varikoselektominin nfertilite tedavisindeki yeri n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Varikoselektominin İnfertilite Tedavisindeki Yeri PowerPoint Presentation
Download Presentation
Varikoselektominin İnfertilite Tedavisindeki Yeri

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Varikoselektominin İnfertilite Tedavisindeki Yeri - PowerPoint PPT Presentation


 • 316 Views
 • Uploaded on

Varikoselektominin İnfertilite Tedavisindeki Yeri. Prof.Dr. Yaşar Özgök. Epidemiyoloji. İlk olarak 1.yüzyılda Celcius tarafından De Medicina’da “Testisteki venler şişer ve testis üzerinde bükülür ve bu testisin beslenmesini bozduğu için diğerine göre daha küçük kalır” şeklinde tarif edilmiş .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Varikoselektominin İnfertilite Tedavisindeki Yeri' - ron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
epidemiyoloji
Epidemiyoloji
 • İlk olarak 1.yüzyılda Celcius tarafından De Medicina’da
  • “Testisteki venler şişer ve testis üzerinde bükülür ve bu testisin beslenmesini bozduğu için diğerine göre daha küçük kalır” şeklinde tarif edilmiş
epidemiyoloji1
Epidemiyoloji
 • 1885 yılında Barwell erkek infertilitesi ile varikosel ilişkisini ortaya koymuş
 • 1952’de ise Tulloch
  • azospermik bir hastada bilateral varikoselektomi sonrası sperm sayısında artma ve gebelik bildirmesi
etyoloji
Etyoloji
 • Toplumdaki sıklığı yaklaşık %15’lerde
 • Erkeğe ait faktörler yaklaşık %50 oranında infertilite üzerinde rol oynamaktadır.
nsidans
İnsidans
 • Dünya sağlık örgütünün (WHO) çalışmasında
  • infertil erkeklerde varikosel prevalansı %25.4
  • testis hacminde azalma, düşük sperm sayısı ve azalmış Leydig hücre işlevi ile ilişkili
 • Primer infertiliteden %35-50 sekonderden ise %81 oranında varikosel sorumlu
varikosel ba ar s
Varikosel Başarısı
 • AUA ve ASRM kılavuzları (2002)varikosel lehine,
 • Meta-analiz çalışması
  • Randomize kontrollü çalışmalar ve gözlemsel çalışmaları içeren bir meta analiz
slide8
5 randomize klinik çalışma-Metaanaliz-2007

Tedavi grubu (n: 396)

Kontrol grubu (n: 174)

Tedavi Kontrol

Gebelik oranları % 33 % 15.5

Marmar J et al, Fertil Steril 2007

cerrahi vs g zlem
Cerrahi Vs Gözlem
 • Sol varikoselektomi uygulanan 146 hasta
 • 62 hasta cerrahiyi reddedip ve tamoxiphene tedavisi almış
 • En az 1 yıl takip
 • Semen parametrelerinde iyileşme:
  • 83.2% VS 32.3%
 • 1 yıl içerisindeki gebelik:
  • 62(46.6%) VS 8 (12.9%)(p<0.001).

Eur Urol. 2001 Mar;39(3):322-5.

sperm parametreleri
Sperm Parametreleri

Agarwal A, Department of Obstetrics Gynecology, Cleveland Clinic Urology. 2007 Sep;70(3):532-8

 • Randomize kontrollü çalışmalar ve gözlemsel çalışmaları içeren bir meta analiz
 • 136 çalışmadan 17 tanesi metaanaliz için değerlendirmeye alınmış
  • Çeşitli biaslar elimine edilecek şekilde oluşturulan yeni bir skorlama sistemiyle bu 17 çalışma seçilmiş
say motilite
Sayı-Motilite
 • Sayı 10 çalışma sonrası 12 milyon/cc
 • Motilite 8 çalışma sonrası %11.7
morfoloji
Morfoloji
 • Morfoloji 7 çalışma sonrası %3.1 oranında düzelme göstermektedir.
varikoselektomi yard ml reme teknolojisini nas l etkiler
Varikoselektomi yardımlı üreme teknolojisini nasıl etkiler?
 • Birden fazla çocuk isteyen aile için varikoselektominin yararı önem kazanır
 • YÜT öncesi varsa varikoselin tedavisi önerilir
 • Amaç spontan gebelik olsa da varikoselektominin diğer faydaları da gözardı edilmemelidir
  • Sperm parametreleri düzelmese de IUI’daki gebelik oranlarını arttırdığı gösterilmiştir
  • Bu da standart semen parametreleri dışında oksidatif stres ve sperm DNA bütünlüğünün önemini açığa çıkarır.
varikoselektomi iui ba ar s n art rmakta
Varikoselektomi IUI Başarısını Artırmakta
 • 24 hasta 63 intrauterin inseminasyon siklusu varikoselektomi olmaksızın.
 • 34 hasta 101 intrauterin inseminasyonsiklusu varikoselektomi ile beraber
 • Yıkama sonrası total motil sperm sayıları arasında anlamlı fark yok.
 • Siklus başına gebelik oranı = 6.3 VS 11.8, p = 0.04
 • Siklus başına canlı doğum oranı =1.6 VS 11.8, p = 0.007
 • Sonuç: rutin semen analizinde tespit edilemeyen bir faktör gebelik oranlarını etkiliyor olabilir

