f renkla helt enkelt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Förenkla – helt enkelt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Förenkla – helt enkelt

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 35
jason-patterson

Förenkla – helt enkelt - PowerPoint PPT Presentation

122 Views
Download Presentation
Förenkla – helt enkelt
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Förenkla – helt enkelt Skellefteå 2011-11-25

 2. För alla som möter företagen i sitt arbete

 3. Kommunens olika roller - Myndighet - Service och vägledning - Utveckling - Kund - Ombud

 4. Vikten av ett bra företagsklimat Företagens betydelse för en bra välfärd A. Entreprenören B. Lite statistik C. Hur ser det ut här?

 5. Vikten av ett bra företagsklimat A. Vad är företagsklimat? • Villkoren och förutsättningarna att starta, driva, utveckla och avveckla (framgångsrika) företag. • Summan av alla faktorer som en lokal företagare uppfattar och som påverkar företagandet.

 6. Vikten av ett bra företagsklimat A. Vad är företagsklimat? Företaget Regelverk och tillämpning Tillgång till rätt kompetens Infrastruktur Kapital Konkurrens _____________________ Företagaren Kultur Kunskap Attityder Bemötande

 7. Låt oss ta några exempel!

 8. Alfred Nobel

 9. Amalia Eriksson

 10. Yngve Bergqvist

 11. Nelson Mandela Mars 1990

 12. Vikten av ett bra företagsklimat Sambandet Välstånd Företagande

 13. Utjämningssystemet - kommuner

 14. Vikten av ett bra företagsklimat Fortsatt välstånd Fortsatt välstånd bygger på att nya idéer kan förverkligas. Fortsatt välstånd bygger också på att Sverige även fortsättningsvis hävdar sig i den internationella konkurrensen. Patentansökningar hittills 2011 1891 Totalt 51 V-botten län

 15. Vikten av ett bra företagsklimat Siffror Och så lite nationell och lokal statistik..

 16. Vikten av ett bra företagsklimat Siffror

 17. Vikten av ett bra företagsklimat Statistik

 18. Vikten av ett bra företagsklimat Statistik

 19. Vikten av ett bra företagsklimat Sysselsättningstillväxt

 20. Vikten av ett bra företagsklimat Statistik Företagare som andel av befolkningen (15-64 år, 2010) Sverige 7,2% Grekland 17,6% Finland 8,3% Tyskland 7,4% EU-15 9,2%

 21. Vikten av ett bra företagsklimat Statistik

 22. Vikten av ett bra företagsklimat Statistik

 23. Vikten av ett bra företagsklimat Statistik män och kvinnor Riket Företagare kvinnor 22% Företagare män 78% Nyföretagare kv. 31% Nyföretagare män 63% Källa: Tillväxtverket

 24. Vikten av ett bra företagsklimat Drivkrafter och hinder 38 % (18-30 år) föredrar eget företagande Källa: Tillväxtverket Hinder – upplevd otrygghet, brist på kunskap, brist på tid Källa: Bl.a. Tillväxtverket

 25. Vikten av ett bra företagsklimat B. Varför är det viktigt? Vad ligger i potten?

 26. Vikten av ett bra företagsklimat B. Varför är det viktigt? Vad kan vi påverka?

 27. Vikten av ett bra företagsklimat A. Vad är företagsklimat? Företaget Regelverk och tillämpning Tillgång till rätt kompetens Infrastruktur Kapital Konkurrens _____________________ Företagaren Kultur Kunskap Attityder Bemötande

 28. Vikten av ett bra företagsklimat Företagens prioriteringar • Utbilda elever om företagens roll • Öka tjänstemännens kunskaper om företagens villkor • Inför mer entreprenörskap i skolan

 29. Vikten av ett bra företagsklimat B. Varför är det viktigt? Hur går det i Skellefteå?

 30. Vikten av ett bra företagsklimat C. Hur går det i Skellefteå? Lokalt Företagsklimat 247 Solna Årets Företagarkommun 154 Gällivare Uthållig Tillväxt 166 Öckerö Nyföretagarbarometern 151 Stockholm Insikt 97 Salem

 31. Vikten av ett bra företagsklimat C. Hur kan vi förbättra oss? Tack och lycka till med utbildningen!