niveli i studimeve bachelor
Download
Skip this Video
Download Presentation
Niveli i studimeve: Bachelor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Niveli i studimeve: Bachelor - PowerPoint PPT Presentation


 • 246 Views
 • Uploaded on

- Prishtin ë. Niveli i studimeve: Bachelor. Lënda: Etika n ë Kontabilitet dhe Auditim. Prof.dr.Muhamet Aliu. Kapitulli 1. Përgjegjësitë profesionale dhe shoqërore të kontabilistëve dhe auditorëve. Përmbajtja : Përgjegjësitë profesionale dhe ligjore Pse duhet të brengosemi për etikën

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Niveli i studimeve: Bachelor' - jana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
niveli i studimeve bachelor
- Prishtinë

Niveli i studimeve: Bachelor

Lënda: Etika në Kontabilitet dhe Auditim

Prof.dr.Muhamet Aliu

kapitulli 1
Kapitulli 1

Përgjegjësitë profesionale dhe shoqëroretë kontabilistëve dhe auditorëve

slide3
Përmbajtja:

Përgjegjësitë profesionale dhe ligjore

Pse duhet të brengosemi për etikën

Sjellja etike

Përfitimet nga sjellja etike

Etika e dobët dhe pasojat

Ndikimi i etikës në shoqëri

Ndikimi i etikës në individ

Vendimet etike

Negocimi si veprim etik

slide4
Përgjegjësitë profesionaledhe shoqërore
 • Biznesi dhe profesionistët (kontabilistët, auditorët) nëkuadërtëbiznesit (organizatës) nuk veprojnë të izoluar nga mjedisi.
  • Mjedisiijashtëm (largët)
  • Mjedisi industrial (konkurues)
  • Mjedisiiafërt
 • Kontabilistëtdheauditorëtveprojnënëkaudër tëkufijve të shoqërisë. Qëkarakterizohen me:
  • Përparësidhe
  • Kufizime
 • Profesionistët (Kontabilistëtdheauditorët) kanëpërgjegjësi
  • Ekonomike
  • Ligjore
  • Mjedisore
  • Filantropi
  • “Etike”
slide5
Pse duhet të brengosemi për etikën?
 • A është etika “vetëm një trend”?
 • Pse është apo psenuk është?
 • A mund të mendoni për diçka, e cila është e ligjshme por jo etike?
 • A mund të mendoni për diçka, e cila është Etike por jo ligjore?!
 • Industria Tobacco lobon ju bënë presion grupevetëcaktuara
  • Duhanpirësvedhetëtjerëve
  • Pirja e duhanitështë e dëmshme! Duhanivret!
 • Mirë ? Keq?
 • Shërbimet profesionale të kontabilitetit dhe auditimit promovojnë rritje të fitimeve dhe cilësi të shërbimeve,…!
  • Ligjore?
  • Etike
 • Apo a duhet thjeshttë ndalohen të gjithë duhanxhit?
 • Apo a duhet thjeshtë të ndalohen të gjitha promovimet?
slide6
Po kjo (nuk)zbatohet tek ne apo jo?
 • Pse ne duhet të lexojmë për etikën profesionale?
 • Ne të gjithë jemi të mirë, të mençur, të denjë…
  • Nuk ndikon tek ne, apo jo?
 • Gabimështëpërgjithësimi “tëgjithtëmirë – tëkëqinj”!
  • Jashtë këtyre mureve të fakultetit, ekzistojnë mashtrues, gangsterë, kontabilist, auditor, korruptues, politikan, rregullues të vulave, njerëz të sigurimeve dhe disa miq të këqij në përgjithësi!
  • Ne kemi nevojë për mbrojtje para se të bëhet shumë vonë!
 • A mundet dikush të jap një shembull të ndonjë situate etike në punën kontabile dhe auditueseme të cilën ne mund të ndeshemi?
slide7
Sjellja etike – Definicioni..

