ntraoperatif radyoterapi intraoperative radiotherapy with electrons eliot n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İntraoperatif Radyoterapi Intraoperative Radiotherapy with Electrons (ELIOT) PowerPoint Presentation
Download Presentation
İntraoperatif Radyoterapi Intraoperative Radiotherapy with Electrons (ELIOT)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

İntraoperatif Radyoterapi Intraoperative Radiotherapy with Electrons (ELIOT) - PowerPoint PPT Presentation


 • 359 Views
 • Uploaded on

İntraoperatif Radyoterapi Intraoperative Radiotherapy with Electrons (ELIOT). Doç.Dr .Murat Kemal ATAHAN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10 Ekim 2013 İZMİR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'İntraoperatif Radyoterapi Intraoperative Radiotherapy with Electrons (ELIOT)' - jase


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ntraoperatif radyoterapi intraoperative radiotherapy with electrons eliot

İntraoperatif RadyoterapiIntraoperativeRadiotherapywithElectrons (ELIOT)

Doç.Dr.Murat Kemal ATAHAN

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

10 Ekim 2013 İZMİR

slide2

Birçok randomize çalışma göstermiştir ki meme koruyucu kanser cerrahisi’nde lokal nükslerin %90’dan fazlası orijinal tümör yatağından gelişmektedir.

Patolojik spesimenlerde %63 okkult kanser bulunmasına rağmen lokal nüksler orijinal tümör yatağından gelişmektedir.

Vaidya JS,et al.,.Lancet. 2010 Jul 10;376(9735):91-102. doi: 10.1016/S0140-6736(10)60837-9.

King, TA, et al.,. American Journal of Surgery. 180: 299-304; 2000

slide3

Bundan yola çıkarak daha hızlandırılmış ve daha tümör yatak hedefli radyoterapi yapma fikri gelişmiştir.

slide4

Tüm meme ışınlamasında hasta günlük 1.8-2 Gy doz ile toplam 45-50 Gy 5-6 hafta ve ardından 10-16 Gyboost 1-2 hafta boyunca almaktadır

slide5

Erken evre meme kanserinde T1-2 N0 hastalarda IORT ortalama 4 yıllık takiplerde tüm meme ışınlaması ile benzer şekilde düşük lokal rekürrens ve % 98’den fazla lokal hastalık kontrolu sağlamıştır.

slide6
IORT
 • Kısalmış tedavi süresi
 • Hedef içinde olmayan doku ve organlara düşük radyasyon dozu (kalp,akciğer, özefagus)
 • Cerrahi ve radyoterapinin tek seansta bitmesi böylece RT merkezinden uzakta yaşayanlar için avantaj antrasiklin gibi KT rejimleri alan hastalarda gecikme olmaması
 • Onkoplastik cerrahinin etkin uygulanabilmesi
hasta se m
HASTA SEÇİMİ

Hangi grup hastalarda kullanılmalı?

American Society for Radiation Oncology (ASTRO)

GroupeEuropéen de Curiethérapie–European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (GEC–ESTRO)

Smith DB, Arthur DW, Buchholz TA, et al. Accelerated partial breast irradiation consensus statement from the American Society for Radiation Oncology (ASTRO). Int J RadiatOncolBiol Phys 2009;74: 987e1001

Polgar C, Van Limbergen E, Pötter R, et al. Patient selection for accelerated partial breast irradiation (APBI) after breast-conserving surgery: recommendations of the GroupeEuropéen de Curiethérapy–European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (GEC–ESTRO) breast cancer working group based on clinical evidence 2009. Radiother Oncol 2010; 94:264–73.

slide8

[S4-2] Targeted Intraoperative Radiotherapy for Early Breast Cancer: TARGIT-A Trial- Updated Analysis of Local Recurrence and First Analysis of Survival

