slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STRUKTURY A FUNKCE IMUNITNÍHO SYSTÉMU PowerPoint Presentation
Download Presentation
STRUKTURY A FUNKCE IMUNITNÍHO SYSTÉMU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

STRUKTURY A FUNKCE IMUNITNÍHO SYSTÉMU - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

STRUKTURY A FUNKCE IMUNITNÍHO SYSTÉMU. HISTORIE:. 1798 - vakcinace 1883 - fagocytóza přelom 19./20. stol. - protilátky, komplement, přecitlivělost, krevní skupiny 50. léta - struktura a funkce protilátek - imunologická tolerance - klonálně selekční hypotéza

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STRUKTURY A FUNKCE IMUNITNÍHO SYSTÉMU' - jared-kinney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

STRUKTURY

A FUNKCE

IMUNITNÍHO

SYSTÉMU

slide2

HISTORIE:

1798 - vakcinace

1883- fagocytóza

přelom 19./20. stol. - protilátky, komplement,

přecitlivělost, krevní skupiny

50.léta - struktura a funkce protilátek

- imunologická tolerance

- klonálně selekční hypotéza

60.léta - buněčný základ imunitních reakcí

-T, B lymfocyty

slide3

HISTORIE:

70.léta- HLA systém

- hybridomová technologie

80.léta - podstata specifického rozpoznávání

- HIV infekce a AIDS

90.léta - imunitní systém jako regulační síť

- přirozená imunita, identifikace PAMP

slide8

FAKTORY URČUJÍCÍ INDIVIDUÁLNÍ IMUNOLOGICKOU REAKTIVITU

INDIVIDUÁLNÍ

IMUNOLOGICKÁ REAKTIVITA

environmentální

faktory

genetická

dispozice

ontogenetické

podněty

expozice

škodlivinám

polymorfismus v

kojení

alergeny

genech pro

nitrobuněčné

signální molekuly

genech pro cytokiny

TNF, , IL-1,

IL-6, TNF, IL-10

expozice

mikrobům

genech

HLA systému

genech pro cytokinové receptory

INFR1,2, IL-12R1,

IL-4R, chemokinové R

prezentace Ag

T lymfocytů

slide9

FYZIOLOGICKÉ OBRANNÉ BARIÉRY

histologická stavba slizničních a kožních povrchů

 • mezibuněčné spoje
 • rychlá obměna
 • pohyblivé řasinky
 • glykokalyx
 • hlen
 • pH
 • přirozená mikroflóra
     • ustálené osidlovací vzory každého jedince
 • výsledek imunobiologických vlastností jedince
 • a unikátních environmentálníchh podmínek
 • kompetice s patogenními mikroby o „ životní prostor“
 • optimální stimuly pro imunitní systém
slide10

TKÁNĚ A ORGÁNY IMUNITNÍHO SYSTÉMU

primární orgány

- místa vyzrávání buněk

- kostní dřeň, thymus

sekundární orgány

- místa indukce imunitní odpovědi

- místa zmnožení zralých buněk

imunitního systému

- lymfatické uzliny, slezina

- kompartmentalizace

slizniční lymfoidní tkáň

- největší kompartment

imunitního systému

- chrání největší rozhranní

s vnějším prostředím

slide11

IMUNITNÍ MECHANISMY

IMUNITA

ZÍSKANÁ

(specifická)

PŘIROZENÁ

(nespecifická)

 • specifické rozpoznávání
 • „cizího“
 • - opožděná reakce
 • - imunologická paměť

- identifikace „cizího“

- okamžitá reakce

- absence paměti

slide13

PŘIROZENÁ IMUNITA

non – self

„bezpečné“

„nebezpečné“

fyziologická mikroflóra

patogenní mikroorg.

environmentální mikroorg.

škodlivé látky

neškodné látky

přítomnost PAMP

absence PAMP

NEODPOVÍDAVOST

přirozené imunity

AKTIVACE

přirozené imunity

apoptóza

nádor

poškozené

tkáně

nekróza

„bezpečné“ self

„nebezpečné“ self

self

slide14

SPECIFICKÁ IMUNITA

non – self

„každé non – self = antigen“

(„bezpečné“ i „nebezpečné“)

aktivace specifické imunity

(teoreticky)

většina

aktivit

specifické

imunity

je podmíněna

přirozenou

imunitou

T lymfocyty rozpoznávají pouze antigenní stimuly zpracované a prezentované

buňkami přirozené imunity

(dendritické buňky, monocyty, makrofágy)

v kontextu HLA I, HLA II molekul

a kostimulačních interakcí

specická imunita je také aktivována pouze

„ nebezpečným non - self

slide15

PŘIROZENÁ IMUNITA JAKO ZÁKLAD OBRANYSCHOPNOSTI

určuje „kontext“

pro specifickou imunitu

fylogeneticky

konzervované

vztah k jiným

tělním soustavám

PŘIROZENÁ

IMUNITA

identifikace

nebezpečných

vzorů

okamžitá

reakce

„stálá“

v ontogenezi

slide16

cytokiny

kontext specifického

rozpoznávání

PŘIROZENÁ IMUNITA IDENTIFIKACE „NEBEZPEČNÝCH“ VZORŮ

mozaika „nebezpečných“

vzorů mikrobů

(PAMPs)

