Download
e lektira n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
E-lektira PowerPoint Presentation

E-lektira

661 Views Download Presentation
Download Presentation

E-lektira

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. E-lektira Kristian Perković, raz.12

  2. Medij • Medij- lat. (medius – srednji) 5. sredstvo prenošenja komunikacija • Izvor: Klaić, Bratoljub. Rječnik stranih riječi. Zagreb: Nakladni zavod MH, 1990.

  3. Vrste medija • Papir • Televizija (glas i slika) • Čovjek • Elektronički mediji

  4. Papirnata knjiga - e-knjigaIste knjige na različitim medijima Kindle i iphone Knjiga i sony

  5. Kako pristupiti ? • Izravno (http://lektire.skole.hr/naslovnica) • Preko stranice škole (http://www.ss-strojarskazaiiozanimanja-ri.skole.hr/ ) - knjižnica • Ali, obavezno treba imati svoj CARnet identitet (koji možete zatražiti kod voditeljice nastave)

  6. Kako pretraživati? • Autori - abecedno - kronološki(vremenski slijed) • Djela - abecedno - kronološki - osnovnoškolska lektira - srednjoškolska lektira • Popratni materijali – audio zapisi - video zapisi • Zanimljivosti o piscima i djelima

  7. Tražilica- prema ključnimriječima - napredno pretraživanje