Lancet 2010

targit a ali masi
TARGIT-A ÇALIŞMASI
 • Prospektifrandomize çalışma
 • 9 ülkede 28 merkez çalışmaya katıldı
 • 1113 hasta IORT koluna 1119 hasta eksternal RT koluna randomize
 • 45 yaş üstü, unifokal, invazivduktalkarsinom hastalar çalışmaya dahil edildi
 • Lobulerkarsinom hastaları çalışma dışı olma nedeni
 • Çalışmanın primer hedefi lokal rekürrens
 • İkincil hedefler ise lokal toksisite ve morbidite
targeted intraoperative radiotherapy targit a study design
Targeted Intraoperative Radiotherapy (TARGIT-A) Study Design

R

*Plus EBRT (45-50 Gy, no boost) in patients at high risk (~15%); Pre-specified criteria (unsuspected lobular carcinoma, lymphovascular invasion, etc)

Baum M et al. Proc ASCO 2010;Abstract LBA517; Vaidya JS et al. Lancet 2010;[Epub ahead of print].

local recurrence rates in the conserved breast
Local Recurrence Rates in the Conserved Breast

*Restricted to 4 years as less than 420 patients (<20%) have follow-up beyond this point. All patients (with maximum follow-up of 10 years) are included in the analysis.

Baum M et al. Proc ASCO 2010;Abstract LBA517; Vaidya JS et al. Lancet 2010;[Epub ahead of print].

complications
Complications

Baum M et al. Proc ASCO 2010;Abstract LBA517; Vaidya JS et al. Lancet 2010;[Epub ahead of print].

complications1
Complications

Baum M et al. Proc ASCO 2010;Abstract LBA517; Vaidya JS et al. Lancet 2010;[Epub ahead of print].

al ma sonu lar
Çalışma Sonuçları
 • Seçilmiş erken evre meme kanserli olgularda cerrahi sırasında tek doz IORT eksternalRT’ye alternatif olabilir
 • Lokal rekürrens TARGIT ve EBRT de 4 yıllık takipte farklı değil (1.2% vs 0.95%, p = 0.41)
 • Ayni şekilde toksisite oranları da farkli değil
  • Major toksisite(3.3% vs 3.9%, p = 0.44)
  • RTOG toksisiteGrade 3 - 4 (0.5% vs 2.1%,p = 0.002)
el ectron i ntraoperative r adio t herapy eliot
ELectronIntraoperativeRadio Therapy= ELIOT

Fig 1. After the upper-outer quadrantectomy of left

breast, a medial glandular flap is performed. The breast

is separated, superficially by the skin, and deeply by the

pectoralis muscle.

Fig 2. The mobilization of the breast target is concluded preparing the lateral glandular flap.

Fig 3. The gland is reconstructed over the aluminum

and lead disks to expose the correct portion of the breast

to be irradiated. The disks (outlined) appear between

the restored breast and the pectoralis muscle.

Veronesiet alBreastCancerResTreat 2010

eliot 2010
ELIOT 2010
 • 1822 hastaELIOT çalışmasında 2000 – 2008 Aralık
 • 1800 hasta 21 GyRT90% isodose
 • 1381 hastaendokrin tedavi
 • 176 sadece kemoterapi
 • 198 kemoterapi ve endokrin tedavi
 • 67 hasta adjuvan tedavi yok
 • 58 hasta2005 itibaren Herceptin
 • Mean f/u 36.1 ay

Veronesi, Br Can Res Tr 2010

slide25
SONUÇ

Çalışma sonuçları için uzun takip süresi gerekir ancak ELIOT ilerisi için çok umut vaat eden bir yöntem olarak görülmektedir

slide34
SONUÇ

Uygun olmayan grupta belirgin olarak artmış lokal rekurrens ve uzak metastaz riski bulunmakta

ASTRO önerileri Faz 3 çalışmalarının uzun dönem sonuçları açıklanana kadar hasta seçiminde yol gösterici olabilir

slide35

1999 yılında IORT tedavisinin kullanıma girmesinden itibaren EuropeanInstitiute of Oncology’de 3000 den fazla hasta toksisite, lokal rekürrens, sağkalım ve kozmetik açısından tüm meme ışınlamasına eşdeğer sonuçlarla tedavi edilmiştir.