PPR

PPR

APC

dendritická

buňka

makrofág

aktivace

slide17

SPECIFICKÁ IMUNITA - OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

B lymfocyty

imunoglobuliny

T lymfocyty

imunologická

paměť

specifické

rozpoznávání

„cizího“

SPECIFICKÁ

IMUNITA

kooperace

s přirozenou

imunitou

tolerance

„vlastního“

kontext

rozpoznávání

receptory

TcR, BcR

slide18

SPECIFICKÁ IMUNITA:

receptory

jsou vytvářeny

dopředu bez

antigenního

podnětu

genové

přeskupení

specifické

rozpoznávání

antigenů

prostřednicvím

receptorů

pro antigen

(slabé chemické

interakce)

rozpoznávání

B lymfocytů

je modifikováno

přítomností

antigenů

fylogeneticky

mladé

(je přenášena pouze

genetická

dispozice)

eliminace

autoreaktivních

T lymfocytů

imunologická

paměť

selekce

a klonální

expanze

slide21

VÝVOJ BUNĚK IMUNITNÍHO SYSTÉMU

probíhá v primárních orgánech imunitního systému:

- krvetvorná tkáň

- thymus

regulovaná mezibuněčnými interakcemi

regulovaná cytokiny

kmenová pluripotentní buňka krvetvorby

oddělující se krvetvorné linie

krvetvorba reaguje na podněty imunitního systému

morfologické změny

změny membránových molekul

slide22

infekce

imunopatologie

malignita

trauma

TĚLNÍ

BUŇKY

IMUNITNÍ

SYSTÉM

aktivace

ZÁNĚT

CSF

interleukiny

chemokiny

TNF

růstové faktory

STIMULACE

KRVETVORBY

slide23

CD3

CD4

TH

thymus

TdT

T ly

TdT

CD3

CD3

CD8

CD7

TC/S

CD3

CD8

CD2

CD4

B ly

CD34

CD19

stromální

buňka

B ly

lymfoidní

progenitor

Ag

CD19

CD38

CD138

Pl. b.

CD34

kmenová

buňka

CD34

myeloidní

progenitor

CD13

CD15

CD16

Ne

granul.

progenitor

Eo

CYTOKINY

CD15

IMUNITNÍ

SYSTEM

M

prozánětové

podněty

HLAII

CD14

CD71

erytroid.

progenitor

dendrit.

buňka

CD36

nádor

CD68

trauma

infekce

stres

glykoforin A

trombocyt.

progenitor

imunopatologie

CD41

CD41

CD42

slide24

DIFERENCIACE BUNĚK IMUNITNÍHO SYSTÉMU:

- morfologie

- cytochemie

- imunohistochemie

slide26

CD KLASIFIKACE:

monoklonální protilátky reagující

s identickou molekulou

(molekulově-charakterizovanou)

jsou shluknuty (CD,Cluster Designation)

CD1-CD247

adhezní molekuly

kostimulační molekuly

akcesorní molekuly

receptory pro cytokiny

receptory pro mediátory

slide27

MIGRACE

rychlá mobilita buněk imunitního systému je nezbytným předpokladem imunitní odpovědi

je regulována:

exogenními chemoatraktivními faktory

(mikrobiální)

endogenními chemoatraktivnímifaktory

(koagulace, komplement, chemokiny)

mezibuněčným kontaktem

Homing

Je regulovaný pohyb buněk specifické imunity

v průběhu vývoje (homingové molekuly, adresiny, HEV)

slide28

MIGRACE BUNĚK IMUNITNÍHO SYSTÉMU

imunitní systém je difúzní soustava

migrace je nezbytnou podmínkou funkce

induktivní

místo

krvetvorná

tkáň

migrace

migrace

efektorové

místo

slide29

ONTOGENEZE IMUNITNÍHO SYSTÉMU,

CÍLENÉ OSIDLOVÁNÍ

HEV

sliznice

CHEMOKINY

(CXC, CC)

uzliny

homingová

molekula

thymus

adresin

migrace

slide30

ÚLOHA CHEMOKINŮ V ŘÍZENÍ MIGRACE BUNĚK

V PRŮBĚHU OBRANNÉ REAKCE

infekce

nebezpečné

vzory

maturace

migrace (SLC)

dendritické

buňky

G.C.

LYMFATICKÁ

G.C.

