Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WELCOME… PLEASURE SEEKERS PowerPoint Presentation
Download Presentation
WELCOME… PLEASURE SEEKERS

WELCOME… PLEASURE SEEKERS

76 Views Download Presentation
Download Presentation

WELCOME… PLEASURE SEEKERS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WELCOME… PLEASURE SEEKERS

 2. Motivatie

 3. Commercials

 4. Hoofdvraag

 5. Deelvragen • De positionering van vrouwen in commercials • Trends binnen vrouwenmarketing • ‘femininecommunicatiekeys’ binnen vrouwenmarketing

 6. Over vrouwenmarketing Als bedrijf of merk inspelen op behoeftes en interesses van vrouwen en te kijken naar hoe jouw bedrijf of merk daar een rol in kan spelen zodat je een vast onderdeel wordt van haar leven.

 7. Positionering 57% 60% Niet aangesproken door reclame voedsel, kleding en cosmetica • M. Nummerdor en M. de Vette (2012), ‘Miss Marketing’ Business in de Evanomie

 8. Over vrouwenmarketing 80% • M. van Leeuwen, S. van der Erf en Y de Meij van Streefkerk (2011), Mag het ietsje minder roze? De geheimen van vrouwenmarketing

 9. Positionering De huisvrouw De verleider De moderne vrouw

 10. Trends Economische trends Opleiding: (57%,HBO 55% universitair), werk, financiële zelfstandigheid, vrouwelijk leiderschap Het delen van content Communiceren, verkopen, sociale media Vergrijzing De machtigste marketingdoelgroep aankopen, voor iedereen, niet wachten

 11. Trends

 12. Trends

 13. Trends

 14. ‘Femininecommunicatiekeys’ Richtlijnen om als bedrijf te communiceren zoals vrouwen dat in het dagelijks leven doen.

 15. ‘Femininecommunicatiekeys’ • Zelfspot is de beste humor • Gebruik nostalgie voor feel-good momenten • Optimisme in plaats van angst • Wij luisteren! • Geef extra nieuwtjes • In het perifere zicht val je meer op • De rol van empathie • Focus op gebruikssituaties in plaats van productkenmerken • Doe aan storytelling • Miss marketing • Vertaal naar tips en wetenswaardigheden • Maak het menselijk • Buzz in plaats van science • Interne bewijsdrang

 16. ‘Femininecommunicatiekeys’ Focus op gebruikssituaties

 17. ‘Femininecommunicatiekeys’ Storytelling

 18. ‘Femininecommunicatiekeys’ Miss marketing

 19. ‘Femininecommunicatiekeys’ Maak het menselijk

 20. ‘Femininecommunicatiekeys’ Interne bewijsdrang

 21. ‘Femininecommunicatiekeys’ Zelfspot

 22. ‘Feminine communicatiekeys’ Gebruik nostalgie

 23. ‘Femininecommunicatiekeys’ Optimisme in plaats van angst

 24. ‘Femininecommunicatiekeys’ In het perifere zicht val je meer op

 25. ‘Femininecommunicatiekeys’ De rol van empathie

 26. ‘Femininecommunicatiekeys’ • Zelfspot is de beste humor • Gebruik nostalgie voor feel-good momenten • Optimisme in plaats van angst • Wij luisteren! • Geef extra nieuwtjes • In het perifere zicht val je meer op • De rol van empathie • Focus op gebruikssituaties in plaats van productkenmerken • Doe aan storytelling • Miss marketing • Vertaal naar tips en wetenswaardigheden • Maak het menselijk • Buzz in plaats van science • Interne bewijsdrang

 27. Sensatie keys • Geur • Muziek • Tastzin • Kleuren “Whatever Lola wants, Lola getsAnd little man, little Lola wants youMake up your mind to have, no regretsRecline yourself, resign yourself you're through.” (Sarah Vaughan – Whatever Lola wants)

 28. Conclusie • In hoeverre is de commercial ‘celebrating 25 years of MAGNUM pleasure’ van MAGNUM een voorbeeld van effectieve marketingcommunicatie naar vrouwen?

 29. Vragen?