kako se po utim n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kako se počutim

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Kako se počutim - PowerPoint PPT Presentation


 • 535 Views
 • Uploaded on

Kako se počutim. Narišite, kako si predstavljate sebe kot učitelja. (do 5 minut). Odgovorite na vprašanji:. Kaj je učiteljevo temeljno delo? Kaj je učiteljev pridelek (izdelek)?. Pojmovanja o poučevanju biologije. Premislite, ali je trditev skladna z vašim pojmovanjem, ali ne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kako se počutim' - jane-ashley


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
odgovorite na vpra anji
Odgovorite na vprašanji:
 • Kaj je učiteljevo temeljno delo?
 • Kaj je učiteljev pridelek (izdelek)?
pojmovanja o pou evanju biologije

Pojmovanja o poučevanju biologije

Premislite, ali je trditev skladna z vašim pojmovanjem, ali ne.

(prirejeno po dr.D. Skribe Dimec, 2004)

grafi ne predstave
Grafične predstave

Narisali boste žival, tako kot si jo predstavljate po naslednjem opisu.

Potrudite se in natančno upoštevajte opis!

slide6
Primerjajte risbe in ugotovite podobnosti in razlike?
 • Kakšna je bila vaša predstava o tej živali in kako so si jo predstavljali drugi?
 • S čim bi lahko dosegli, da bi imela cela skupina enako predstavo o živali?
 • Oglejte si živali na risbah! Na osnovi vidne zaznave sestavite opis živali! Primerjajte vse opise med seboj in primerjajte svoj opis s tistim, po katerem ste narisali žival.
 • Ugotovite ali je žival na sliki podobna živali na vaši risbi.
slu ne predstave
Slušne predstave

Pravimo, da čebela brenči, slavec gostoli, vrabec čivka,

vrana kraka, krava muka, koza meketa, petelin kikirika,

jelen rika itd.

 • Ali imate samo po opisu glasov natančne predstave o dejanskem oglašanju omenjenih živali?

Izpišite ločeno tiste živali, za katere natančno veste, kako se oglašajo in tiste, kjer vam sama beseda ne more povedati dejanskih zvokov. (2 minuti)

 • Ugotovite, zakaj imate o oglašanju nekaterih živali jasne slušne predstave, o drugih pa ne?
 • Kako bi lahko dobili jasne slušne predstave tudi o živalih, ki jih še niste slišali?
slide8
Predstave o vonju

vijolica, parfum

Predstave o okusu

sladko, grenko, kislo, slano, žarko, pekoče ...

Predstave o toploti

toplo, hladno, mrzlo, vroče ...

Predstave o položaju v prostoru

zgoraj, levo, zadaj, nad, vmes, ob, sredi ...

Predstave o ...

gosto, trdo, tekoče, redko, mehko, gladko, hrapavo,

jedko, spolzko, sluzasto, pekoče, ostro ...

usposabljanje za poklic u itelja pri predmetu metodika biolo kega izobra evanja
Usposabljanje za poklic učiteljapri predmetumetodika biološkega izobraževanja

vaje

predavanja

pedagoška praksa

nastopi

hospitacije

vaje in predavanja
Vaje in predavanja
 • Prepletanje praktičnih dejavnosti s teorijo.
 • Trajanje od 8:15 do predvidoma 13:00.
 • Z delom pričnemo točno ob 8:15 (dogovor).
 • V primeru opravičene odsotnosti vaje nadoknadite.
 • Vsako srečanje vključuje refleksijo – osebni razmislek in zapis o dejavnostih. Refleksija je sestavni del osebne mape.
pedago ka praksa
Pedagoška praksa
 • Vsaj 70 urpedagoške prakse na šoli je obvezen del študijskega programa.
 • 35 ur na osnovni šoli,
 • 35 ur na srednji šoli (kjer je biologija tudi maturitetni predmet).
 • Obe praksi potekata vzporedno s študijem na fakulteti.
dokumenti za izvajanje pedago ke prakse na oli
Dokumenti za izvajanje pedagoške prakse na šoli
 • Navodila za opravljanje pedagoške prakse (na internetu)
 • Prošnja oddelka za Biologijo naslovljena na ravnatelja šole.

Podatke pošljite na naslov: dusan.vrscaj@bf.uni-lj.si

 • Evalvacijski vprašalnik za mentorja
 • Osebna mapa (portfolio)

dusan.vrscaj@bf.uni-lj.si.

izvajanje pedago ke prakse
Izvajanje pedagoške prakse
 • Ure razporedi preko obeh semestrov.
 • Deluj čim bolj samostojno.
 • Na vsako srečanje z učenci se temeljito pripravi.
 • Aktivno sodeluj pri načrtovanju, pripravi, izvedbi in evalvaciji učnih ur in pouka v celoti.
 • Proti koncu prakse dva dni skupaj (8 do 10 ur) prevzemi pouk biologije.

dusan.vrscaj@bf.uni-lj.si.

nastopi
Nastopi
 • V okviru vaj je to trening vodenja učencev pri pridobivanju znanja.
 • Nastopi za oceno:
  • Učitelj mentor na pedagoški praksi oceni eno učno uro.
  • Nastop ki ga oceni fakultetni učitelj.
hospitacije
Hospitacije
 • Kaj je hospitacija? Analitično spremljanje izvajanja pouka pri učitelju.
 • Koliko? 18 ur hospitacij
 • Sestavni del hospitacije je pogovor z učiteljem in analiza hospitacijske ure.
 • Kdaj? Rezervirane ure so v sredo in po dogovoru.
 • Delitev v manjše skupine.
 • Hospitiranje pri kolegih (nastopi, pedagoška praksa)
osebna mapa
Osebna mapa
 • Vključuje vse za vas pomembne dokumente, ki nastajajo tekom študija na vajah, pedagoški praksi, hospitacijah ... (priprave, analize, zapiski, refleksije, ....).
 • Izpolnjena osebna mapa je pogoj za opravljanje kolokvija.
prvi trening z u enci
Prvi trening z učenci
 • Kdaj? Predvidoma 10.11.06
 • Koliko učencev? 2 razreda zaporedoma
 • Učna objekta: žival in rastlina.
 • Delo po točkah v dvojicah, eden nastopa, drugi hospitira.
 • V vsakem razredu nastopa polovica skupine, druga polovica hospitira.
 • Priprava? Temeljito se pripravite – vsebinsko, didaktično ...