G.C.

subkapsulární

sinus

UZLINA

T ly

kůra

RANTES,

IP-10,

TARC

dřeň

interakce

zárodečné

centrum

T ly

B ly

BLC

FDC

chemokiny

B ly

CXCR5

slide31

KOMUNIKACE V IMUNITNÍM SYSTÉMU

buňky

imunitního

systému

jsou mobilní

imunitní

systém

je difúzní

buňky

imunitního

systému

rychle

proliferují

imunitní

systém kooperuje

s jinými tělními

soustavami

VYSOKÁ ÚROVEŇ KOMUNIKACE

A KOOPERACE JE NEZBYTNÁ

slide32

CYTOKINY

V REGULACÍCH IMUNITNÍ ODPOVĚDI

cytokiny:

 • biologicky aktivní makromolekuly
 • inducibilní, rozmanité stimuly
 • funkční po vazbě na buněčný receptor
 • působení autokrinní, parakrinní, systémové
 • aktivace buňky cestou JAK, STAT
 • vyvázány na proteoglykany, nefunkční povrchové receptory
 • solubilní formy receptorů, přirozené inhibitory, autoprotilátky
 • produkce omezeným počtem buněčných typů
 • produkce většinou jaderných buněk
 • nejvýznamnější zdrojem jsou makrofágy
slide33

KOMUNIKACE V IMUNITNÍM SYSTÉMU

HUMORALNÍ SIGNÁLY

mediátory

cytokiny

lipidové

peptidové

prostaglandiny

kininy

hormony

vasoaktivní

peptidy

thromboxany

leukotrieny

neuropeptidy

slide34

KOMUNIKACE V IMUNITNÍM SYSTÉMU

MEZIBUNĚČNÉ SIGNÁLY

- bezprostřední kontakt mezi buňkami

- inducibilní (různé podněty)

kostimulační

interakce

akcesorní

interakce

kognitivní

interakce

adhezní

interakce

slide35

KOMUNIKACE V IMUNITNÍM SYSTÉMU

RŮSTOVÉ FAKTORY

FGF, IGF, VEGF, PDGF

INTERFERONY

reparace

tkání

angiogeneze

I. třída

, , 

II. třída

INTERLEUKINY

IL-1 až IL-27

CYTOKINY

RŮSTOVÉ FAKTORY

KRVETVORBY

CSF, IL-3, EPO, TPO

kooperace

T, B, IL-2, 4,

stimulace

T lymfo

IL-12, 18

CHEMOKINY

protizánětové

IL-10

CXC

migrace

neutrofilů

C, CX3C

PLURIPOTENTNÍ

PROZÁNĚTOVÉ

(zdroj makrofágy)

TNF, IL-1

CC

migrace makrofágů,

eosinofilů,

Tlymfocytů

slide36

I

I

C

C

X

C

C-X-C

-chemokiny

C

V

V

C

C

C

C

C-C

-chemokiny

ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ CHEMOKINŮ

slide37

CHEMOKINOVÝ RECEPTOR

CCR-5

CCR5

makrofág

slide38

CYTOKINY – INTRACELULÁRNÍ SIGNÁLY

cytokiny

konformační změny, oligomerizace

receptor

pro

cytokiny

Y

Jak(Tyk)

kinázy

P

P

dimerizace

fosforylace

P

P

S

T

A

T

S

T

A

T

P

S

T

A

T

S

T

A

T

P

P

transkripční

faktory

STAT

cytokiny

růstové faktory

buněčná

proliferace

transkripce

P

STAT

regulační

oblast

slide39

ADHEZNÍ INTERAKCE V REGULACÍCH

IMUNITNÍ ODPOVĚDI

 • aktivní přenos signálů
 • adhezní molekuly ovlivňující cytoskelet
 • buňky a nitrobuněčné přenašečové systémy
 • multimerní signální komplexy (FAK)
slide40

A

A

B

A

ADHEZNÍ INTERAKCE

 • AKTIVNÍ PROCESY
 • receptory  ligandy
 • (leukocyty  endotelové buňky)

exprese

adhezní interakce

konstitutivní

heterotypické

inducibilní

homotypické

buněčné signály

inside-out

outside-in

oligomerisace, konformační změny adhezních molekul

activace buněčných kináz (FAK)

interakce s cytoskeletem

slide41

ADHEZNÍ MOLEKULY

inducibilní

prozánětové cytokiny,

chemokiny

slide42

ADHEZNÍ MOLEKULY

cadheriny

imunoglobulinová

rodina

ICAM-1, 2, 3, VCAM-1

selektiny

E, P, L - selektiny

cukerné ligandy

ADHEZNÍ MOLEKULY

integrinová

rodina

heterodimery

1 integriny (VLA)

vazba na ECM

7

cílená migrace

2 integriny

leukocytární (LFA-1)

3 integriny

cytoadheziny

slide44

ADHEZNÍ MOLEKULY

rodina

kadherinů

rodina

imunoglobulinů

rodina

integrinů

rodina

selektinů

Krejsek, 2004