slide36

ELIOT 2100 rad (21 Gy) tümör yatağına tek doz olarak toplam 1 dakika da verilmekte

 • ELIOT boost ise 1200 rad (12 Gy) olarak meme koruyucu cerrahi tedavi esnasında ardından eksternalfraksiyone radyoterapi dozu olarak verilmekte ve tedavi süresini 1-2 hafta kısaltmaktadır.
eliot tekn
ELIOT TEKNİĞİ
 • Hasta seçimi ASTRO kılavuzuna göre
 • Unifokal erken evre invazivkarsinom
 • PT1 1 cm, pN0 (sent neg), M0
 • Negatif marjinler
 • Lenfovaskülerinvazyon yok
 • BRCA 1/2 mutasyonu olmayan
meme mob l zyonu
MEME MOBİLİZYONU
 • Tümör çıkarıldıktan sonra pektoralismajor kası üzerinden 5-10 cm meme mobilize edilirek meme parankimi radyoterapi için santralize edilir.
 • Aynı şekilde superfasyal sınır için meme ciltten 4-5 cm mobilize edilerek subkutan dokudan ayrılır
toras k duvar korunmasi
TORASİK DUVAR KORUNMASI
 • 5 mm kalınlığında kurşun plaklar (4,5,6,8 ve 10 cm çapta) pektoral fasya ve meme dokusu arasına konur.
 • Ardından kurşun plak üzerinden mobilize edilen meme dokusu 3-4 dikiş ile biraraya getirilir.
 • Kurşun plak üzerindeki meme dokusu kalınlığı ölçülür
slide42

Cilt korunması için polymethylmethacrylate (Perspex; HitesysSpA, Aprilia, Italy) tüp meme dokusu içine yerleştirilir ve cilt ile temas etmez ayrıca cilt ile tüp arasına steril ıslak gazlı bez konur

 • Lineer akselatör (LINAC) operasyon salonuna getirilerek bu polymethylmethacrylate tüpe bağlanır
 • Genelde ışın verilmesi gereken alan rezeksiyon çevresindeki 4-5 cm çaptaki meme dokusudur ancak bu meme büyüklüğüne göre 10 cm kadar olabilir
 • Daha sonra iki basamak halinde gerekli radyoterapi dozu ortalama 2-4 dakikada verilir. Planlanan ve verilen doz arasındaki fark %1.5 dan az ya da çok olmamaktadır.
kullanilan radyoterap c hazlari
KULLANILAN RADYOTERAPİ CİHAZLARI
 • Novac7 (Hitesys, Aprilia, Italy) ve Liac (Info and Tech, Rome, Italy)
 • 4-10 MeV elektron ışınları her doz pulse (0.02-0.09 Gy/pulse) vererek toplam 21 Gy dozu 1-2 dakika içinde verebilmektedir.
 • Tüplerin çapları 3-12 cm arasında değişmektedir.
standart rt ile ayn doz iort de verilebiliyor mu
Standart Rt ile aynı doz IORT de verilebiliyor mu?

İzoefektif doz hesaplaması için lineer-kuadratik (LQ) modeli kullanılmakta

Buna göre tek doz 21 Gyfraksiyone 65Gy ile eşdeğer olarak hesaplanmakta

slide47

IEO’da 2000-2007 arası 1306 hasta prospektifrandomize faz III ELIOT calışmasında yer almaktadır.

 • Bir kolda hastalar eksternal RT kolunda 50 Gy tüm meme ışınlaması ve ardından 10 Gy tümör yatağına boost olarak RT almakta
 • Diğer kolda ise tek doz 21 GY ELIOT almaktadırlar
 • Bu çalışmada hastalar takip süresindedirler ve sonuçları ilerde görebilicez
slide48

Ancak başta paylaştığım üzere randomize olmayan 1822 hasta ile yapılan çalışmalarda eksternal RT ile eşit sonuçlar çıkmıştır.

slide49
SONUÇ

Randomize çalışmaların yeterli takip süreleri açıklanıncaya kadar hasta seçiminde ASTRO önerileri dikkate alınmalıdır