czas na prac n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CZAS NA PRACĘ PowerPoint Presentation
Download Presentation
CZAS NA PRACĘ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

CZAS NA PRACĘ - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

CZAS NA PRACĘ. ZAŁOŻENIA I ZAPLANOWANE DZIAŁANIA. Projekt „CZAS NA PRACĘ”. realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.2 „ Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

CZAS NA PRACĘ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
czas na prac

CZAS NA PRACĘ

ZAŁOŻENIA I ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

projekt czas na prac
Projekt „CZAS NA PRACĘ”
 • realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”
 • Działanie 7.2 „ Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”
 • Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
slide3

19.07.2010r.-podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji Projektu zWojewódzkim Urzędem Pracy w Lubliniepełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia.Realizacja Projektu: 1 września 2010r. - 30 listopada 2011 r. Lider projektu: Lechaa Consulting Sp. z o.o.Partner: z Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

dlaczego
DLACZEGO?
 • Potrzeba osób niepełnosprawnych wejścia na rynek pracy:
  • tylko dla 8% niepełnosprawnych Polaków praca zarobkowa stanowi główne źródło utrzymania,
  • 95% niepełnosprawnych uczestników projektów realizowanych przez Lechaa Consulting w 2009/10 r. Chce podjąć prace zarobkową.
 • Współpraca Lechaa Consulting Sp. z o.o. z Lubelskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego
dlaczego1
DLACZEGO?
 • Zrealizowne projekty szkoleniowo – doradcze dla osób niepełnosprawnych z terenu woj. Lubelskiego
 • Doświadczenie Lechaa Consulting Sp. z o.o. w realizacji projektów kierowanych do osób niepełnosprawnych
  • TERAZ KOBIETY 2008 (6.1.1) – 10 osób niepełnosprawnych
  • EFEKTYWNI (7.2.1) – 96 osób niepełnosprawnych (zawiązanie nieformalnego partnerstwa z LSOZP)
  • POWRÓT (7.2.1) – 135 osób niepełnosprawnych
  • INWESTYCJA (6.1.1) – 36 osób niepełnosprawnych (Partner: Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego)
  • KU TURYSTYCE (6.1.1) – 19 osób niepełnosprawnych

Razem 296 osób. Nie wszystkim udało się wejść na rynek pracy

przygotowanie zawodowe
PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE
 • Rachunkowość komputerowa
 • Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw
 • Pracownik administracyjno – biurowy
 • Kadry i płace
 • Pracownik recepcji
 • Obsługa klienta w turystyce
przygotowanie zawodowe1
PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE
 • Bukieciarstwo
 • Masaż leczniczy/kosmetyczny
 • Stylizacja paznokci
 • Dietetyk
cele projektu
CELE PROJEKTU
 • Podniesienie poziomu doświadczenia zawodowego (min. 24 osoby)
 • Nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (min. 216 osób)
 • Podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości (min. 216 osób)
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu poruszania się po rynku pracy (min. 216 osób)
 • Wyposażenie osób niepełnosprawnych w umiejętności społeczne niezbędne na rynku pacy (min. 216 osób)
 • Rozwój dialogu społecznego
uczestnicy projektu
UCZESTNICY PROJEKTU

240 osób niepełnosprawnych, niezatrudnionych mieszkańców województwa lubelskiego, w tym

 • min. 50% osób w wieku 18 – 25 lat
 • min. 40% osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 45 lat
 • min. 125 kobiet
oferowane wsparcie
OFEROWANE WSPARCIE

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

(Obowiązkowe dla każdego uczestnika kursu)

 • Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne – 6 godz./osobę,

3 spotkania po 2 godz.

  • zwiększenie motywacji, wiary w siebie, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach społecznych
 • Warsztaty motywacyjne – 32 godz. (4 spotkania po 8 godz.)
oferowane wsparcie1
OFEROWANE WSPARCIE

POŚREDNICTWO PRACY

 • Internetowe Biuro Pośrednictwa Pracy
  • Umieszczenie w bazie internetowej odpowiednio stworzonego CV uczestnika projektu po konsultacji z doradcą zawodowym,
  • Pozyskiwanie ofert pracy przez doradcę zawodowego dla uczestników projektu
  • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania od PFRON na stworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
 • Stacjonarne Biuro Pracy – czynne 2 x w tygodniu po 4 godz.
  • Wyszukiwanie ofert pracy, przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej na znalezione stanowisko (dla chętnych)
oferowane wsparcie2
OFEROWANE WSPARCIE

ROZWÓJ DIALOGU

 • Konferencje: Otwierająca projekt i zamykająca go
  • Cel: zbudowanie partnerstwa miedzy pracodawcami a uczestnikami projektu w celu zmiany sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych
 • Platformy dialogu w miastach: Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość.
  • Cel: pokazanie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, możliwości ich zatrudnienia i korzyści z tego płynących. Pracodawcy obecni na tych spotkaniach uzyskają praktyczną informację o możliwości finansowania zatrudnienia z PFRON.
 • Cykl filmów o osobach niepełnosprawnych
oferowane wsparcie3
OFEROWANE WSPARCIE

WARSZTATY ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH PRZEŁAMUJĄCYCH BARIERY INDYWIDUALNE - partner

 • Uczestnicy Projektu podczas 4 spotkań (po 4 godz.) będą rozmawiać o swoich problemach i barierach utrudniających znalezienie pracy. Wspólne spotkania pomogą im wzajemnie się zmotywować i otrzymać wsparcie od innych uczestników projektu i od specjalisty.
oferowane wsparcie4
OFEROWANE WSPARCIE

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH NIEZBĘDNYCH NA RYNKU PRACY

 • 1.FUNKCJONOWANIE NA OTWARTYM RYNKU PRACY, NEGOCJACJE, ETYKIETA BIUROWA–60h
 • 2.TRENING SPOŁECZNY, REALIZACJA PROJEKTU, MOTYWACJA/AUTOMOTYWACJA-60h
 • 3.PRACA W ZESPOLE, WALKA ZE STRESEM, PREZENTACJA/KREATYWNOŚĆ-60h
 • 4.KOMPUTER W PRACY I OBSŁUGA URZĄDZEŃ BIUROWYCH-60h
 • 5.WIZERUNEK OSOBISTY - fakultatywnie
oferowane wsparcie5
OFEROWANE WSPARCIE

COACHING – WSPARCIE INDYWIDUALNE

ZAJĘCIA Z TRENEREM – PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ I PODJĘCIA ZATRUDNIENIA

(osoby najbardziej zmotywowane do zmiany swojej sytuacji zawodowej)

oferowane wsparcie6
OFEROWANE WSPARCIE

STAŻE ZAWODOWE

 • Dla 24 uczestników projektu.
 • Czas trwania 3 miesiące.
 • Stypendium dla każdego uczestnika stażu w wysokości 1317 zł brutto miesięcznie.
zapewniamy bezp atnie
ZAPEWNIAMY BEZPŁATNIE
 • Zwrot kosztów dojazdu.
 • Podczas zajęć - ciepłe posiłki (drugie danie) oraz poczęstunek (kawa, herbata, ciastka, napoje).
 • Materiały szkoleniowe w tym książki.
 • Stypendia dla uczestników staży (1317 zł brutto/miesięcznie/os.
zapraszamy
ZAPRASZAMY

BIURO PROJEKTU

LECHAA CONSULTING SP. Z O.O.

UL. FIOŁKOWA 7

20-834 LUBLIN

TEL. 081 759 30 11

FAX. 081 759 30 10

www.lechaa.pl

www.czasnaprace.lechaa.pl