Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés
Download
1 / 17

1. A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés Oktatási Konferencia 2010 május 13 A FELSŐOKTATÁS HELYZETE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN Dr. Kis Papp László alelnök. 1. A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma. Év Jelentkező

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 1. A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma' - jarah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Értelmiségi Szakszervezeti TömörülésOktatási Konferencia2010 május 13A FELSŐOKTATÁS HELYZETEA BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBENDr. Kis Papp Lászlóalelnök


1 a fels oktat si int zm nyekbe jelentkez k sz ma
1. A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma

Év Jelentkező

 • 165.000

 • 160.000

 • 167.000

 • 150.000

  2006 132.000

  2007 108.000

 • 97.000

 • 127.000

  2010 140.000


2 az int zm nyrendszer jellemz i
2. Az intézményrendszer jellemzői

2005 2006 2007 2008 2009

Intézm. 71 71 72 72 71

Oktató 23188 22076 23787 23188 22076

Hallg. 424.161 416.348 421.520 424.161 416.348

1okt.jutó

hallg. 18,3 18,9 17,7 18,3 18,2


3 a fels oktat s fenntart i helyzete
3. A felsőoktatás fenntartói helyzete

2009/2010

Int.sz. Hallgató Oktató

Költségv.int. 29 363.773 18.426

Egyházi27 22.715 2.112

Magán 15 29.860 1.538

Összesen: 71 416.348 22.0765 a fels oktat s jelenlegi helyzete
5. A felsőoktatás jelenlegi helyzete

A felsőoktatás minősége Magyarország sikerének meghatározó eleme.

A felsőoktatás jelenleg:szétesett és jelen-

tős válságban van.

A felsőoktatássalszembeni 3 követelmény:

1.A képzés minőségének javitása,

2.A bolognai rendszer felülvizsgálata,

3.Át kell gondolni a felsőoktatás irányitási

és finanszirozási rendszerét.


6 a k pz s min s g nek javit sa
6. A képzés minőségének javitása

A stratégia lényege:

-a felsőoktatásban 400 ezer hallgató:fogl.10%

-közel 38 ezer munkavállaló:a 3.helyen a fogl.

-költségvetési támogatás 2010-220 Md Ft

- A felsőoktatás kisugárzása országosan és

regionálisan is jelentős

A felsőoktatás legyen mindenki számára

elérhető, aki teljesiti a bekerülés feltételeit.

-előirható az emelt szintű érettségi /vita!!!/

-összhangot kell teremteni a végzők száma és

a valós társadalmi igények között.

-speciális programok kidolgozása a hátrányos

helyzetű,de tehetséges tanulók befogadására


7. A bolognai rendszer felülvizsgálata

-Az ÁSZ jelentés felrója,hogy a felsőoktatás nem

eléggé gyakorlatias

-A Bologna rendszerben sok birálatéri a tanár-

képzést /A témáról külön előadásban/

-A felsőoktatási képzés minőségét a közoktatás

állapota jelentősen befolyásolja, súlyos gondok:

>csökkentek a természettudományos ismeretek,

>sok morális, magatartásbeli probléma van,

>sok középiskolában csökken az oktatás szintje,

>a roma tanulók tanulásában komoly gondok


8 a fels oktat s finansziroz si rendje
8.A felsőoktatás finanszirozási rendje

Az új finanszirozási rend alappillérei:

>Hosszútávú kiszámithatóság biztositása,

>Figyelembe kell venni az inditott szak iránti

munkaerőpiaci keresletet /Külön előadás!!/

>A finanszirozás függjön össze a képzési

költségekkel /intézmények között 100% eltérés/

>Vegye figyelembe a PPP beruházások hosszú-

távú finanszirozási lehetőségeit

>Kezelje külön a kutatások finanszirozását

>A felsőoktatás finanszirozásában fontos kérdés

a régiók támogatása.


9 ellent tek az int zm nyek k z tt
9.Ellentétek az intézmények között

Vidéki felsőoktatási intézmények véleménye

-Az új felvételi rendszer „kiüriti” a gazdaságilag

gyengébb térségeket,mert a vidéki fiatalok - a jobb

elhelyezkedés reményében – Bp-i intézményeket

jelölnek meg első helyen.

Ez a körülmény:

>Hozzájárul a leendő értelmiség „elvándorlásához”

ami tovább növeli az ország „kettészakadását”

>veszélyezteti a vidéki felsőoktatás létét

Régiós keretszámok megállapitása szükséges


10 1 javaslatok a finansziroz sra
10.1.Javaslatok a finanszirozásra

1.Normativ alapú finanszirozás esetében:

-csak a képzési normativák valódi értéke alapján,

-a képzési,fenntartási,kutatási normativák érték

megörzése esetében,

-garancia a 100%-os állami /költségvetési/ finan-

szirozásra,

- a jelenlegi állami támogatás /GDP 1%/ növelése

az OECD átlag-szintjére /GDP 1,4%/

-az igazoltan magasabb képzési és kutatási minő-

ség anyagi elismerése.

Ezekhez a feltételekhez:plusz források kellenek!


10 2 javaslatok a finansziroz sra
10.2.Javaslatok a finanszirozásra

2.Bázis alapú finanszirozás esetében:

Ehhez a finanszirozási formához:

-bőséges források kellenek,

-állandó képzési és kutatási programlehetőség,

-statikus felsőoktatási környezet.

Miután egyetlen feltétel sem áll rendelkezésre,ez

a finanszirozási forma nem valósitható meg.


10 3 javaslatok a finansziroz sra
10.3.Javaslatok a finanszirozásra

3.A 3 éves megállapodáshoz kötödő

„output-alapú” finanszirozás:

Jelen időben ehhez legközelebb eső finanszirozás

van érvényben a magyarországi felsőoktatásban.

A probléma: A különböző –számszerűsithető –

követelményeket maguk az intézmények határoz-

ták meg maguknak.

Ezt a finanszirozási formát a világon –a magyar

felsőoktatáson kívül –sehol sem alkalmazzák.


10 4 javaslatok a finansziroz sra
10.4.Javaslatok a finanszirozásra

4.Paraméteres finanszirozás:

A Bölcsek Tanácsa ezt a finanszirozási formát

ajánlja az alábbi feltételekkel:

-a magasabb felvételi pontszámmal bekerülő

hallgatók után nagyobb normativa járjon,

-meg kell erősiteni az intézményi kutatásokat

támogató pályázati rendszereket,

-a mesterképzésnél a munkaerőpiac előrejelzését

jobban figyelembe kell venni,

-előtérbe kerülne a fokozattal rendelkező oktatók-

kutatók létszámának bővitése.


11 a gazdas g szerepe lehet s gei a fels oktat s finansziroz s ban
11.A gazdaság szerepe,lehetőségeia felsőoktatás finanszirozásában

A Bölcsek Tanácsa ajánlásai:

-a szakképzési támogatás növelése /30%-ról 40%/

és a támogatandó intézményi kör bővitése,

-a vállalakozások csökkenthetik járulékfizetési

kötelezettségeiket az intézményi K+F támogatás

összegével,

-a helyi iparűzési adóbevételekből –önkormányzat

döntése alapján- felsőoktatási intézmény is támo-

gatható legyen,

-nagyobb szerepvállalás intézményeink részéről a

felnőttképzésben /Demográfiai okok miatt is!!/.


ad