Download
1 / 30

Táblák és szegélyek - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Táblák és szegélyek. Szavak száma. View  Toolbar (tulbar) eszköztár  Word count (wördkaunt) Szavak számlálása. View  Toolbar (tulbar) eszköztár  Tales and Borders. Képek. View  Toolbar (tulbar) eszköztár  Picture, Word Art. Eszközsor. Fájl menü File Szerkesztés Edit

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Táblák és szegélyek' - jaquelyn-knowles


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T bl k s szeg lyek
Táblák és szegélyek

Szavak száma

 • View  Toolbar (tulbar) eszköztár 

  Word count (wördkaunt) Szavak számlálása

 • View  Toolbar (tulbar) eszköztár  Tales and Borders

Képek

 • View  Toolbar (tulbar) eszköztár  Picture, Word Art


Eszk zsor
Eszközsor

 • Fájl menü File

 • Szerkesztés Edit

 • Nézet View

 • Beszúrás – Insert

 • Formátum - Format

 • Táblázat – Table [téjbl]

 • Vége


F jl men
Fájl menü

Új dokumentum Megnyitás Bezárás Mentés Mentés másként OldalbeállításNyomtatási nézetNyomtatás Küldés

Kilépés  

New nju

Open opönStrg+O

Close klóz

SaveszévStrg+S

Saveasszév ez

Pagesetuppédzsszetap

Print Previewprintprívjú

Print print

Sentto szent to

Exitekzit


Oldalbe ll t s
Oldalbeállítás

[péjdzs szetáp] oldalbeállítás

[péjpör] papírméret

[léjáut] elrendezés

[báttöm] alsó

[mardzsinsz] margó

felső

bal

[rájt] jobb

[orientéjsön] tájolás

[multipl péjdzsiz] több oldal

[privjú] minta

[öppláj tu] hatókör

[hól dokjument] teljes dokumentum

[difólt] alapértelmezés


Nyomtat s print
Nyomtatás print

[fájnd printör] nyomtató keresése

[print] nyomtatás

[propörtiz] tulajdonságok

[printör] nyomtató

[menjuöl duplex] kézi adagolású kétoldalas

[péjdzs réjndzs] Nyomtatási tartomány

[ól] minden oldal

[kopiz] nyomatok

[kjurrönt péjdzs] aktuális oldal

[námbör ov kopiz] példányszám

[péjdzsiz] oldalak

Írja be az oldalszámokat és/vagy –tartományokat, például 1;3, 5-12

[péjdzsiz pör shít] több oldal egy lapon

[print vát] nyomtatandó

[zúm] nagyítás/kicsinyítés

[ól péjdzsiz in réjndzs] A tartomány minden oldala


Szerkeszt s edit
Szerkesztés Edit

Visszavonás

Ismét

Kivágás

Másolás

Beillesztés

Törlés

Összes kijelölése

Keresés

Csere

Ugrás

Undo andu Strg+Z

Repeat riít Strg+Y

Cut kat Strg+X

Copy kopi Strg+C

Paste pészt Strg+V

Clear klír  

Select All szelekt ol Strg+A

Find fájnd Strg+F

Replace riplész Strg+H

Go To go tu Strg+G


Keres s s csere
Keresés és csere

keresés

[go tu] ugrás

[fájnd end ripléjsz] keresés és csere

[fájnd vát] keresett szöveg

[hájlájt ól itemz fáund in] Összes találat kiemelése a következőben

csere

[ripléjsz wid] csere erre

[mór] egyebek


N zet view
Nézet View

Eszköztárak

Vonalzó

Miniatűrök

Élőfej- élőláb

Teljes képernyő

Nagyítás

Toolbarstúlbár

Rulerrulör

Thumbnailstszambnélz

Header and Footer

hedör end fútör

FullScreenful

Zoom zum


L fej l l b
Élőfej élőláb

Insert time

idő beszúrása

Oldalszám beszúrása

[hedör end fútör] élőfej és élőláb

Insert number of pages

[inzert nambör ov pédzsiz] Oldalak számának beszúrása

[inzört outo tekszt] kész szöveg beszúrása

Format page number (volt korábban)

oldalbeállítás

[léjáut] elrendezés

Insert date dátum beszúrása

[diförönt förszt péjdzs] első oldal eltérő

Page setup oldalbeállítás

[difólt] alapértelmezés


Ttekintket bb n zet
Áttekintketőbb nézet

 • View (vjú) nézet  thumbnails (tszamnélz) miniatűrök


Besz r s insert
Beszúrás - Insert

 • Töréspont

 • Oldalszámok

 • Dátum és idő

 • Szimbólum

 • Hivatkozás

 • Kép

 • Szövegdoboz

 • Fájl

 • Hiperhivatkozás

 • Break [bréjk] (ctrl+enter)

