Valence bond theory
Download
1 / 29

Valence Bond Theory - PowerPoint PPT Presentation


 • 304 Views
 • Uploaded on

Valence Bond Theory. Değerlik Bağı Kuramı. Molekül veya poli iyonlar nasıl birarada tutunuyor? Niye atomlar tuhaf açılar yapıyor ? Moleküller neden düz değil ? Molekül yapısını tahmin edebilir miyiz ? Yapıların fiziksel ve kimyasal özellikler ile ilişkisi nedir ?. 3 tip bağlanma vardır:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Valence Bond Theory' - janna-ryan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Valence bond theory
Valence Bond Theory

Değerlik Bağı Kuramı

 • Molekül veya poli iyonlar nasıl birarada tutunuyor?

 • Niye atomlar tuhaf açılar yapıyor?

 • Moleküller neden düz değil?

 • Molekül yapısını tahmin edebilir miyiz?

 • Yapıların fiziksel ve kimyasal özellikler ile ilişkisi nedir?


Valence bond theory

3 tip bağlanma vardır:

 • İyonik Bağ:—1 veya daha fazla elektron bir atomdan diğerine tamamen transfer olur(biri kaybeder diğeri kazanır)ve birbirini çeken zıt yükler oluşur

 • Kovalent bağ-bazı değerlik elektronları ortaklaşa kullanılır

 • Metalik Bağ – Metal atomları birarada tutulur

 • İyon bağları yöne bağımlı değildir.

 • Kovalent bağların açıklanmasında değerlik bağ kuramı ve molekül orbital kuramı kullanılır.

 • DBK göre moleküllerin oluşmasında atomların değerlik elektronları kullanılır.

 • Lewis simgeleri

 • Oktet Kuralı

Birçok bağ iyonik ve kovalent bağ arasındadır.En fark
EN Farkı bağlıdır

 • EN farkı:

  • 1.7 - 4.0: İyonik

  • 0.3 - 1.7: Polar Kovalent

  • 0.0 - 0.3: Apolar Kovalent

 • Örnek: NaCl

 • Na = 0.8, Cl = 3.0

 • Fark = 2.2,

 • Buyüzden

 • Bu bir iyonik bağdır!


Y oni k b a lar
İy bağlıdıronik Bağlar

İyonik bileşikler genellikle metaller ile ametaller (periyodik tablonun zıt iki uçundakiler) arasında oluşur.


Valence bond theory

G. N. Lewis bağlıdır

1875 - 1946

 • Elektron dağılımıLewis (nokta) yapılarıyla tahmin edilir

 • Kaç elektronun kovalent bağ yapacağına bu şekilde karar verirsin(iyonik bağlarda yük sayısıyla karar verilir)


Be ve oe

•• bağlıdır

H

Cl

••

OEÇ

BEÇ

BEÇ ve OEÇ

 • Değerlik elektronları bağ çiftleri (BEÇ) veya ortaklaşılmamış elektron çiftleri (OEÇ) şeklinde bulunur

Bu birLEWISyapısıdır.


Ba olu umu

•• bağlıdır

••

Cl

H

H

Cl

••

+

••

Bağ Oluşumu

Komşu atom orbitallerinin örtüşmesiyle bir bağ oluşur

H (1s) ve Cl (2p) orbitallerinin örtüşmesi

Herbir atom eşleşmemiş tek bir elektrona sahiptir


De erlik elektronlar
Değerlik Elektronları bağlıdır

 • En dış enerji seviyesindeki elektronlara valens elektronu denir

 • B :1s2 2s2 2p1; dış enerji seviyesi = 2, ve 2+1 = 3 değerlik elektronu vardır

 • Br : [Ar] 4s2 3d10 4p5Kaç tane değerlik elektronu vardır?


Valence bond theory

Ana grubu elementlerinde değerlik elektron sayısı = bağlıdırgrup atom = Grup sayısı


Nokta yap s
Nokta Yapısı bağlıdır

Amonyak, NH3

1. Merkez atomuna karar ver; H asla olmaz,Neden?

Elektron afinitesi en düşük atom merkez atomu seçilir. (Çoğu kez en düşük elektronegatif atom alınır)Bu yüzden, N merkez atomudur.

2. Kullanılan değerlik elektron sayısını bul

H = 1 ve N = 5

Toplam = (3 x 1) + 5

= 8 elektron / 4 çift


Valence bond theory

H bağlıdır

H

N

H

••

H

H

N

H

Nokta Yapısı

3. Merkez atomu ile uç atomlar arasında tek bağ koy. Herbir bağ 2 elektrondan oluşur.

4. Geri kalan elektronlar oktet i tamalamak için OEÇ olarak kullanılır (H için dublet).

3 BEÇ ve 1 OEÇ.

N 4 elekron çifti paylaşır (8 elektron), H 1 çift paylaşır.


