Astudio’r Cyfryngau: Naratif - PowerPoint PPT Presentation

astudio r cyfryngau naratif n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Astudio’r Cyfryngau: Naratif PowerPoint Presentation
Download Presentation
Astudio’r Cyfryngau: Naratif

play fullscreen
1 / 12
Astudio’r Cyfryngau: Naratif
194 Views
Download Presentation
jarvis
Download Presentation

Astudio’r Cyfryngau: Naratif

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Astudio’r Cyfryngau:Naratif The Bill, ITV

 2. Nod y wers… • Ail ddal ar genre ac eiconograffiaeth • Adolygu theoriau a therminoleg yn ymwneud a strwythur naratif • Targedau yn seiliedig ar eich ffug arholiad Kick Ass, 2010

 3. Genre ac Eiconograffoiaeth Genre: Drama Heddlu/Trosedd Eiconograffiaeth: gwisg heddlu, ceir heddlu, ‘walkie talkies’, gorsaf heddlu, bathodyn

 4. Beth yw Naratif? Strwythyr Themâu Naratif?? Theori Codau Gweithredu a Chodau Enigma

 5. Beth i ddadansoddi? Semioteg: dadansoddi codau technegol a gweledol: Barthes, Levi-Strauss Genre: eiconograffiaeth, confensiynau’r genre Naratif?? Strwythur:Theori Todorov Cynrychiolaeth a chymeriadau: Propp

 6. Strwythur Naratif: • Naratifllinol/cylchol/ôl-fflachiadau/blaen-fflachiadau • Naratifagored/caeedig • Naratifcyfochrog/aml-linol/sengl • Gwrth-naratife.e. ail adrodd/ôl-fflach • Cadwynnaratif: achos ac effaith • Strwythur 3 Act Holywood (dangosiad, datblygiad, datrysiad) • StrwythurnaratifTodorov

 7. Naratif: Todorov • Cydbwysedd • Tarfiad • Ymderchiadfer y cydbwysedd • Naratifynsymudtuag at uchafbwynt/gwrthdaro • Datrysiad/adfercydbwysedd Tasg

 8. Tasg: Ewch ati i greu naratif llinol yn defnyddio theori strwythur naratif Todorov ar gyfer ffilm o’r genre: • Arswyd • Antur • Comedi • Ffuglen wyddonol • Rom Com

 9. Technegau Naratif: “Roedd Roland Barthes (1915-80) wedidylanwaduareinhastudiaetho’rffyrdd o gynhyrchuystyrmewntestunaudrwyarwyddion a systemau cod (semioteg).” • Codau enigma: Mae’rcodauymynrhoirhywfaint o wybodaethiniermwynennyneindiddorbeb a chaelniynawyddusiddysgumwy. • Codaugweithredu: Math o law ferisymudnaratifyneiflaen. Mae’narwyddi’rgynulleidfabydddigwyddiadnaratifyndigwydde.e. paciocêsddillad

 10. Lleoli’r gynulleidfa: • Y gwiliwrbreintiedig • Saethiadausafbwynt (POV) • Ôl-fflach/blaen-fflach • Codautechnegole.e. saincynefin, saethiadau, golygu, goleuo • Ymatebcynulleidfa • Cynrychiolaeth/Cymeriadau • Ideoleg

 11. Cymeriadau: • Ymgyrchwr • Propp • Ystrydebau • Cynrychiolaeth • Gwrthgyferbyniadau Deuaidd e.e. da yn erbyn drwg (Levi-Strauss)

 12. Dadansoddi The Bill o ran Naratif: