Online szerencsejáték dr. Kövesi Gabriella - PowerPoint PPT Presentation

jana
online szerencsej t k dr k vesi gabriella n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Online szerencsejáték dr. Kövesi Gabriella PowerPoint Presentation
Download Presentation
Online szerencsejáték dr. Kövesi Gabriella

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
Online szerencsejáték dr. Kövesi Gabriella
442 Views
Download Presentation

Online szerencsejáték dr. Kövesi Gabriella

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Online szerencsejátékdr. Kövesi Gabriella

 2. Tartalom • A hazai szerencsejáték piac bemutatása • Az online szerencsejáték piac • A globális, az európai és a hazai piac mérete, szegmensei • Legfontosabb piaci szereplők Magyarországon • Jogi szabályozás Magyarországon és Európában • A hazai szerencsejáték törvény • A cross-border szerencsejáték szabályozás Európában, várható fejlemények • Szabályozás az EU tagállamokban • Piacralépési lehetőségek • Együttműködés az SZRT-vel • Online együttműködés valamely külföldi internetes szerencsejáték céggel

 3. Forrás: www.sportingbet.hu

 4. Forrás: www.sportingbet.hu

 5. A hazai szerencsejáték piac bemutatása Az online szerencsejáték piac Jogi szabályozás Magyarországon és Európában Piacralépési lehetőségek

 6. Hazai szerencsejáték piac Kétpólusú piac, monopol helyzetben a Szerencsejáték Rt. • A hazai szerencsejáték piac kétpólusú: egyik oldalán a monopol helyzetben lévő Szerencsejáték Rt. áll, a mások oldalán több ezer engedéllyel rendelkező kisebb játékszervező (javarészt pénznyerő automatát üzemeltető vállalkozás) • Az SZRT teljes monopóliumot élvez a sorsolásos játékok és a fogadásos játékok terén (kivéve lóversenyfogadás). • Jelenleg 6 kaszinó üzemel Magyarországon, koncessziós alapon. • Pénznyerő- és játékautomatákat 1194 cég üzemeltetett 2004-ben. Játékbevételek, árbevétel (kaszinók) és nettó nyeremény (ajándéksorsolás) (2004) • A hazai szerencsejáték piac által generált összes állami bevétel (játékadó és személyi jövedelemadó) 71,73 Mrd Ft, ezzel szemben a Matáv-csoport által generált összes állami adóbevétel (TB, iparűzési adó, ÁFA, társasági adó) 98,42 Mrd Ft volt 2004-ben. • A szerencsejáték piac adóbevételei a központi költségvetés bevételi oldalának 1,14 %-át tették ki 2004-ben. * csak játékadó, SZJA nincs

 7. A hazai szerencsejáték piac bemutatása Az online szerencsejáték piac • A globális, az európai és a hazai piac mérete, szegmensei • Legfontosabb online piaci szereplők Magyarországon Jogi szabályozás Magyarországon és Európában Piacralépési lehetőségek

 8. Online szerencsejáték piac A szerencsejáték piac 3-5%-a online, két év alatt megduplázódott • Az online szerencsejáték piac gyors ütemben nő: • egyes becslések szerint 2002-ben a teljes szerencsejáték piacból 1,5%-ot (3,3 Mrd $) tett ki az online szerencsejáték, 2004-ben ez a részesedés már 3-5%-ra nőtt (6,6 Mrd $) • más források szerint az online szerencsejáték piac már 2004-ben 8,2 Mrd $ összbevételt generált, így kb. 3%-ot hasított ki a teljes 243 Mrd $-os világszintű szerencsejáték piacból. A becslések szerint csak az online poker piaca a 2002-es 92 millió $-ról 1 Mrd $-ra nőtt 2004-re. • Sikeres vállalkozások: 3-5 év alatt milliárdos cégek, tőzsdei bevezetések (Party Gaming, Sportingbet, Betandwin stb.) • Az internetezők nagy tömegét mozgatja meg: 2005. februárjában – 7 nagyobb európai országban elvégzett kutatás alapján – 14 millió európai, vagyis az otthonról internetezők 14%-a látogatott el valamelyik online szerencsejáték oldalra • Magyarország: nincs megbízható adat az online játékosok számáról (becslések szerint 2005. június végén a Sportingbet regisztrált ügyfeleinek száma meghaladta a 10.000-et), de minden bizonnyal több milliárdos éves piac. A legnépszerűbb az online kaszinó, ezt követik a sportfogadások. Internetes fogadások értéke a teljes hazai sportfogadási piac 2-3%-a. • Itthon tilos az online kaszinó, a sorsolásos játék és fogadás szervezése pedig az SZRT monopóliuma, ezért Mo-n nem lehetséges az online szerencsejáték szervezése. A külföldi szerencsejátékban való részvétel nem illegális, de tilos a külföldön szervezett szerencsejátékok Mo-i promóciója.