“Sjellja e cila përbëhet nga principet, normat dhe standardet e praktikës në kontabilitet dhe auditim, të cilat janë të pranueshme nga shoqëria”

"Kjo "roja publike“kërkon që kontabilisti gjatë funksionit të ruajë pavarësinë e plotë nga klienti në të gjitha kohërat, kërkon besnikëri dhe besim të plotë ndaj publikut.“

Warren Burger Shefi i Drejtësisë (1984)

 • A mundet dikush të jap një definicion më të mirë apo më pak të mërzitshëm se ky?
slide8
Fushat të cilat ndikohen nga sjellja etike
 • Vërtetësia e të dhënave (informacionit) kontabël të pasqyrave dhe raporteve financiare
 • Dhënia e sigurisë përdoruesve të raporteve financiare
 • Reklamim
 • Siguria e Produktit
 • Përgjegjësitë e njerëzve përgjegjës
 • Reputacioni i Korporatës (apo tregtarëve të vetëm)
 • Siguria dhe Shëndeti i Stafit
 • Mjedisi
slide9
Motivi për të qenë Etik
 • Teoria klasike e ekonomisë thotë: qenjet njerëzore janë të motivuara parimisht nga intereset personale.
 • Njeriu merr vendime bazuar në principet e kostove \ benefiteve (përfitimeve)
  • Në atë punë çfarë ka brenda saj për Mua…)
 • Jeta mund të jetohet në shumë mënyra, por ekzistojnë edhe mënyra të cilat pamundësojnë jetën!
 • Pyetje për studentë:
  • A pajtoheni me dy vlerësimet e para?
  • A mund të jenë të motivuar nga arsyet tjera?
slide10
Gjithsesi se kemiedhe motive tjera….
 • Ekzistojnë raste (fakte) të cilat vërtetojnësenjerëzitveprojnëedhepër arsye altruiste dhe morale!
  • Kthimi prapa i kuletave me para të humbura
  • Ndihma e dhënëtë tjerëvenë raste pikëllimi
  • Dhurimi i gjakut \ organeve \, etj
  • Përmirësimi (korrigjimi) i pasqyrave financiare.
  • Raportimi i drejtë për gabimet dhe lëshimet eventuale të ndodhura më herët.
 • Pra, mund të veprojmë sipas dy arsyeve!
slide11
Motivimi i Organizatës

Biznesetedhepsekanëpërqëllimfitimin, atonjëkohësisht janëtë motivuarangaintresi personal dhe altruist.

 • Interes Personal
  • Ikja nga procedurat ligjore
  • Ankimi ndaj legjislacionit qeveritarë
  • Mohimi i detyrimeve kriminale
  • Largimi i reputacionit të keq me konsumatorë
 • InteresiAltruistik
  • Me kontribuar në komunitet
  • Donacione vullnetare
  • Skemat për përmirësimin e mjedisit
  • Kontributndaj përdoruesve me informacione të sakta.
  • Ndërgjegja për vendimin e tjetrit – çfarë do të jetë ai?
slide12
Përfitimetnga sjellja Etike
 • Të jashtme
  • Ndërtonreputacion tek konsumatorët
  • Krijon besim brenda komunitetit biznesor
  • Zvogëlon Kostot e biznesit
 • Të brendshme
  • Ngritë Moralin e kolegëve
  • Rritë besimin e punëtorëve. Punëtorët përcjellin (observojnë)të gjithasjelljet e kontabilistëve dhe auditorëve
  • Ata nuk do t’ju besojnë mbikëqyrësve të tyre edhe në qoftë se shohin një sjellje shumë të vogël jo etike!!!
 • A mund të mendoni për përfitime tjera?
slide13
Etika e dobët..

