de terugbetaling van geneesmiddelen in belgi n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
De terugbetaling van geneesmiddelen in België

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

De terugbetaling van geneesmiddelen in België - PowerPoint PPT Presentation


 • 282 Views
 • Uploaded on

De terugbetaling van geneesmiddelen in België. 29/04/2009. De Onafhankelijke Ziekenfondsen - MLOZ. Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Union Nationale des Mutualités Libres MLOZ : 3 e Verzekeringsinstelling (VI): meer dan 1,9 miljoen verzekerden 17,8 % van de Belgische bevolking

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'De terugbetaling van geneesmiddelen in België' - janet


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de onafhankelijke ziekenfondsen mloz
De Onafhankelijke Ziekenfondsen - MLOZ

Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

Union Nationale des Mutualités Libres

 • MLOZ : 3e Verzekeringsinstelling (VI): meer dan 1,9 miljoen verzekerden17,8 % van de Belgische bevolking
 • 7 Onafhankelijke Ziekenfondsen: de "500"
  • 501 OZ Onafhankelijk Ziekenfonds
  • 506 Mut Prof et Libre Rég Wallonne
  • 509 Euromut
  • 515 Freie Krankenkasse
  • 516 Securex
  • 526 Partena Ziekenfonds & Partners
  • 527 Partenamut
typisch belgisch
Typisch Belgisch
 • Bespreking tussen de sociale partners volgens overlegmodel
 • Therapeutische vrijheid voor de arts
  • met een bepaalde financiële verantwoordelijkheid
 • Vrije keuze van patiënt
  • geen inschrijving bij een arts
  • wel GMD bij een HA (niet verplicht)
traject van een geneesmiddel
Traject van een geneesmiddel
 • Registratie (FAGG/EMEA):
  • veiligheid, kwaliteit, werkzaamheid
  • Bijsluiter met de geregistreerde indicaties
 • Vaststellen van de maximumprijs (Economische Zaken)
 • Terugbetaling:
  • Beslissing:
   • op basis van een voorstel van de CTG
   • door minister van sociale zaken
   • binnen 180 dagen na aanvraag
  • Via inschrijving op de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten
  • Al dan niet met bepaalde restricties

FAGG = Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen enGezondheidsproducten

CTG = Commissie Tgemoetkoming Geneesmiddelen

commissie tegemoetkoming geneesmiddelen
Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen

Samenstelling van de CTG:

 • 22 stemgerechtigde leden:
  • 7 academici
  • 8 VI
  • 4 vertegenwoordigers artsen
  • 3 vertegenwoordigers apothekers
 • 8 niet stemgerechtigde leden
  • Vertegenwoordigers van 4 ministeriële kabinetten, Pharma.be, Febelgen, DGEC

Het voorstel van de CTG is gebaseerd op:

 • Werkzaamheid, therapeutische waarde, plaats in de medische praktijk, …
koninklijk besluit 21 12 2001
Koninklijk Besluit 21/12/2001

Dit KB regelt de inschrijving van farmaceutische specialiteiten in de lijst van de terugbetaalbare geneesmiddelen:

 • werking van de CTG
 • procedure voor aanvraag door de firma

De bijlage aan het KB 21/12/2001 bevat de lijst van de terugbetaalbare specialiteiten

 • onderverdeeld in verschillende hoofdstukken: I, II, III, IV, IVbis, V, VI
koninklijk besluit 21 12 20011
Koninklijk Besluit 21/12/2001

Naast een inschrijving in de lijst, krijgen terugbetaalbare geneesmiddelen ook een vergoedingscategorie

A, B, C, Cs, Cx

 • verschillend percentage van tussenkomst (100% tot 20%)
 • afhankelijk van belang/levensnoodzakelijkheid
besparingsmaatregelen
Besparingsmaatregelen

Stimulering van het voorschrijven van goedkope geneesmiddelen:

 • De referentieterugbetaling
 • Het Voorschrijven Op Stofnaam (VOS)
 • Goedkoop voorschrijven
 • KIWI-light
 • Andere (prijs (kost)/volumecontracten)

Verplichte prijsdalingen:

 • « Oude » geneesmiddelen (lang terugbetaald)
 • Geneesmiddelen > 2 jr. in de referentieterugbetaling
referentieterugbetaling
Referentieterugbetaling

Sinds 1/6/2001

Concreet:

 • de vergoedingsbasis voor een origineel geneesmiddel waarvoor er een goedkoper terugbetaald alternatief (vb. generiek, kopie) met hetzelfde werkzaam bestanddeel bestaat, wordt verminderd

Praktisch:

 • hogere bijdrage voor de patiënt wanneer een duurder geneesmiddel wordt voorgeschreven
 • Dikwijls: prijsdaling van het origineel geneesmiddel tot de vergoedingsbasis
voorschrijven op stofnaam vos
Voorschrijven Op Stofnaam (VOS)

Mogelijk sinds 1 oktober 2005:

 • vermelding naam, vorm, concentratie, dosis/dag, aantal eenheden of therapieduur

De apotheker past een beslisboom toe, rekening houdend met de continuïteit van de behandeling:

 • generiek, kopie of origineel opgenomen in referentieterugbetaling en zonder supplement voor de patiënt;
 • origineel opgenomen in referentieterugbetaling, met supplement
 • origineel niet opgenomen in referentieterugbetaling (indien 1 en 2 n.v.t.)

Binnenkort:

 • incentives apothekers (goedkoop afleveren)?
voorschrijven op stofnaam vos1
Voorschrijven Op Stofnaam (VOS)

Onderzoek RIZIV (gegevens 2007):

 • ± 3% van de afgeleverde verpakkingen zijn VOS, voor het grootste deel geneesmiddelen waarvoor een generisch alternatief bestaat.
 • Meest voorgeschreven op stofnaam: omeprazol, amoxicilline, ibuprofen
 • Voorschrijvers die het minst gebruik maken van VOS: huisartsen en gynecologen
 • VOS leidt over het algemeen tot de aflevering van minder dure verpakkingen
goedkoop voorschrijven
Goedkoop voorschrijven

Sinds 1/4/2006: voorschrijvers moeten een bepaald percentage "goedkope" voorschriften behalen ten opzichte van zijn totaal aantal voorgeschreven vergoedbare specialiteiten

Reden:

 • voorschrijvers sensibiliseren om rekening te houden met de kostprijs van een geneesmiddel

Definitie « goedkoop »:

 • Originele geneesmiddelen waarvan de prijs is gedaald tot de vergoedingsbasis
 • Generieken en kopieën (waarvan de prijs lager of gelijk is aan de vergoedingsbasis); -30% tov origineel
 • Specialiteiten met voorschrift op stofnaam
goedkoop voorschrijven1
Goedkoop voorschrijven

Feedbackcampagne 2008:

 • 2007, percentage goedkope voorschriften voor alle disciplines: 42%
 • 98% van de huisartsen en 90% van de specialistenbereikte de vastgestelde minimumdrempel
kiwi light
KIWI light

Principe

 • Alleen betrekking op specialiteiten die niet meer onder octrooi vallen en die hetzelfde werkzaam bestanddeel bevatten.
 • Toegepast op Simvastatine
 • Alle specialiteiten met hetzelfde werkzaam bestanddeel blijven vergoed, maar de goedkoopste specialiteit behoudt de vergoedingscategorie en alle andere specialiteiten worden een categorie teruggezet.
 • Het geneesmiddel dat het goedkoopste is heeft dus het hoogste vergoedingspercentage voor de patiënt.
kiwi light1
KIWI light

Concreet:

 • Zocor: goedkoopste,  terugbetaling in cat. Bde andere: categorie C

MAAR

 • Generieken terugbetalingscategorie C hebben aanvraag tot verplaatsing van categorie C naar categorie B ingediend, met dezelfde prijs als de "winnaar" Zocor. Mogelijk want: de beschermingsperiode van 18 maanden, die voorzien was voor de "winnaar", is niet ingeschreven in de wetgeving!
van belang voor de vi s
Van belang voor de VI's
 • Toegankelijkheid tot de verzorging
 • Voortbestaan van de verzekering
 • Financiële verantwoordelijkheid
  • "reserve fonds" in geval van overschrijding van budgetten
  • "variabele administratieve kosten"
 • NB voor de arts, in verband met geneesmiddelenvoorschrift:

weinig financiële verantwoordelijkheid, behalve

  • bij overconsumptie of onjuist attesteren (sancties mogelijk)
  • wordt, door sensibilisatie en feedbackcampagnes, aangemoedigd om
   • goedkoop voor te schrijven,
   • zich te richten volgens de AGP,
   • en, daar waar er duidelijke beperkende regelgeving bestaat, die toe te passen
lijst van de terugbetaalbare specialiteiten
Lijst van de terugbetaalbare specialiteiten
 • De tegemoetkomingsregelingen verschillen volgens het hoofdstuk waarin de specialiteit ingeschreven is:
  • Hoofdstuk I
   • geen specifieke voorwaarden
  • Hoofdstuk II
   • regelgeving die gevolgd moet worden zodat de Aanbevelingen van Goede Praktijk (AGP) nagevolgd worden
   • toestemming van adviserende geneesheer (AG) is niet vereist,
   • maar AG en RIZIV kunnen a posteriori controle uitvoeren
  • Hoofdstuk IV
   • specifieke regelgeving
   • + toestemming van AG ("a priori controle")
  • Hoofdstuk IV bis: geïmporteerde geneesmiddelen
   • specifieke regelgeving
   • + toestemming van AG
hoofdstuk ii
Hoofdstuk II

Doel

 • Administratieve vereenvoudiging
  • geen voorafgaand akkoord van de AG nodig
  • minder ingewikkelde voorschrijfprocedures
 • Bevorderen van adequaat voorschrijven,aangepast aan wetenschappelijke evolutie van de medische praktijk en aan de evidence based medecine(EBM).

Voorwaarden voor inschrijving:

 • voor vooraf bepaalde therapeutische klassen / sub-klassen
  • waarvoor “Aanbevelingen van Goede Praktijk (AGP)” bestaan, die conform aan de EBM opgemaakt zijn
  • terugbetalingscriteria in dezelfde lijn
  • statines, fibraten, PPI's, astma/COPD
 • bij switch van Hoofdstuk I of IV naar II
  • geen negatieve budgettaire impact
hoofdstuk iv
Hoofdstuk IV
 • Terugbetaling onderworpen aan specifieke voorwaarden.
  • reden: medisch, budgettair
  • voorwaarden zijn vermeld in de verschillende paragrafen
 • Akkoord van de AG voor de terugbetaling nodig, via aanvraag
  • op papier (vrij), op gestandaardiseerd aanvraagformulier (GAF), op papier van de firma (enkel OK indien alle en correcte vergoedingscriteria vermeld zijn)
 • Soms zijn bewijsstukken nodig, naargelang de §
 • Uitzonderlijk geen tussenkomst van de AG, enkel een vermelding op het voorschrift
  • vermelding “derdebetalersregeling van toepassing”
   • Voorbeeld: Elidel/ Protopic
  • vermelding: eerste/ tweede dosis
   • Voorbeeld: Rotarix
hoofdstuk iv op website mloz www mloz be
Hoofdstuk IV op Website MLOZ www.mloz.be

Hoofdstuk IV op Website MLOZ www.mloz.be

Geneesmiddelen op Website INAMI: www.inami.be

Geneesmiddelen op Website BCFI: www.cbip.be

geneesmiddelen in kader van ziekenhuis
Geneesmiddelen in kader van ziekenhuis

Sinds 1/7/2006 forfaitarisatie van geneesmiddelen afgeleverd door ZH voor opgenomen patiënt

 • "Geforfaitariseerde" geneesmiddelen
  • 25 % de tegemoetkomingsbasis wordt "per acte" gefactureerd voor elke afgeleverde geneesmiddel
  • het overblijvende gedeelte wordt forfaitaire ten laste genomen per opname op basis van DRG-profiel van de instelling
 • Welke instellingen?
  • de algemene ziekenhuizen met C, D of E diensten
 • Lijst van geneesmiddelen "buiten forfait" gewone facturatie aan 100 %

Réf: INAMI – www.inami.be

geneesmiddelen in kader van ziekenhuis1
Geneesmiddelen in kader van ziekenhuis
 • “Lijst” van de ATC codes "buiten forfait"
  • de orphan drugs
  • de uit het buitenland geïmporteerde geneesmiddelen (Hfst IVbis)
  • medicatie ter behandeling van metabole of enzymatische stoornissen
  • cytostatica en immunomodulators (en immunosuppressors)
  • hématopoïética, hemostatica en antithrombotica
  • immunoglobulines en albumines
  • antiviralen en anti-AIDS
  • antidoten
  • groeihormonen
  • en nog enkele andere klassen …
ad