Daitch JA. J Urol. 2001 May;165(5):1510-3

yard mc reme teknikleri vs varikoselektomi maliyet etkinlik
Yardımcı Üreme Teknikleri VS Varikoselektomi – Maliyet Etkinlik?
 • ICSI ile her bir doğum için maliyet $89,091
 • Varikoselektomi ile doğum maliyeti $26,268
 • ICSI seansı için doğum oranı 28%
 • Varikoselektomi sonrası 30%
 • Sonuç:Varikosel ilişkili erkek infertilitesinin spesifik tedavisinin maliyet etkinliği yardımcı üreme tekniklerinden daha iyidir

Schlegel PN. Urology. 1997 Jan;49(1):83-90

varikoselektomi semen parametrelerine nas l etki eder
Varikoselektomi Semen Parametrelerine Nasıl Etki Eder?
 • 68 infertil erkek
 • İki ROS ve altı antioksidanın plazma ölçümleri;
  • Varikoselektomiden bir gün önce ve postop 3 ve 6. aylarda
 • Varikoselektominin, varikoselli infertil erkeklerin seminal sıvılarındaki ROS seviyelerini düşürdüğü ve antioksidan aktivitesini artırdığı sonucuna varmışlar

Mostafa T, Department of Andrology, Faculty of Medicine, Cairo University Int J Androl. 2001 Oct;24(5):261-5.

varikosel dna hasar
Varikosel-DNA hasarı
 • DNA hasarını belirlemede kullanılan 8 hidroksi-2-deoksiguanozin (8-OHdG), ve mitokondrial DNA delesyonlarına yönelik 30 olguluk mik.varikoselektominin 6 ay sonunda değerlendirildiği çalışmada;
  • Dilate spermatik venlerde lökosit DNA 8 hidroksi-2-deoksiguanozin (8-OHdG) daha fazla tanımlanmaktadır (oksidatif stres açısından önemli)
  • Artmış oksidatif strese bağlı da NO sentetaz ve xanthine oksidaz salınımı sonrası nitrik oksit ve peroksinitrit artışı olmaktadır
  • Peroksinitirit ise sperm fonksiyonlarında bozukluğa yol açmaktadır

Chen et al. J Urol 2008

varikosel dna hasar1
Varikosel-DNA hasarı
 • Varikoselektomi, subfertil ve varikoseli olan erkeklerde uygulanmalıdır
 • Sperm parametreleri yanında oksidatif stresi azaltmakta ve antioksidan kapasiteyi arttırmaktadır
azoospermik erkeklerde varikoselektomi
Azoospermik erkeklerde varikoselektomi
 • Azoospermiklerde %5-10 oranında varikosel görülür
 • Spontan gebelik nadir olsa da varikoselektomi sonrası ejakülatta %21-55 oranında sperm bulunabilir
 • ICSI’deki başarı ejakülattan sperm alındığında biyopsi veya TESE ile alınana göre daha fazladır
 • Ancak bu olguların %55.5’i bir yıl içinde azoospermiye dönerler
  • Bu nedenle bu olgularda başarı elde edildiğinde sperm dondurma önerilir.
varikoselektomi
Varikoselektomi
 • İnfertilitedeki varikosel tedavisi kararını verirken
  • kadın partnerin yaşı,
  • infertilite süresi ve
  • kötü semen kalitesi önem kazanmaktadır
 • Çiftlere varikosel tedavisinden hemen sonra çocuk sahibi olamayacakları, semen kalitesindeki düzelme ve spontan gebelik için sırasıyla ortalama 5-7 ay gerekebileceği açıklanmalıdır
 • Tedavi öncesi sperm parametreleri ne kadar iyiyse, sonrasında spontan veya intrauterin inseminasyon ile gebelik ihtimali o kadar fazla olmaktadır
prognostik fakt rler
Prognostik Faktörler
 • İnfertil erkekler için varikosel tedavisinde iyi prognostik faktörler;
  • yüksek dereceli varikosel (grade 3),
  • normal serum FSH değeri,
  • total motilitenin >%60 olması,
  • total motil sperm sayısının >5x106 olmasıdır
 • Kötü prognostik faktörler ise;
  • subklinik varikosel,
  • Y kromozom mikrodelesyonları olması,
  • testis atrofisi,
  • total motil sperm sayısının tedavi sonrası <20x106 olmasıdır.
sonu olarak
Sonuç olarak
 • YÜT’leri hızlı sonuç vermekle birlikte maliyetin yüksek olması, sağlık risklerini beraberinde getirmesi, işlemin invaziv olması nedeniyle daha az tercih edilmektedir
 • Diğer yandan varikosel tedavisi birden çok çocuk isteği olan çiftler için kalıcı çözüm olabilmektedir
 • İyi planlanmamış ve randomize edilmemiş çalışmalar nedeniyle varikosel tedavisinin gebelik oranını arttırdığı kesin olarak gösterilememiştir
 • Ancak mevcut kanıtlar YÜT’ye göre düşük cerrahi risk ve ucuz maliyet nedeniyle varikosel onarımı ilk tercih olmalıdır.