 9. Az online piac szereplői Két nagy szervező, a regisztrációk száma folyamatosan nő • a betandwin csoport Európa egyik vezető online sportfogadó és játék szolgáltatója (alapítva 1999-ben, 2000-től jegyzik a bécsi tőzsdén) • a betandwin brand mellett 11 további sportfogadási és kaszinó weboldalt működtet, mindegyik külön piacra/régióra lokalizált (pl. skandináv, török nyelvterület) • 2004 végére több mint 370.000 regisztrált felhasználóval rendelkezett és 856 millió eurós forgalmat bonyolított • a Magyarországon 2005. április óta van jelen Európa legnagyobb online sportfogadás kínálatával, illetve online kaszinóval, pókerrel és egyéb játékokkal • a világ legnagyobb online sportfogadással és játékkal foglalkozó csoportja (alapítva 1998-ban, a londoni tőzsdén 2001-től jegyzik) • stratégiai akvizíciókon keresztül több mint 30 lokalizált branddel jelen van az Egyesült Államokban, Európában és Ausztráliában (200 országból 2,5 millió regisztrált felhasználó) • a 2005. július 31-gyel zárult pénzügyi évben 40,8 millió fontos (14,8 Mrd forint) adózás előtti eredményt ért el 1,53 milliárd fontos forgalom mellett • a magyar szerencsejáték piacra 2004. júniusában lépett be online sportfogadással, kaszinóval, pókerrel és egyéb online játszható játékokkal • fél év alatt nagyságrendileg nagyobb bevételt ért el, mint az SZRT az internetes, sms-es és telefonos játékaiból (az SZRT 213 millió Ft-os árbevételt ért el ezekből 2004-ben) • a regisztrált felhasználók száma folyamatosan emelkedik: 2005. április végén 7000, míg június végére 10.000-et is meghaladó regisztrált ügyféllel rendelkezett

 10. A hazai szerencsejáték piac bemutatása Az online szerencsejáték piac Jogi szabályozás Magyarországon és Európában • Online szerencsejátékok hazai jogi szabályozása • Cross-border online szerencsejáték az EU-ban • Szabályozás az EU tagállamokban Piacralépési lehetőségek

 11. Szerencsejátékok hazai jogi szabályozása I. Csak a Szerencsejáték Rt. üzemeltethet és hirdethet internetes szerencsejátékokat Magyarországon • A Szerencsejáték Törvény (1991. évi XXXIV) és annak módosítása (2005. évi LXXXIV.) alapján: • Számsorsjáték és fogadásos játék szervezését – a lóversenyfogadás kivételével – csak az állami monopólium végezhet. • Játékkaszinó üzemeltetéséhez állami koncesszió szükséges, játékkaszinó hírközlési eszköz útján nem üzemeltethető. • Külföldön szervezett szerencsejáték hazai promóciója tilos, büntethető. • Fentiekből következően internetes szerencsejátékot csak az állami monopólium szervezhet.

 12. Szerencsejátékok hazai jogi szabályozása II. A 2005. évi törvénymódosítás megszigorította a külföldön szervezett szerencsejátékok hirdetésének tilalmát. 1. par (5) Hírközlő eszközök és rendszerek által szervezett szerencsejátékban való részvételre ajánlatok közzétételéhez a Szerencsejáték Felügyelet (a továbbiakban: SZF) engedélye szükséges. Az engedély nélküli szerencsejátékban történő részvételre vonatkozó ajánlatok közzétételében, illetve elfogadásában a pénzügyi szervezetek és a hírközlési szolgáltatók nem működhetnek közre, ilyenekhez nem nyújthatnak technikai támogatást. 2 par (7) Nem folytatható külföldön szervezett szerencsejátékban történő részvételre Magyarországon értékesítési, szervező, közvetítő tevékenység, valamint külföldi szerencsejátékhoz kapcsolódó reklám vagy propagandatevékenység. A reklámtilalom megsértéséért a reklámozó, a reklámszolgáltató és a reklám közzétevője is felelős.

 13. Szerencsejátékok hazai jogi szabályozása III. A hazánkban jelenlévő külföldi szerencsejáték szervezők szerint a hazai szabályozás és törvény szigorítás ellentétes az EU jogi szabályozással. • A két nagy szereplő a törvény EU bíróság előtti megtámadását tervezi, ennek időigénye azonban akár két év is lehet. • Érvelésük alapja: a magyar szabályozó a nyilvánvalóan EU joggal ellentétes törvényt feltehetően időhúzás céljából hozta. • Álláspontunk: az új európai fejlemények tükrében legalábbis kérdéses az online szereplők sikere ezzel az érveléssel.