 • Page numbers [péjdzs námbörz]

 • Date and time [déjt end tájm]

 • Symbol [szimbol]

 • Reference [reförönsz]

 • Picture [pikcsör]

 • Text Box [tekszt boksz]

 • File [fájl]

 • Hyperlink [hájpörlink]


Besz r s insert 1
Beszúrás – Insert 1.

[bréjk] töréspont beszúrása

[bréjk tájpsz] töréspont

[péjdzs bréjk] oldaltörés

[kálömn bréjk] hasábtörés

[szeksön bréjk tájpsz] szakasztörés

[nekszt péjdzs] új oldal

[kántinyuösz] folyamatos

[ívn péjdzs] páros oldal

[odd péjdzs] páratlan oldal

[szimbolz] szimbólumok

[szpesöl kerektörz] különleges karakterek

[ríszentli juzd szimbolz] legutóbb használt szimbólumok


Besz r s insert 2
Beszúrás – Insert 2.

[fútnót end endnót] Lábjegyzet és végjegyzet

[lokéjsön] hely

[fútnóts] lábjegyzet

[endnóts] végjegyzet

[námbör formet] számformátum

[sztárt et] kezdő sorszám

[námböring] számozás

[kepsön] képaláírás

[opsönsz] beállítások

[léjböl] felirat

[figör] ábra

[ikszklúd léjböl from kepsön] felirat kihagyása a képaláírásból

[njú léjböl] új felirat


Oldalsz m elhelyez se a sz vegben
Oldalszám elhelyezése a szövegben

 • Insert  Page numbers

Page numbers

Position (pozisön) elhelyezkedés

Top of page (top ov pédzs) az oldal tetején

Bottom of page (batom ov pédzs) az oldal alján

Preview (prívjú)

Bemutató

Aligment (ölájnmönt) igazítás

Left (left) balra

Center (szentör) középre

Right (rájt) jobbra

Inside (inszájd) belül

Outside (autszájd)kívülre

OK

Cancel

Show numer on firs page (sou namber on förszt pédzs)

Az első oldalon is legyen szám

Format


Format

Page number format (formet) Szám formátuma

1, 2, 3, …


Tartalomjegyz k
Tartalomjegyzék

Insert  Reference (reförensz) Hivatkozás Index and Tables Tárgymutató és tartalomjegyzék

Nyomtatási kép

Címsor 1

Oldalszámok megjelenítése

Oldalszámok jobbra igazítva

(teb lídör) Kitöltő karakter

(modifáj)Módosítás

Szintek


Format form tum
Format, Formátum

 • Betűtípus

 • Bekezdés

 • Felsorolás és számozás

 • Szegély és mintázat

 • Hasábok

 • Tabulátorok

 • Iniciálé

 • Stílusok és formázás

 • Font

 • Pharagraph

 • Bullets and Numbering

 • Borders and Shading

 • Columns

 • Tabs

 • Drop Cap

 • Styles and Formatting


Bet t pus font
Betűtípus/Font

Font Betűtípus

Font

Font

Betűtípus

Font style (sztájl) Betűstílus

Size

Méret

Regular (regjulör) Normál

Italic (itelik) Dőlt

Bold (bould) Félkövér

Bold Italic

Times new roman

Arial

8

9

10

Font color (kalör) Betűszín

Underlinestyle (undörlájn)

