İNFERTİLİTE - PowerPoint PPT Presentation

jana
nfert l te l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İNFERTİLİTE PowerPoint Presentation
Download Presentation
İNFERTİLİTE

play fullscreen
1 / 30
Download Presentation
İNFERTİLİTE
676 Views
Download Presentation

İNFERTİLİTE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. İNFERTİLİTE • Tanım • İnsidans %15 • Primer infertilite • Sekonder infertilite • Sterilite

 2. İNFERTİLİTE FAKTÖRLERİ • Erkek Faktörü : % 24 • Kadın Faktörü : % 41 • Ortak Faktör : % 24 • Açıklanamayan: %11 • Yaş Faktörü : • Kadında Ovulasyon Faktörü • Endometriozis,PID,Tubal Faktörler

 3. İNFERTİLİTEDE DEĞERLENDİRME • ERKEK FAKTÖRÜ • OVULATUAR FAKTÖR • PELVİK FAKTÖR • SERVİKAL FAKTÖR

 4. ERKEK FAKTÖRÜ • Ürolojik muayene • Semen analizi • 2-3 günlük cinsel perhiz sonrası • Renk,Hacim,Liqefikasyon, • Sayı,Motilite, Morfoloji,pH. • Oligospermi : • Aspermi :

 5. SPERM PARAMETERS

 6. ERKEK FAKTÖRÜ İÇİN ANAMNEZ • Konjenital anomaliler • Önceki cinsel partnerleri • Cinsel ilişki sıklığı • Toksik madde kullanımı • Geçirilmiş operasyon • Geçirilmiş infeksiyon, tedavi • İlaç kullanımı • Genel sağlık durumu: Diyet, ekzersiz, vb.

 7. ERKEK İNFERTİLİTE NEDENLERİ • Endokrin Bozukluklar • Hipotalamik disfonksiyon (Kallmann) • Hipoffizer yetmezlik ( tm., rad, cerrahi ) • Hiperprolaktinemi, Adrenal hiperplazi • Eksojen androjenler, Tiroid hastalıları • Anatomik bozukluklar • Vas deferensin konjenital yokluğu • Vas deferensin obstruksiyonu • Ejekülatör sistemin konjenital anomalileri

 8. SPERMATOGENEZ FEED-BACK

 9. ERKEK İNFERTİLİTE NEDENLERİ • Anormal Spermatogenez • Kromozomal anormallikler • Kabakulak orşidi, Kriptorşidi,Varikosel • İlaç veya radyasyona maruz kalma • Anormal Motilite • Cilia yokluğu ( Kartegener sendromu ) • Varikosel, Antisperm antikor • Seksüel Disfonksiyon • Retrograd ejekülasyon,İmpotans,Libido

 10. KADIN İNFERTİLİTESİ İÇİN ANAMNEZ • DES,Pubertal gelişim anamnezi • Menstruel siklus,Kontraseption • Önceki gebelikler, düşükler, Op • Geçirilmiş enfeksiyonlar • İlaç ve toksik madde kullanımı • Genel saglık durumu ( diet,kilo, ekzersiz)

 11. OVULATUAR FAKTÖR • İnfertilite vakalarının % 20-25 • Fizyolojik anovulatuar kadınlar sterildir • Pre pubertal çocuklar • Kastre olmuş kadınlar • Geç post menstruel kadınlar • Anovulasyon, LFD, LUF,Oositsiz folikül • Oosit atılamaması, matürasyon bozuk.

 12. OVULASYONU DEGERLENDİRME TESTLERİ • Menstrüel ritm, BBT • Servikal mukus değişimleri • Miktar, Şeffaflık, Speinberkait, Fern testi • Endometrial biopsi • Serum P düzeyi: 6.5-10 ng/ml • Ultrasonografik takib • Kan veya idrarda seri LH ölçümü

 13. OVULASYONDA HORMONLAR

 14. BBT CHART

 15. FERN TEST

 16. İdiyopatik Emosyonel Akut stress, ağır nöroz ve psikozlar Obezite Aşırı egzersiz Hipofizer Empty cella Ovaryan Tm,PCO Tiroid hastalıkları Hipo-Hipertiroidi Adrenal gudde has, Cushing KAH Hepatorenal has. ANOVULASYON NEDENLERİ

 17. PELVİK FAKTÖR • İnfertilitenin % 25-40 nedeni • Enfeksiyon:Appendisit,PID, • Endometriozis • Yapı anomalileri • İn utero DES’ e maruz kalma • Genital sistem gelişim anomalileri • Myoma, Polipler, Asherman • Geçirilmiş ektopik gebelik • Diger pelvik operasyonlar

 18. PELVİK FAKTÖR 1- HSG • Uterusun kongenital anomalileri • Submuköz leiomyomlar • İntrauterin şineşiler ( Asherman sendromu ) • İntra uterin polipler • Salpengitis istmica nodosa • Tuba tıkanıklıkları 2- LAPAROSKOPİ

 19. D- SERVİKAL FAKTÖR • Anormal PAP smear,Post koital kanama Kryoterapi, Konizasyon,DES • Servikal faktör araştırma metodları • Mukus : Miktar,Şeffaflık,Speinberkait,Fern testi • Post koital test ( Sims Huhner testi ) • Kurzok Miller testi ( Çapraz test ) • Antisperm antikorlar:Sperm MAR, İBT • Iatrojenik neden klomifen sitrat • Tedavi intra uterin inseminasyon

 20. İNFERTİLİTE TEDAVİSİ 1- Erkek faktörü : Üroloji 2- Kadın faktörü: A- Ovulasyon faktörü • Klomifen sitrat, hCG, Kortikosteroid • Estrojenler, hMG, GnRH, pFSH, rFSH • Bromokriptin, Progesteron B- Pelvik faktör • Myomektomi, Tuba mikrocerrahisi • Pelvik adhezyonların çözülmesi C- Servikal faktör: Homolog inseminasyon

 21. İUİ GİFT ZİFT İVF PZD SUZİ İCSİ MESA TESA Assisted Hatching Semen preparetion Taze ejekülat Split ejekülat Sperm washing Swim-up,Percoll YARDIMLI ÜREME YÖNTEMLERİ

 22. IUI

 23. GIFT

 24. ZIFT

 25. IVF-ET

 26. ICSI

 27. FERTİLİZASYON

 28. İNMATÜR OVUM

 29. METAFAZ-I OOSİT

 30. ICSI