 14. Cross-border online szerencsejáték az EU-ban Az EU szintű jogi szabályozás a monopóliumokat pártolja • A szerencsejátékokra vonatkozóan jelenleg az EK Szerződés szolgáltatásnyújtás szabadságára és a vállalakozások letelepedésének szabadságára vonatkozó általános rendelkezésein kívül nincsenek egységes közösségi jogi előírások. • Jelenleg folyamatban van a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelv tárgyalása, de a szerencsejátékokkal kapcsolatos tevékenység kikerülhet az irányelv hatálya alól. Végső döntés 2006. február 16-án: nem tartozik az irányelv hatálya alá. • Az Európai Bíróság esetjoga alapján a szolgáltatások nyújtásának szabadságát a tagállamok a nemzeti jogukban feltételekkel (pl. nem diszkriminatív, arányos, igazolható szabályozás) korlátozhatják. • A kontinentális EU tagállamok nemzeti szabályozására többnyire jellemző a nem liberalizált szerencsejáték piacon az állami monopólium megléte, a szerencsejátékkal kapcsolatos tevékenységek hatósági engedélyhez kötése és a határon átnyúló tevékenységek korlátozása. • Az online szerencsejáték piac legnagyobb szereplői szerint az online szerencsejátékok határon átnyúló szolgáltatásának korlátozása sok esetben ellentétes az EU Római Szerződés szolgáltatások szabad mozgására vonatkozó alapelvével is. A kérdésben további jogviták várhatók.

 15. Szabályozás az egyes országokban A szabályozás kapcsán a következő megközelítések léteznek: Maximális játékos védelem – a részletekre is kiterjedő szabályozás, amely kiterjed a fair üzemeltetés szabályozására, a pénzmosás kérdéseire, a tesztelésre, az alkalmazottakkal kapcsolatos követelményekre stb. Közepes, illetve magas adóztatás. (Európa, különösen Nagy-Britannia) Laissez-faire – flexibilis megközelítés, amelynek célja a játékszervezők vonzása, alacsony belépési korlátokkal, kedvező licencdíjakkal. Alacsony vagy minimális adóztatás. Némileg az önszabályozásra épít. (Karibi térség, Közép-Amerika) Tolerancia – szabályozatlan módon engedi szerencsejátékok szervezését az Interneten.(Costa Rica) Teljes tiltás – az internetes szerencsejátékok néhány vagy összes formájának teljes tiltása. (USA)

 16. Szabályozás az egyes országokban • Az EU tagállamok a szabályozás szempontjából a következő kategóriákba sorolhatóak: • Az online szerencsejátékot külön szabályozó országok: Nagy-Britannia, Málta, speciális jogi státuszú területek (Gibraltár, Alderney, Guersey, Isle of Man, Aaland-szigetek, tengeren túli területek); • Az online szerencsejátékot az offline szerencsejátékkal együtt szabályozó országok: kontinentális Európa, ide tartozik Magyarország is; • Az online szerencsejátékot szigorúan tiltó országok: Skandinávia;

 17. Szabályozás az egyes országokban

 18. A hazai szerencsejáték piac bemutatása Az online szerencsejáték piac Jogi szabályozás Magyarországon és Európában Piacralépési lehetőségek • Együttműködés az Szerencsejáték Rt-vel • Online együttműködés valamely külföldi internetes szerencsejáték céggel

 19. Együttműködés az Szerencsejáték Rt-vel Az új internetes játékainak promóciójával • A Szerencsejáték Rt-nek két internethez kapcsolódó terméke van /lesz: • Hagyományos játékokra (pl. 5/90, Keno) fogadás Interneten keresztül – létezik (jelenleg kb. 200M Ft bevétel, összes bevétel 0.2%-a) • Speciálisan Internetre fejlesztett játékok – piaci bevezetés 2006-ban várható (tervezett kb. éves 400M Ft extra bevétel) • A játékbevételek általában 40%-a kerül kifizetésre, 40% az államé (játékadó és szja) és 20% marad az Szrt-nél. Ez alapján az Szrt tervezett internetes nettó játékbevétele 80M Ft. • A vállalat várhatóan sosem tudja felvenni a versenyt a tisztán online versenytársakkal (mert sokkal kedvezőtlenebb szabályozási- és adózási környezetben működik). • Céljuk az önálló internetes brand kialakítása • Elképzelhető együttműködés: online játékok promóciója az [origo] / t-online.hu portálon keresztül (fix hirdetési ár / ügyfelenkénti referálási díj /referált ügyfélből bevételmegosztás alapon)

 20. Együttműködés egy online szereplővel A jogi korlátok feloldása esetén mindekét szereplővel kecsegtető együttműködni • A Sportingbet és Betandwin éves Mo-n generált (feltételezett) játékbevétele több milliárd forint • Mindkét cég – a jogi helyet függvényében – online promóciós lehetőségeket keres • Közvetlen Mo-i promóciós menedzsert vettek fel • Havi marketing büdzsé: nem ismert, de a magyar futball válogatott főszponzorai • A jogi helyzet függvényében együttműködnének (fizetési megoldások, kiemelt affiliate program) • Elképzelés november 1 után: nem csökkentik a hirdetési aktivitást, EU bíróság előtt fellebbezés • A cég promóciós képviselője Mo-n a Carnation • Havi marketing büdzsé: 10-15 M Ft • A jogi helyzet függvényében együttműködnének (fix hirdetés, kiemelt affiliate program) • Elképzelés november 1 után: külföldi promóciós site hirdetési Magyarországon, illetve EU bíróság előtt fellebezés