slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIT PowerPoint Presentation
Download Presentation
BIT

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
jamese

BIT - PowerPoint PPT Presentation

108 Views
Download Presentation
BIT
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BIT je znamenka binarnog broja koja može biti 0 ili 1. BIT Električni impuls Ima napona – oznaka 1. Nema napona – oznaka 0. Računalo – digitalni elektronički uređaj Binarni brojevni sustav – samo dva broja 0 i 1 Binarna znamenka = BInary digiT = BIT

  2. BIT Dekadski brojevni sustav – brojevi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (10 brojeva) Pozicije u dekadskom brojevnom sustavu 1000 100 10 1 36 1 4 = broj 3614 Binarni brojevni sustav – samo dva broja 0 i 1 Pozicije u binarnom brojevnom sustavu 64 32 16 8 4 2 1 0 1 0 0 0 1 0 = broj 100010 u binarnom sustavu =34 u dekadskom sustavu

  3. BIT Računalo ne pretvara binarni broj u dekadski i obratno, računalo samo pamti niz nula i jedinica (vrlo veliku količinu nula i jedinica odnosno pamti stanja kada ima i nema napona). 1 BIT može prikazati dva stanja (broja) 0 i 1. 2 BITA mogu prikazati četiri stanja 00 01 10 11 3 BITA mogu prikazati osam stanja … BIT je najmanja memorijska veličina u računalnoj memoriji

  4. BAJT Osam bitova čini jedan BAJT. 1 BAJT može prikazati 256 različitih stanja. Za mjerenje kapaciteta memorije koristimo se i sljedećim mjernim jedinicama: 1024 bajta = 1 KB (kilobajta) 1024 KB = 1 MB (megabajta) 1024 MB = 1 GB (gigabajta) BAJT je osnovna jedinica za mjerenje kapaciteta memorije računala i čini ga 8 bitova i može prikazati 256 stanja.

  5. KÔD Kod ili šifra je dogovoreni način opisivanja pojedinih znakova. ASCII kod je najpoznatiji kod koji koristi računalo za prevođenje znakova ljudskih pisama. U tablici ASCII koda svaki je znak prikazan različitom kombinacijom nula i jedinica. ANA = 01000001 01001110 01000001 KOD jednoznačno određuje neki znak jedinstvenom kombinacijom nula i jedinica. znakovna datoteka

  6. ASCII kod

  7. DIJELOVI RAČUNALA monitor pisač kućište matična ploča miš tipkovnica CD/DVD-ROM jedinica procesor ugrađeni disk (magnetska memorija) kartice

  8. PROGRAMSKA OPREMA Operacijski sustav pokazivač miša ikone OPERACIJSKI SUSTAV pokreće sve dijelove računala, nadzire njihov rad i korisniku omogućava rad s računalom. traka sa zadaćama polje “start” za pokretanje rastućeg izbornika