Ndikimi në organizatëdhe shoqëri

 • Rezultati i sjelljes joetike apo mashtruese në organizatë mund të jetë shkatërrues apo shokues!
  • Enron (Houston, Texas) 2002 (Enron Corporation, ishte një ndër shtatë shoqëritë shumëkombëshe, e cila merej me tregëtimin e energjisë me seli në Hjuston, Teksas, SHBA).
  • Ngjarjet u bënë rrëmujë brenda 5 ditëve
  • Kompania e $105bn u bë e pavlefshme
  • Tregtia u suspendua nga tregu i kapitalit
  • Mëshumë se 20.000 punëtorë humbënvendet e punës(në mbarë botën..)
  • Pensionete punëtorëve të pavlefshme
  • Kush janë shkatërruesitkryesorë? Kontabilitetidhe Auditorët
  • Drejtorët u burgosën

*marrë nga “The Smartest Guys in the Room” (Më të mençurit në dhomë) nga Bethany McLean dhe Peter Elkind

slide14
Ndikimet në Organizatë
 • Shembulli 2
 • Worldcom
  • Drejtorët me vetëdije kanë rritur shpenzimet në pasqyrën e të ardhurave
  • Rezultate jo të sakta(e shkruar ajo që nuk është e vërtetë)
  • Ekstra para u janë paguar menaxherëve të lartë (senior)
  • Parregullsitë janë mbuluar nga auditorët
  • Prapë drejtorët dhe auditorët burgosën
  • Dënime të rënda nga SEC për Worldcom
 • Rezultati
  • Ndryshime të mëdha në ligjet për korporata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës(U shtua ligji Sarbannes Oxley nga Senati I Shteteve te Bashkuara)!
  • Shtrëngime apo kufizime të rëndësishme sa i përket rregullave për qeverisje të firmave kontabiliste dhe audituese dhe klientëve të tyre
slide15
Ndikimi në shoqërinë më të gjerë
 • Ekonomia e tregut të lirë ndërtohet mbi besimin!
  • Tregu ngritet nga besimi dhe perceptimi i pjesëmarësve.
  • Për këtë arsye humbja e besimit të investitorit shpie deri te zvogëlimi i investimit dhe konsumit.
  • Organizatat nuk kanë dëshirë që tregu i tyre të vuaj disa dëme në kredibilitet dhe besueshmëri (pse do të investosh në një mall apo aksion kur e dinë që parat tua do të vjedhen?)
 • Njerëzit humbin punën dhe bukën e gojës
 • Pensionet bëhen të pavlefshëm
 • Vështirësitë financiare shkaktojnë problemet shoqërore
slide16
Ndikimet në individ?
 • Humbja e karrierës në qoftë se merreni me çështje joetike!
 • Humbja e Statusit(pozitës)
  • Në shoqëri
  • Në familje
  • Në vendin e punës
 • Humbja e lirisë
  • Ruajtja
 • Humbja e pavarësisë ekonomike
  • Papunësi, mungesë të të hyrave, pa perspektivë…
slide17
Disa lajme të mira..
 • Situatat etike në punën profesionale mund të jenë të parashikueshme
 • Në një fazë të karrierës suaj mund të gjendeni para një situate ku pronari-kontraktuesi ju ofron para apo ndonjë stimulim tjetër(pushim të cilin gjithmonë e keni ëndërruar…uhh…) për të blerë produktin e tij...
  • Kjo meqë ra fjala quhet ryshfet(mitë)!!!
  • Mos të përzihet me “pagesat ndihmëse”
 • Do të jeni më të përgatitur të merreni vesh me ta kur parashikoni më herët çfarë do të ndodhë nga kjo.
slide18
Një mendim…Diskriminimi..
 • A është diskriminimi problem etik?
 • A mund të jetë delikat…
  • Në fazën e punësimit
  • Gjatë vendimeve të promovimit
  • Gjatë pushimeve nga puna
  • Depërtimi në zemër të konceptit human për drejtësi, mund të ndikojë direkt më moralin e punëtorit!!
 • A mendoni që ndikon vetëm tek qenjet njerëzore të diskriminuara?
slide19
Termi tjetër.. ”Konflikt Interesash”…
 • Ryshfetet e hapura..
  • Gjëra të mira apo të këqija? Diskutoni….
  • Në çfarë bazash duhet të vendosni të bleni diçka për kompaninë tuaj?
   • Prokurimetransparente
   • Konkurencë e lirëdhemundësitëbarabarta
  • Çfarë mund të shkojë gabim nëse blen një produkt inferior për arsye të gabueshme?
 • Nëse punësoni një mik tuajin përkundër kandidatëve më të shquar…a fiton apo humb kompania juaj?
slide20
Si veprojmë me “Vendimet etike…”
 • Rreziku se mund të bëhemi shumë filozofik …
 • Mund të përqendroheni në rezultate…
  • Çfarë mund të ndodhë nësebëhemi “shumëfilozofik”..
  • Cili është neto bilanci i rezultateve të mira mbi të këqijat.
 • Ose, mund të përqendroheni në “Detyra dhe Principe”
  • Cila është tani detyra ime kur e di se çkaështëetike?
   • A ka përshkrimtësaktëajodetyrë?
  • A duhettëmbështetet në parimet e drejtësisë/ndershmërisë, etj?
  • Patjetër, sepseduke ditur se cila detyrë është primare ndonjëherë mund të jetë mashtruese, sepserrtehanatmundtëndryshojnë!
slide21
8 hapat për të qenë etik në marrjen e vendimeve!
 • Mos merrni vendime kur jeni të pasigurt dhe jo rehat me kërkesën..
 • Grumbulloni faktet
 • Definoni çështjet etike
 • Identifikoni grupet e ndikuara
 • Identifikoni rezultatet
  • Rezultatet afatgjata përballë atyre afatshkurtra
  • Rezultatet simbolike
  • Rezultatet e fshehta
 • Identifikoni obligimet
 • Merrni parasysh karakterin dhe ndershmërinë tuaj
 • Mendoni në mënyrë kreative për veprimet potenciale
 • Kontrolloni ndjenjat e brendshme
slide22
Goditja vërshëllyese…
 • Si mjet të fundit, njeriu etik(mashkull apo femër) vendos kur është mjaftë është mjaftë… koha për të komunikuar me media apo këdo që dëgjon!
 • Është qëndrim i guximshëm. Është vendim etik ....por,..
  • Cilat janë rezultatet e goditjes vërshëllyese?
  • Kur të goditni? Filloni betejat…(konfliktin-luftën)
  • Kujt ti tregoni? Mbikëqyrësve, menaxherëve, shokëve, familjes, shtypit, Kombeve të Bashkuara..

