Curs de recursos inform tics aplicats a la redacci dels documents administratius
Download
1 / 13

Curs de Recursos Informàtics Aplicats a la Redacció dels Documents Administratius - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Curs de Recursos Informàtics Aplicats a la Redacció dels Documents Administratius. El tractament personal i el llenguatge igualitari. El tractament personal en els documents administratius (I). Emissor. Receptor. jo ell / ella nosaltres. vosté vós, vosaltres.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Curs de Recursos Informàtics Aplicats a la Redacció dels Documents Administratius' - janae


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Curs de recursos inform tics aplicats a la redacci dels documents administratius

Curs de Recursos Informàtics Aplicats a la Redacció dels Documents Administratius

El tractament personal i

el llenguatge igualitari


El tractament personal en els documents administratius i
El tractament personal en els documents administratius (I) Documents Administratius

Emissor

Receptor

 • jo

 • ell / ella

 • nosaltres

 • vosté

 • vós, vosaltres


El tractament personal en els documents administratius ii
El tractament personal en els documents administratius (II) Documents Administratius

 • Generalment, cal usar el tractament senyor i senyora.

 • Cal bandejar la traducció literal del castellà: Señor Don > * Senyor En / Señora Doña > * Senyora Na.

 • Si cal usar formes de tractament no valencianes, hem d’escriure-les amb majúscula inicial: Sir, Don, Monsieur.

 • Les designacions de càrrecs públics s’escriuen amb minúscula inicial: rector, presidenta, secretari, diputada.

 • No obstant això, cal usar les majúscules en les formes abreujades dels tractaments: Excm. i Mgfc. Rector.


El tractament personal en els documents administratius iii
El tractament personal en els documents administratius (III) Documents Administratius

Emissor

 • Primera persona del singular (jo): és el tractament més habitual i s’adiu amb la major part de documents unipersonals.

 • Tercera persona del singular (ell / ella): l’emissor s’allunya dels fets > major objectivitat. Se sol emprar exclusivament en el saluda.

 • Primera persona del plural (nosaltres): remarca el valor col·lectiu, però també és un recurs elegant que pot denotar modèstia.


El tractament personal en els documents administratius iv
El tractament personal en els documents administratius (IV) Documents Administratius

Receptor

 • Tercera persona del singular (vosté): s’hi estableix una relació distant, de molta formalitat. Pot provocar frases equívoques: No han acceptat la seua proposta (de qui?).

 • Segona persona del plural (vós, vosaltres): el més adequat per al registre administratiu. Aporta matisos de cordialitat i respecte i és coherent amb la tradició. Evita diferències morfològiques i distincions sexistes.

 • Segona persona del singular (tu): aquesta forma no és escaient en el llenguatge administratiu.


El tractament protocol lari i
El tractament protocol·lari (I) Documents Administratius

 • Com a norma general, cal reduir al màxim l’expressió de tractaments protocol·laris.

 • Tractament introductor universal: senyor, senyora.

 • En / Na / N’ no són recomanables.

 • Els tractaments protocol·laris només s’han d’usar en invitacions, saludes i actes solemnes.

 • Excepcionalment, els càrrecs han d’anar amb majúscula inicial quan són precedits pel tractament protocol·lari.

 • Els tractaments protocol·laris van amb majúscula inicial (tant en la forma plena com en l’abreujada) i s’uneixen al càrrec: Il·lustríssim Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres / * Il·lustríssim Senyor Joan Ferrer.


El tractament protocol lari ii
El tractament protocol·lari (II) Documents Administratius

Més informació

 • Els càrrecs s’escriuen amb minúscula: http://www2.upc.es/slt/fl/fitxa4.htm

 • Normes del tractament protocol·lari: http://www2.upc.es/slt/fl/fitxa5.htm

 • Llista de tractaments protocol·laris i abreviatures: http://www2.upc.es/slt/fl/fitxa5b.htm


El llenguatge igualitari
El llenguatge igualitari Documents Administratius

 • El llenguatge administratiu ha d’evitar les construccions lingüístiques sexistes: * els sol·licitants... > les persones que sol·liciten...

 • L’ús no sexista del llenguatge no s’ha d’oposar a la funcionalitat i a l’economia. Tampoc no pot comportar ambigüitats.


Recursos ling stics per a evitar les connotacions sexistes i
Recursos lingüístics per a evitar les connotacions sexistes (I)

1. Noms genèrics o col·lectius

l’alumnat / el professorat / el col·lectiu d’estudiants / les persones interessades / la Gerència / la Secretaria / el veïnat

Exemples:

* Els alumnes han decidit no fer classe

L’alumnat ha decidit no fer classe

Atenció amb la concordança:

El col·lectiu d’estudiants s’ha oposat a la reforma (preferible)

El col·lectiu d’estudiants s’han oposat a la reforma (menys recomanable)


Recursos ling stics per a evitar les connotacions sexistes ii
Recursos lingüístics per a evitar les connotacions sexistes (II)

2. Ús de dobles formes

senyor/a, secretari/ària, rector/rectora, els treballadors i les treballadores

Exemples:

* Els candidats presentaran la documentació...

Els candidats i les candidates han de presentar la documentació...

Remarques:

- Si hi ha més d’una forma doblada, cal usar línies diferents:

Distingit senyor,

Distingida senyora,


Recursos ling stics per a evitar les connotacions sexistes iii
Recursos lingüístics per a evitar les connotacions sexistes (III)

- Cal evitar les dobles formes separades per barres dins del text:

* els/les treballadors/ores contractats/ades pels/ per les directors/ores encarregats/ades dels departaments...

- Tampoc no podem abusar de les dobles formes coordinades:

* els treballadors contractats i les treballadores contractades pels directors encarregats i les directores encarregades dels departaments...

- Com a solució, podem fer variar només la paraula principal i mantenir en masculí (gènere no marcat) els altres elements gramaticals:

Els treballadors i les treballadores contractats per les directores i els directors (o bé, per la Direcció) dels departaments...


Recursos ling stics per a evitar les connotacions sexistes iv
Recursos lingüístics per a evitar les connotacions sexistes (IV)

3. Construccions neutres i altres recursos

* l’informe del tècnic > l’informe tècnic

* domiciliada a > amb domicili a

* els qui vulguen > qui vulga

Altres recursos:

- Tractament de vós (us convidem), en comptes de vosté (el / la convidem).

- Usar oracions impersonals per a evitar un subjecte marcat: * els aspirants han de presentar la sol·licitud > cal presentar la sol·licitud


Recursos ling stics per a evitar les connotacions sexistes v
Recursos lingüístics per a evitar les connotacions sexistes (V)

Més informació

 • Noms genèrics o col·lectius: http://www2.upc.es/slt/fl/fitxa27.htm

 • Dobles formes: http://www2.upc.es/slt/fl/fitxa28.htm


ad