novi magistarski studij na prirodno matemati kom fakultet u univerzitet crne gore n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Novi magistarski studij na Prirodno -matematičkom fakultet u, Univerzitet Crne Gore PowerPoint Presentation
Download Presentation
Novi magistarski studij na Prirodno -matematičkom fakultet u, Univerzitet Crne Gore

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Novi magistarski studij na Prirodno -matematičkom fakultet u, Univerzitet Crne Gore - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Novi magistarski studij na Prirodno -matematičkom fakultet u, Univerzitet Crne Gore. Modul “Finansijska i A ktuarska matematika”. Spisak modula na dvogodišnjim magistarskim studijama – smjer Matematika. Teorijska matematika Nastava matematike i pedagogika Teorijska fizika Računarske nauke

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Novi magistarski studij na Prirodno -matematičkom fakultet u, Univerzitet Crne Gore' - jana-wood


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
novi magistarski studij na prirodno matemati kom fakultet u univerzitet crne gore

Novi magistarski studij na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerzitet Crne Gore

Modul “Finansijska i Aktuarska matematika”

spisak modula na dvogodi njim magistarskim studijama smjer matematika
Spisak modula na dvogodišnjim magistarskim studijama – smjer Matematika
 • Teorijska matematika
 • Nastava matematike i pedagogika
 • Teorijska fizika
 • Računarske nauke
 • Matematičko modeliranje
 • Finansijska i aktuarska matematika
prednosti novog magistarskog programa
Prednosti novog magistarskog programa
 • Savremen
 • Fleksibilan (omogućava izbor predmeta, kurseve gostujućih predavača)
 • Ohrabruje studentsku mobilnost
 • Optimizuje kadrovske resurse
 • Prilagođen potrebama tržišta rada
predvi eni profil specijaliste magistra
Predviđeni profil specijaliste - magistra
 • Kvantitativna analiza (procjena realne cijene hartija od vrijednosti – jednačina Black-Scholes)
 • Optimizacija investicionog portfolija (Markovitz-eva teorija optimalnog portfolija)
 • Aktuarska matematika i upravljanje rizikom (Teorija vjerovatnoće, Stohastički procesi – Poisson-ov proces, Wiener-ov proces)
dosada nje aktivnosti i rezultati
Dosadašnje aktivnosti i rezultati
 • Usvojen novi program
 • Predaju se specijalni kursevi iz ciljnih oblasti
 • Izrada internet prezentacije u toku
 • Nabavljen i koristi se u nastavi software-ski paket UnRisk 2.5
potrebe inputi
Potrebe (Inputi)
 • Gostujući predavači
 • Studentska mobilnost
 • Harmonizacija nastavnih planova i programa
 • Studentska praksa u finansijskim institucijama
 • Usavršavanje profesora u EU
 • Specijalizovani software
benefiti outputi
Benefiti (Outputi)
 • Veća mogućnost zapošljavanja studenata
 • Bolja iskorištenost administrativnih i kadrovskih kapaciteta PMF-a i UCG-a
 • Formiranje novog profila specijaliste, potrebnog tržištu rada
 • Povećanje efikasnosti i stabilnosti finansijskih institucija
 • Implementacija standarda EU u oblasti finansija i osiguranja
o ekivana podr ka
Očekivana podrška
 • Univerzitet Crne Gore
 • Fondovi EU (Tempus...)
 • WUS – Austria
 • Centralna banka Crne Gore
 • Komercijalne banke i druge finansijske institucije
partneri
Partneri
 • Technische Universitat, Graz (TUG)
 • RICAM
 • Beogradski Univerzitet (BU)
 • PMF – Univerzitet u Sarajevu
 • Ostali univerziteti Zapadnog Balkana
 • Moskovski Državni Univerzitet
diseminacija
Diseminacija
 • Srbija
 • BiH
 • Albanija
 • Makedonija