KONKURS OFERT
Download
1 / 11

SWIADCZENIA W ZAKRESIE PIELEGNIARSKIEJ OPIEKI DLUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ WRODZAJU SWIADCZENIA PIELEGNACYJNE I OPIEKUNCZE - PowerPoint PPT Presentation


  • 232 Views
  • Uploaded on

KONKURS OFERT 2013r. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ. ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ WRODZAJU ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE . Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze. Materiały informacyjne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SWIADCZENIA W ZAKRESIE PIELEGNIARSKIEJ OPIEKI DLUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ WRODZAJU SWIADCZENIA PIELEGNACYJNE I OPIEKUNCZE' - jamison


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

KONKURS OFERT

2013r.

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ


ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ WRODZAJU ŚWIADCZENIA

PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE


Świadczenia Pielęgnacyjne DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ WRODZAJU ŚWIADCZENIA

i Opiekuńcze

Materiały informacyjne

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń  pielęgnacyjnych i opiekuńczych  w ramach opieki długoterminowej z dnia 30 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 140, poz. 1147)

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej z dnia 8 grudnia 2009 r.

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z  2009 r. Nr 217, poz. 1688)

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 255, poz. 1719)

  • Zarządzenie Nr 83/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej


Świadczenia Pielęgnacyjne DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ WRODZAJU ŚWIADCZENIA

i Opiekuńcze

Materiały informacyjne

  • Zarządzenie Nr 78/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

  • zmiany dotyczą tylko wykreślenia certyfikatów CMJ z dodatkowo ocenianych wymagań;

  • stosuje się je do postępowań o zawarcie umów od 2013 roku.


Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej

Wymagania dotyczące personelu:

Wymagane:

Ukończona specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie opieki długoterminowej, lub pielęgniarstwa:

-przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub

-zachowawczego, lub

-rodzinnego, lub

-pielęgniarstwa środowiskowego, lub

-pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub

-pielęgniarstwa pediatrycznego, lub

-pielęgniarstwa geriatrycznego, lub

-pielęgniarstwa opieki paliatywnej lub

ukończony kurs specjalistyczny w zakresie opieki paliatywnej, lub w trakcie w/w specjalizacji lub kursów.

Dodatkowo oceniane:

ukończona specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w w/w dziedzinie

co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w opiece w środowisku domowym, w tym w domu pomocy społecznej na stanowisku pielęgniarki


Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej

Wymagania dotyczące sprzętu:

Wymagane:

Neseser pielęgniarski dla każdej pielęgniarki wyposażony zgodnie z Załącznikiem nr 3 część III pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 255, poz. 1719).

Sprzęt znajduje się w miejscu udzielania świadczeń.

Dodatkowo oceniane:

samochód osobowy – gwarantowana gotowość użytkowania


Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej opiece długoterminowej

Warunki lokalowe:

pomieszczenie biurowe z telefonem, sekretarką automatyczną i faksem;

2) pomieszczenie na leki, materiały opatrunkowe

i sprzęt medyczny;

3) telefon komórkowy.


Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej opiece długoterminowej

Inne warunki udzielania świadczeń:

1) dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00;

2) dostępność w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy - w medycznie uzasadnionych przypadkach;

3) wizyty – nie mniej niż 4 razy w tygodniu;

4) Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej nie może realizować jednocześniezadań pielęgniarki POZ oraz zadań pielęgniarki w domu pomocy społecznej


Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej opiece długoterminowej

Inne warunki udzielania świadczeń c.d.:

5) liczba świadczeniobiorców objętych opieką, przebywających pod różnymi adresami zamieszkania – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego – pielęgniarka nie może jednoczasowo opiekować się więcej niż 6 świadczeniobiorcami.

6) liczba świadczeniobiorców objętych opieką, przebywających pod tym samym adresem zamieszkania (np. w domu pomocy społecznej) – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego – pielęgniarka nie może jednoczasowo opiekować się więcej niż 12 świadczeniobiorcami.


Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej opiece długoterminowej

Inne warunki udzielania świadczeń c.d.:


Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej opiece długoterminowej

Dziękujemy za uwagę

Życzymy powodzenia

Sekcja ds. POZ, PRO, OPD i STM

Joanna Boroń 12 29-88-162

Agnieszka Rebizant - Filarska 12 29-88-135


ad