Dhe cilat janë përfitimet (benefitet) potenciale?

T`i diskutojmë bashkërisht!

slide23
5 aspekte të sjelljeve etike

Ndershmëria: Trajtoi të tjerët ashtu si ki qef të tjerët me të trajtua ty.

Serioziteti: Konsumatori duhet të llogarit që ju dhe produkti apo shërbimi juaj do të jetë në rregull

Mirësjellja: Bëhu i sjellshëm, miqësor dhe i dashur

Respekti: Konsideroj njerëzit tjerë si të vlefshëm dhe të rëndësishëm

Komunikimi: Trego respekt për të tjerët dhe vetveten duke përdorur gjuhën e duhur

Module 12

slide24
Negocimi është për kompromis

Mbaj në mend!

 • Negocimi është për kompromis, jo për “fitore”
 • Kompromisi është ofrimi i disa gjërave për të marrur diçka që dëshiron
 • Personi tjetër me të cilinnegocioni nuk është armikujuaj
 • Negociatat më të mira janë ato “fitues/fitues” marrëveshje

Mund t`i hupësh të gjitha duke mos dhuruar pak!

slide25
Rregullat për negocim
 • Vendos qëllimet dhe organizo mendimet
 • Vendos se ku e keni kufirin dhe mos e tejkaloni
 • Vendose vetveten në pozitë të tyre dhe vendos se cila është mënyra më e mirë për të negociuar
 • Mos bisedoni për shuma të parave deri në kohën kur është e obligueshme
slide26
Rregullat për t`u mbajtur në mend gjatë negociatave
 • Lejoni personin tjetër që ta thotë çmimin i pari
 • Qetësia është një mjet i rëndësishëm
 • Mendo para se t`i përgjigjesh pyetjes.
 • Bëhu i gatshëm për kompromis
 • Tento me marr vendim. Thënia “JO” është më e mirë në kohë afatgjate se sa thënia “NDOSHTA”
ad