Valence bond theory

•• bağlıdır

H

H

N

H

5. H hariç diğer atomların etrafında 4 elektron çifti olup olmadığını kontrol et.

6. Eğer fazla elektronun varsa yapıda çift veya üçlü bağ vardır.


K arbon dio ksit co 2
K bağlıdırarbon Dioksit, CO2

1. Merkez atom =

2. DE =

3. Bağ yap.

C 4 e-O 6 e- X 2 O’s = 12 e-Toplam: 16 DE

12 elektron geride kalır (6 çift).

4. OEÇ leri dış atomlara yerleştir.

5. Herbir atom valensini sekize tamaladı mı?


Valence bond theory
CO bağlıdır2

C 4 e-O 6 e- X 2 O’s = 12 e-Toplam: 16 DE

Çizimde kaç tane var?

6. Çok fazla elektron var. Bu yüzden C ve O arasında çift bağ yapmalıyız. Böylece C oktedini tamamlar


Genellikle c n p o ve s i in ift ve l ba lar g zlenir

H bağlıdır2CO

Genellikle, C, N, P, O, ve S için çift ve üçlü bağlar gözlenir

SO3

C2F4


Z n z s lf r dio ksit so 2
ÇİZİNİZ! bağlıdırSülfür Dioksit, SO2


O k tet kural n n stisnalar

BF bağlıdır3

SF4

Oktet Kuralının İstisnaları

Genellikle B vedaha yüksek periyottaki elementlerde oluşur. Genel istisnalar: Be, B, P, S, ve Xe.

Be: 4

B: 6

P: 8 veya 10

S: 8, 10, veya 12

Xe: 8, 10, veya 12


Mole k l e r geometr i
Mole bağlıdırküler Geometri


Valence bond theory

Molekül Geometrileri bağlıdır

Molekül elektron çiftleri arasındaki itme minimum olacak şekilde bir yapı kabul eder

VSEPR

 • Valence Shell Electron Pair Repulsion Teorisi.

 • Geometriyi elektron çiftleri arasındaki itme belirler


Yayg n geometriler
Yaygın Geometriler bağlıdır

Çizgisel

Trigonal Düzlemsel

Tetrahedral


Vsepr emas
VSEPR bağlıdırŞeması

 • Lewis yapısı kullanarak molekül geometrisini tahmin et.

 • Elektronların düzenlenmesi bağ açılarını ortaya koyar

 • Elektron düzenlenmesi kısmen molekül yapısını verir

 • Merkez atomuna bakarak tablodan yapıyı seç.!

 • Elektron yoğunluğu bölgesini düşün bağ saysını değil (çift bağ vs)


Valence bond theory

bağlıdır

BS

Geometri

Lewis Yap.

Örnek

Molekül Yap


Vsepr ile yap tahmini
VSEPR bağlıdır ile yapı Tahmini

Su, H2O

Elektron çifti geometrisi

TETRAHEDRAL

2 BEÇ

2 OEÇ

Geometri AÇISAL (V-Şekli).


Valence bond theory

Am bağlıdıronyak NH3

Elektron çifti geometrisitetrahedral.

OEÇ tetrahedral köşede

-4 çift

Molekül geometrisi— Atomların pozisyonu —TRİGONAL PİRAMİT.


De erlik ba kuram
Değerlik Bağı Kuramı bağlıdır

 • Koordinasyon bileşiklerinde metal -ligant bağı koordine kovalent bağdır. Koordine kovalent bağlarda, bağı oluşturan elektron çifti aynı atoma aittir.

 • Koordinasyon bileşiklerine ligantın ortaklanmamış elektron çifti koordine kovalent bağı oluşturur.


Tetra k loroal minat yonu alcl 4
Tetra bağlıdırkloroalüminat İyonu, [AlCl4]¯

Orbital hibritleşmesine göre

Al 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

Al–

1s2 2s2 2p6 (sp3)4

sp3

hibritleşmesi


Alcl 4 orbital h ibritle mesi yakla m
[AlCl bağlıdır4]¯Orbital Hibritleşmesi Yaklaşımı

Dört nötral klor atomunun

herbiri bir elektronunu Al

atomuna vererek

bir sigma bağı oluşturur

dörtyüzlü


Bu yakla m n sorunlar
Bu yaklaşımın sorunları bağlıdır

Al’un kararlı değerliği +3 dür,

-1 değil

-1 formal yük

daha elektronegatif

Cl atomu üzerinde bulunmalıdır.