gda ski park naukowo technologiczny n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gdański Park Naukowo-Technologiczny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gdański Park Naukowo-Technologiczny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Gdański Park Naukowo-Technologiczny - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Gdański Park Naukowo-Technologiczny. Jacek Jettmar Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (75% - Europejski Fundusz Społeczny, 25% - Krajowy Wkład Publiczny). IV Regionalne Forum Innowacji Gdańsk, 10 czerwca 2005 r. Cele RIS-P (synteza).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Gdański Park Naukowo-Technologiczny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gda ski park naukowo technologiczny

Gdański Park Naukowo-Technologiczny

Jacek Jettmar

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

(75% - Europejski Fundusz Społeczny, 25% - Krajowy Wkład Publiczny)

IV Regionalne Forum Innowacji

Gdańsk, 10 czerwca 2005 r.

cele ris p synteza
Cele RIS-P (synteza)
 • Zbudowanie efektywnego systemu dla innowacyjnego rozwoju regionalnego
 • Zbudowanie trwałego partnerstwa pomiędzy nauką, instytucjami B+R i firmami przemysłowymi regionu
 • Podniesieniekonkurencyjności regionalnego sektora MSP
wyci g z cel w ris p
Wyciąg z celów RIS-P
 • Tworzenie w regionie nowych struktur B+R dla przyspieszenia generowania innowacyjnych produktów (CZT, parki naukowo-technologiczne)
 • Tworzenie sieci współpracy B+R w układach:
 • – firmy - podmioty B+R
 • – grupy branżowe - podmioty B+R
 • – podmioty B+R - podmioty B+R
 • – firmy - firmy
 • GPNT jako jeden z filarów wdrażania RIS-P ma zapewnić wsparcie powyższych działań

3

slide4

Ideogram 1. Ideogram Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P)

- systemy wykonawcze do utworzenia

- systemy informacyjno-decyzyjne do utworzenia

- podmioty istniejące

slide5

SYSTEM WDRAŻANIA RIS-P

INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU FIRM

Regionalne Centrum Transferu

INNOWACYJNYCH (IRFI)

Innowacji Pomorze

Centrum

Pomorski Park Naukowo Technologiczny

(RCTIP)

Zaawansowanych

w Gdyni

Pomorski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości

Technologii Pomorze

(CZTP)

Regionalne Instytucje i Instrumenty

Gdański Park Naukowo Technologiczny (GPN-T)

Finansowania Innowacji (RIIFI)

Kwidzyński Park Technologiczny

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Pomorska Specjalna

Regionalna Instytucja Finansująca

Inne publiczne parki, inkubatory technologiczne

Strefa Ekonomiczna

Pomorska Agencja Rozwoju

Gminne i powiatowe centra edukacyjno-wdrożeniowe

Regionalnego S.A. w Słupsku

Słupska Specjalna

Ogólnobiznesowe instytucje wsparcia

Strefa Ekonomiczna

Prywatne centra rozwoju firm innowacyjnych

MSP

Ideogram 2. Ideogram Infrastruktury dla Rozwoju Firm Innowacyjnych

(IRFI)

g wne funkcje gpnt
Główne funkcje GPNT
 • Przeznaczony dla nowopowstających małych firm (start-ups) opartych na wiedzy i zorientowanych na nowoczesne technologie,
 • Lokalizacja dla istniejących firm, rozwijających się w oparciu o nowe technologie,
 • Lokalizacja dla jednostek B+R i centrów wspomagania rozwoju innowacji,
 • Miejsce spotkań, konferencji i spotkań dla przedstawicieli nauki, nowoczesnego przemysłu i przedsiębiorstw.
obiekt gpnt dzisiaj
Obiekt GPNT dzisiaj
 • Ok. 26 tys. m2 działki z budynkami poprzemysłowymi, 30letnimi, o powierzchni ok. 26 tys. m2
 • Budynki te muszą być wyremontowane, zmodernizowane i zaadaptowane – funkcjonalnie i infrastrukturalnie do nowych funkcji
slide8

GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY (GPN-T-”3Lipy”)

SCHEMAT FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

TEREN I OBIEKTY KUBATUROWE

5. Spółka zarządzająca PSSE

3. Centrum transferu technologii

1. Centrum

Zaawansowanych

4. Centrum

konferencyjno

-szkoleniowe

Technologii

„Pomorze”

6. Fundacja Pomorska Sieć Innowacyjna

BRAINET

2. Inkubator firm technologicznych

7. Hotel doktorantów

8. Firmy/inwestorzy na terenie GPN-T:

Sfera operacyjna CZT

firmy w PSSE

Sfera operacyjna Fundacji

firmy w parku N-T

Funkcje specjalistyczne

Sfera administracyjna obiektu PSSE

funkcje gpnt
Funkcje GPNT
 • Park naukowo - technologiczny
 • Inkubator firm wysokich technologii
 • Centrum Transferu Technologii
 • Centrum Zaawansowanych Technologii
 • Centrum konferencyjno-szkoleniowe
 • Mały hotel (dla doktorantów)
 • Biuro centrali PSSE
 • Biuro Fundacji „Brainet”
harmonogram
Harmonogram
 • 2005 – formalne przejęcie nieruchomości
 • 2006 – początek prac modernizacyjnych
 • 2006 – zakończenie prac modernizacyjnych
 • 2005 – początek wstępnego zagospodarowania parku w dotychczasowych warunkach
 • 2007 - pełne uruchomienie parku
slide15

POMORSKA SIEĆ INNOWACYJNA

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Pomorskie

publiczne uczelnie

Miasta, powiaty

Pomorska

Miasto

Miasto

akademickie i

i gminy województwa

SSE

Gdańsk

Gdynia

instytuty B+R

pomorskiego

PSSE

Park

Nowoczesnych

Technologii

Centrum

Gdański Park Naukowo-

Pomorski

Technologiczny PSSE

Zaawansowanych

Park Naukowo-

(3Lipy)

Technologii

„Pomorze”

Technologiczny

----------------------------------

w Gdyni

Gdańsk Lotnisko

Fundacja Pomorska Sieć

Innowacyjna BRAINET

Gminne lub powiatowe

Gminne lub powiatowe

Centra

Edukacyjno

-

Centrum

Edukacyjno

-Wdrożeniowe

Wdrożeniowe Nowoczesnych

Nowoczesnych Technologii

Technologii

Pożądane lokalizacje:

Słupsk, Kwidzyn,

Starogard Gd

.,

Malbork, Tczew

Parki przemysłowe PSSE, firmy i skupiska zaawansowanych technologii, grupy branżowe firm,

gminne obszary przemysłowe

biuro wdra ania ris p

Biuro Wdrażania RIS-P

POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk – Wrzeszcz

Gmach Główny, pokój 265tel. (058) 348 69 11, tel./fax (058) 347 21 90 www.ris-pomorskie.pg.gda.pl

e-mail: ris-pomorskie@pg.gda.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

(75% - Europejski Fundusz Społeczny, 25% - Krajowy Wkład Publiczny)