Aláhúzás típusa

Underlinecolor

Effects (ifekt) Különlegességek

Strikethrough (sztájtszru) Áthúzott

Superscript (szjupöszkript) Felső index

Subscription (szabszkripsön) Alsó index


Bet t pus character spacing text effects
Betűtípus/CharacterSpacing,Text effects

Character Spacing (karektör) Térköz és pozíció

Character Spacing

Scale (szkél) Méretarány

Spacing Betűköz

Expanded (ekszpendid) ritkított

Condensed (köndenszt) sűrített

Position (pözisön) Elhelyezés

Normal

Raised (rézd) Emelt

Lowered (lavör) Süllyesztett

Text effects (ifektsz) Effektusok a szövegben


Bekezd sek
Bekezdések

Paragraph (pearögraf) bekezdés

Indents and Spacing (inden end szpészin) Behúzás és térköz

General ( dzsenöral) általános

Alignment (ölájment) igazítás

Left

Centered

Right

Justified (dzsasztifájd)

Indentation (indentésön) Behúzás

Special (szpesöl)

First line Első sor

Hanging Függő

Left

Right

By (mértéke)

Spacing térköz

Line spaceing sorköz

Single (szingöl)

1,5 lines sor

Double (dabl)

At least (et líszt) Legalább

Exacty (igzektli) Pontosan

Multiple (maltipöl) Többszörös

Before (bifor) Előtte

After (eftör) Utánna

Preview Minta


Felsorol s s sz moz s i
Felsorolás és számozás I

Bulleted (Bulited)

Felsorolás

Numbered (numbörd) Számozott

Outline numbered (autlájn)

Többszintű

List styles (listastílusok)


Felsorol s s sz moz s ii customize kaszt m jz testreszab s
Felsorolás és számozás II Customize (kasztömájz) Testreszabás

Betűtípus

Karakter

Kép

Behúzás

Tabulátorhely


Has bok columns k l mnsz
Hasábok – Columns [kálömnsz]

[priszets] típus

[námbör ov kálömnsz] hasábok száma

[line between] választóvonal

[widh end spéjszing] hasábok szélessége és térköze

[privjú] minta

[kálömn] melyik

[sztárt njú kálömn] új hasáb kezdése

[ikvól kálömn widh] azonos hasábszélesség

[spéjszing] térköz

[öpláj tu] hatókör

[widh] szélesség


T bl zat table t jbl
Táblázat – Table [téjbl]

 • Draw table [dró téjbl]

 • Insert [inzört]

 • Delete [dilit]

 • Select [szelekt]

 • Merge Cells [mördzs szellsz]

 • Split Cells [szplit szellsz]

 • Split Table [szplit téjbl]

 • Table AutoFormat [téjbl outoformet]

 • AutoFit [outufit]

 • Heading Rows Repeat [heding rous ripít]

 • Convert [konvört]

 • Sort [szort]

 • Formula [fourmjula]

 • Show Gridlines [sóu gridlájnsz]

 • Table Properties [téjbl propörtiz]

 • Táblázat rajzolása

 • Beszúrás

 • Törlés

 • Kijelölés

 • Cellák egyesítése

 • Cellák felosztása

 • Táblázat felosztása

 • Automatikus formázás

 • Automatikus méretezés

 • Címsorok ismétlése

 • Konvertálás

 • Sorba rendezés

 • Képlet

 • Rácsvonalak elrejtése

 • Táblázat tulajdonságai


T bl zat table t jbl 1
Táblázat – Table [téjbl] 1.

[inzört téjbl] új táblázat

[téjbl szájz] a táblázat mérete

[námbör ov kálömnsz] oszlopok száma

[námbör ov rouz] sorok száma

[outofit bihéjviör] az automatikus méretezés működése

[fikzd kálömn widh] állandó oszlopszélesség

[outometformet] automatikus formázás

[outofit tu kontenc] automatikus méretezés a tartalomhoz

[outofit tu vindó] automatikus méretezés az ablakhoz

[rimembör dimenzionz for njú téjblz] beállítások megőrzése új táblázatokhoz


Táblázat – Table [téjbl] 2.

[téjblz end bórdörz] táblázatok és szegélyek

[szórt tekszt] szöveg rendezése

[tájp] formátum

[összending] emelkedő

[szórt báj] rendezés

[disszending] csökkenőForm z sok
Formázások

1, Áttekinthetőbb nézet

2, Oldalszám elhelyezése a szövegben

3, Bekezdések legyenek sorkizártak, sorköz kicsit nagyobb

4, Betűtípus

5, Felsorolás és számozás

6, Tartalomjegyzék

Vége


A borsodi sors
A borsodi sors

 • Olvassuk el együtt a szöveget

 • A feladatot a táblán találjátok

 • A feladatot közösen oldjuk meg