHELTUIELI
responsabilitatile sefului de sectie
RESPONSABILITATILE SEFULUI DE SECTIE
 • Angajarea cheltuielilor – in limita bugetului aprobat
 • Realizarea serviciilor medicale contractate cu casele de asigurari de sanatate
 • Asigurarea, in conditiile legii, a drepturilor pacientilor
 • Angajarea si utilizarea sumelor aprobate in buget pe baza bunei gestiuni financiare
 • Asigurarea integritatii bunurilor institutiei
slide4
Prezentarea la termen a situatiilor ce privesc decontarea serviciilor medicale
 • Organizarea evidentei programelor nationale de sanatate si realizarea indicatorilor aferenti
 • Organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului sectiei
 • analiza lunara a executiei bugetului de venituri si cheltuieli si stabilirea masurilor pentru remedierea deficientelor
slide5
Organizarea eliberarii decontului de cheltuieli pe pacient
 • Asigurarea codificarii DRG

Pentru neindeplinirea atributiilor ce i revin , seful de sectie raspunde civil,penal si contraventional,in baza contractului de administrare incheiat cu managerul

structura bugetului de venituri si cheltuieli
STRUCTURA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
 • VENITURI - pe surse de finantare:
 • contractele de furnizare de servicii medicale cu CAS
 • Alte venituri proprii (servicii medicale - contra cost, contracte cu terti, contracte de cercetare, inchirieri, donatii si sponsorizari etc)
 • Venituri de la bugetul de stat (programe de sanatate, actiuni de sanatate, cheltuieli de capital)
 • Venituri de la bugetul local (cheltuieli de intretinere, reparatii, cheltuieli de capital)
 • Medicamente si materiale sanitare pe programe de sanatate finantate de CNAS
slide7
CHELTUIELI

– pe structura clasificatiei economice:

 • Titluri - cheltuieli de personal

- bunuri si servicii

- cheltuieli de capital

 • articole: 20.01”bunuri si servicii”

20.02 “reparatii curente”, etc

 • alineate: 20.04.01”medicamente”,etc

– peclasificatia functionala:

- capitole, subcapitole, paragrafe (ambulator, spital, etc)

excedentul bugetului de venituri si cheltuieli
EXCEDENTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
 • EXCEDENT = VENITURI - CHELTUIELI

BUGETUL SPITALELOR PUBLICE POATE FI INCHEIAT NUMAI CU EXCEDENT SAU CU EXCEDENT 0.

elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli
ELABORAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
 • In aceasta etapa, sectia trebuie sa analizeze resursele posibile si cheltuielile necesare, reflectate intr-un PROIECT DE BUGET având in vedere:
 • estimarea veniturilor
 • cheltuielile necesare, cu stabilirea prioritatilor
 • realizarea echilibrului financiar intre venituri si cheltuieli
proiectul de buget pe spital
PROIECTUL DE BUGET PE SPITAL
 • Propuneri prezentate de conducatorii sectiilor si compartimentelor din structura spitalului
 • Centralizarea propunerilor de catre compartimentul financiar-contabil
 • Elaborarea PROIECTULUI DE BUGET de catre comitetul director
 • Aprobarea proiectului de buget - dupa semnarea contractului cu casa de asigurari de sanatate
fundamentarea bvc
FUNDAMENTAREA BVC
 • FUDAMENTAREA VENITURILOR - sa tina cont de aspectele ce reglementeaza sursele de venituri si conditiile specifice fiecarui tip de serviciu medical
 • FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR -se efectueaza de comitetul director in baza propunerilor sefilor de sectii si compartimente
aspecte urmarite la fundamentarea cheltuielilor
ASPECTE URMARITE LA FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR
 • Utilizarea resurselor materiale si banesti pentru cheltuieli oportune si strict necesare
 • Evaluarea cheltuielilor de personal, a sporurilor, a cheltuielilor cu garzile, raportate la volumul de servicii realizate
 • Aprovizionarea cu materiale, medicamente in limita cerintelor actelor medicale
 • Stabilirea la nivelul sectiei/spitalului de proceduri pentru actele medicale furnizate, de liste proprii de medicamente, materiale sanitare si reactivi, aprobate de comitetul director
slide13
Stabilirea necesarului de lucrari de intretinere pe baza de studii de fundamentare si documentatii tehnice
 • Intarirea controlului intern asupra consumurilor
 • Reducerea cheltuielilor ca urmare a externalizarii unor servicii si activitati, potrivit normelor legale (exemplu dializa)
fundamentarea cheltuielilor de personal
Fundamentarea cheltuielilor de personal
 • Calculul numarului de personal si al necesarului de cheltuieli de personal – pe baza statului de functii aprobat, prin evaluarea la nivelul fiecarei sectii si compartiment
 • Cuantumul chelt de personal – maxim 60% din totalul cheltuielilor cuprinse in BVC
bvc ul aprobat de manager si avizat de organul ierarhic sup
BVC-ul aprobat de manager si avizat de organul ierarhic sup.
 • Se reanalizeaza cu sefii sectiilor si compartimentelor
 • Se aproba pe sectii si compartimente de catre manager
 • Se comunica sectiilor si intra in executie odata cu incheierea contractelor dintre manager si sefii de sectie, cu incadrare in termenul prevazut de lege.
executia bugetului de venituri si cheltuieli
EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
 • Managerul are obligatia analizarii si raportarii executiei BVC- ului lunar, trimestrial si anual ordonatorului de credite ierarhic superior
 • Analiza se efectueaza de catre manager, de la nivelul bugetelor sectiilor si compartimentelor, pentru a se identifica aspectele care influenteaza negativ executia bugetara si implicit realizarea contractului de administrare
slide17
Documentele privind angajarea cheltuielilor cu procurarea medicamentelor si a materialelor sanitare se emit de sectiile din spital si se semneaza de seful de sectie
ad